Πολιτική/ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαχείριση κινδύνου

Φιλοσοφία και Βιωσιμότητα

Αποστολή μας στην Panasonic είναι να συμβάλλουμε στην πρόοδο του παγκόσμιου πολιτισμού, εργαζόμενοι για τη βελτίωση της κοινωνίας μέσω των προϊόντων μας.

Από την ίδρυση της εταιρείας το 1918, αυτή η φιλοσοφία διοίκησης έχει αποτελέσει το θεμέλιο λίθο όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Ως στοιχείο κλειδί αυτής της φιλοσοφίας, έχουμε τη βασική έννοια της "εταιρείας ως ένα δημόσιο πρόσωπο της κοινωνίας". Όλοι οι πόροι της διοίκησης μιας εταιρείας -οι άνθρωποι, τα χρήματα και τα αγαθά- προέρχονται από την κοινωνία εν συνόλω.

Καθώς η εταιρεία συμμετέχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη χρήση πόρων που της εμπιστεύεται η κοινωνία, αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την κοινωνία και επομένως οι δραστηριότητές της πρέπει να είναι διαφανείς, δίκαιες και νόμιμες.

Ο Όμιλος Panasonic φροντίζει να εξασφαλίσει στο σύνολό του ότι οι διοικητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες συνάδουν με "ένα δημόσιο πρόσωπο της κοινωνίας" και ότι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτήν τη φιλοσοφία διοίκησης μέσω της βιομηχανίας, ως πρωταρχικού κλάδου της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Αυτό αποτελεί την ουσία της αειφορίας του Ομίλου Panasonic. Καθώς βρισκόμαστε σε ιστορικά σημεία καμπής σε πολλούς τομείς σήμερα -κοινωνία, οικονομία, παγκόσμιο περιβάλλον- ο Όμιλος Panasonic θα συνεχίσει να προωθεί παγκοσμίως την βιωσιμότητα και να συμβάλλει στο μέλλον της κοινωνίας και του κόσμου με προτάσεις για τον τρόπο ζωής του αύριο.

Ιαπωνική καλλιγραφία του βασικού στόχου διοίκησης της Panasonic

Η φιλοσοφία μου για τη διοίκηση (έκδοση: Ιούνιος 1978)

Φωτογραφία του ιδρυτή της Panasonic, Konosuke Matsushita

"Στις μέρες μας γίνεται συζήτηση για την "κοινωνική ευθύνη", αλλά ενώ το νόημα αυτής της έννοιας μπορεί να είναι πολύ ευρύ ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η βασική κοινωνική ευθύνη μιας εταιρείας, σε οποιαδήποτε εποχή, πρέπει να είναι η βελτίωση της κοινωνίας μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται διαχείριση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με βάση την αίσθηση αυτής της αποστολής".

Konosuke Matsushita,
ιδρυτής της Εταιρείας Panasonic

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Panasonic διατυπώθηκε το 1992 ως συγκεκριμένη οδηγία στην πρακτική της φιλοσοφίας διοίκησης της Εταιρείας. (Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και ενημερώθηκε. Η έκδοση του 2014 αποτελεί το τρέχον πρότυπο.)

Η Panasonic διατύπωσε την Πολιτική αειφορίας της το 2013 ως μια γραπτή απόδειξη των προσπαθειών της να συμβάλλει στη σημερινή κοινωνία και να εκπληρώσει την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη (ΕΚΕ).