Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας και διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος

Η Panasonic θέτει την ασφάλεια του προϊόντος ως πρώτη της προτεραιότητα και κατασκευάζει προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη του καταναλωτή.

Στην Panasonic γνωρίζουμε την μεγάλη σημασία που έχει η ποιότητα του προϊόντος και προσπαθούμε να παράγουμε ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές μας σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως των συνθηκών.

Έτσι, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας της Panasonic "η εταιρεία θα παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν και ικανοποιούν διαρκώς τις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας". H Panasonic διασφαλίζει επίσης, μέσω μιας διακριτά καθορισμένης βασικής πολιτικής για την ασφάλεια του προϊόντος ότι τα ιδανικά της διασφάλισης ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τηρούνται σε όλο τον Όμιλο Panasonic.

Για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει συστήματα για τη λειτουργία των επιχειρήσεών της υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ποιότητας (CQO). Επίσης, η Panasonic διενεργεί περιοδικά "συσκέψεις στρατηγικής ποιότητας" και "συσκέψεις των διευθυντών ποιότητας", οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία εντός του ομίλου και ταυτόχρονα προωθούν τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας.

Με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του προϊόντος, αναδιοργάνωσε το 2012 τη Γενική επιτροπή ασφάλειας προϊόντος του Ομίλου και θέσπισε υπό την αιγίδα της μια Ομάδα εργασίας τεχνολογίας της ασφάλειας και μια Ομάδα εργασίας προτύπων ποιότητας. Με τη χρήση αυτών των ομάδων εργασίας, η εταιρεία έχει δημιουργήσει τεχνολογίες ασφάλειας και πρότυπα ασφάλειας προϊόντος που έχουν ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο και πιο αρμονικό σύστημα. Η Panasonic, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για χαρακτηριστικά ασφάλειας στα αυτοκίνητα, και άλλα προϊόντα, προωθεί την απόκτηση πιστοποιήσεων προτύπων ασφάλειας μέσω ενδοεταιρικών συνεργειών για να εξασφαλίσει την ασφάλεια σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων.

Στην περίπτωση που προκύψει ένα ατύχημα που συνδέεται με κάποιο προϊόν, η Panasonic επιβεβαιώνει άμεσα τα γεγονότα που οδήγησαν στο ατύχημα, αναλύει τις αιτίες και πραγματοποιεί δοκιμές. Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ένα ατύχημα που συνδέεται με κάποιο προϊόν είναι σοβαρό, οι λεπτομέρειες αναφέρονται με ταχύτητα και ακρίβεια στη Διοίκηση της Εταιρείας και στους αντίστοιχους κυβερνητικούς φορείς. Στο μεταξύ, ο Όμιλος Panasonic λειτουργεί συντονισμένα και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των καταναλωτών του.

Μάθετε περισσότερα:

Σχέσεις με τον καταναλωτή

Παρέχουμε στους καταναλωτές μας εμπιστοσύνη, ασφάλεια  και ικανοποίηση με βάση τη φιλοσοφία μας για την "πραγματική υπηρεσία".

Η φιλοσοφία της Panasonic είναι να συμβάλει στην κοινωνία μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της δίνοντας προτεραιότητα στον καταναλωτή. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση εξυπηρέτησης των πελατών της, καθώς και να παρέχει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που κάνουν καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως.

Με τις επισκευές και την υπηρεσία υποστήριξης πελατών μέσω του παγκόσμιου δικτύου υπηρεσιών της, η Panasonic εξελίσσεται με βάση την ειλικρίνεια, την αμεσότητα, την εγγυρότητα, την ταπεινότητα και τρέφει εκτίμηση προς τους πελάτες της. Αυτό έχει τη βάση του στην αρχή της πραγματικής υπηρεσίας που ο ιδρυτής της εταιρείας μετέδωσε με τα λόγια του. Η θεμελιώδης στάση της εταιρείας είναι συνεπώς να παρέχει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ικανοποίηση στους πελάτες.

Επιπλέον, η Panasonic έχει καθιερώσει μια σειρά Βασικών κανόνων προς τους πελάτες (σύμφωνα με το ISO 10002) για κατάλληλη ανταπόκριση παγκοσμίως σε ερωτήσεις και παράπονα πελατών. Έχουμε εφαρμόσει συστήματα που εναρμονίζονται με το ISO σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες προς τους πελάτες και ανάλογους με το κάθε νομικό καθεστώς σε κάθε χώρα ή περιοχή.

Οι δραστηριότητες ικανοποίησης πελατών τελούν υπό την επίβλεψη του διευθύνοντα συμβούλου της Panasonic και εφαρμόζονται σε συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και των άλλων θυγατρικών εταιρειών. Τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών των εταιρειών πωλήσεων της Panasonic συλλέγουν παγκοσμίως τοπικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την ποιότητα, καθώς και τα αιτήματα των πελατών κλπ. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών στην εκάστοτε αγορά.

Η Panasonic χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να εντοπίζει τις ανάγκες του καταναλωτή και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών σε όλες τις διαδικασίες και στάδια παραγωγής των προϊόντων της για να βελτιώσει την ποιότητα τους.

Μάθετε περισσότερα:

Ασφάλεια πληροφοριών και προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικεντρωνόμαστε στα μέτρα ασφάλειας των πληροφοριών για να αποτρέψουμε τη ζημία των πελατών μας, των επιχειρηματικών εταίρων μας και άλλων.

Η Panasonic γνωρίζει καλά πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών και λοιπών πληροφοριών που της εμπιστεύονται οι πελάτες της. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και προσπαθεί να διαχειρίζεται τις πληροφορίες με κατάλληλο τρόπο σε επίπεδο ομίλου, θεσπίζοντας και επιβάλλοντας παγκόσμιους κανόνες και κανονισμούς.

Η Panasonic εργάζεται για να βελτιώσει το επίπεδο γνώσης και ενημέρωσης όλων των υπαλλήλων και για να τους επιτρέψει να χειρίζονται τις πληροφορίες με κατάλληλο τρόπο μέσω εκπαίδευσης. Αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση στις νέες μορφές κινδύνων για όλους του υπαλλήλους του ομίλου, για το προσωπικό ανάλογα με τη θέση του στον οργανισμό, και για όσους χειρίζονται προσωπικές και άλλες πληροφορίες τις οποίες οι πελάτες έχουν εμπιστευτεί στην Panasonic.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στον χώρο του IoT, η Panasonic αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ως προς την ευθύνη της προς την κοινωνία, διαχειρίζοντας τα δεδομένα με τρόπο που σέβεται το προσωπικό απόρρητο, στην περίπτωση που θα χειρίζεται όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα δραστηριοτήτων.

Μάθετε περισσότερα:

Υπεύθυνες δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση

Αύξηση της αξίας της εταιρικής επωνυμίας Panasonic  με την επέκταση της δίκαιας και ακριβούς εταιρικής επικοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια, αποκαλύφθηκαν πολλά επιχειρηματικά σκάνδαλα παγκοσμίως. Η κοινωνία αμφισβητεί την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις συμπεριφορές των εταιρειών και τον ίδιο τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων. Ως απάντηση σε αυτό, η εταιρική επικοινωνία γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Ο Κώδικας δεοντολογίας της Panasonic καθορίζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται για τις βασικές αρχές της επικοινωνίας μας ως εταιρεία.
(1) Επικοινωνία
Μέσα από την εταιρική μας επικοινωνία που περιλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις μας και τις δραστηριότητες διαφήμισης παρέχουμε έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για τις βασικές επιχειρηματικές μας πολιτικές, καθώς και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες μας, με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των πελατών μας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αξία της εταιρικής μας επωνυμίας.
(2) Δίκαιο περιεχόμενο και εκφράσεις
Δεν προβαίνουμε σε παρουσιάσεις που είναι, παραπλανητικές, ανέντιμες ή αθέμιτες. Οι διαφημίσεις μας δεν είναι συκοφαντικές ή πολιτικής/θρησκευτικής φύσεως.
(3) Δημιουργικότητα και καινοτομία
Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και να επιδείξουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μας στις δραστηριότητες εταιρικής μας επικοινωνίας και να εντυπωσιάζουμε τους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Μάθετε περισσότερα:

Δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές

Σύμφωνα με το νόμο και τη δική μας εταιρική φιλοσοφία,  μαχόμαστε για την βελτίωση των κοινωνικών κανόνων έναν προς ένα για να προωθήσουμε τις δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές.

Καθώς η εμπορική δραστηριότητα αυξάνεται παγκοσμίως, προκύπτουν με κάποια συχνότητα τυχόν απρεπείς συμπεριφορές, όχι μόνο από εκούσιες ανέντιμες και εγκληματικές πράξεις, αλλά επίσης από έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης. Στην Panasonic, πιστεύουμε στη συμμόρφωση προς τους νόμους και τους κανονισμούς, και η εταιρική μας φιλοσοφία σε όλες τις εμπορικές μας δραστηριότητες είναι το βασικό θεμέλιο της επιχείρησής μας. Προσπαθούμε να το επιτύχουμε με προσήλωση σε αυτούς τους κανόνες, με στόχο την προώθηση δίκαιων επιχειρηματικών πρακτικών σε όλες τις χώρες και περιοχές του κόσμου και για να κάνουμε πραγματικότητα μία βιώσιμη κοινωνία. Αυτός είναι ο "Κώδικας δεοντολογίας της Panasonic" που ενσωματώνει τις απαιτήσεις των οδηγιών ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και άλλους κανόνες.

Παρατηρώντας τον δικό μας Κώδικα δεοντολογίας, έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο νομικών τμημάτων, διευθυντών και εκτελεστικών εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της προσήλωσης στον Κώδικα δεοντολογίας, καθώς και διευθυντές υπεύθυνους για τον έλεγχο εξαγωγών και άλλα υπεύθυνα άτομα για την επίβλεψη διαφόρων άλλων λειτουργιών στις Εταιρείες, τις υπηρεσιακές μονάδες και τις περιφερειακές μας έδρες εκτός Ιαπωνίας.

Κάθε χρόνο, προγραμματίζουμε ώστε ο Σεπτέμβριος να είναι "Μήνας επίγνωσης της συμμόρφωσης" που χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες ενίσχυσης της επίγνωσής μας ώστε να είμαστε προσεκτικοί ως προς τις ηθικές και νομικές απαιτήσεις. Στη διάρκεια αυτού του μήνα διεξάγουμε μια "Έρευνα επίγνωσης της συμμόρφωσης" για να ελέγξουμε το βαθμό επίγνωσης της συμμόρφωσης των εργαζομένων μας σε όλο τον κόσμο. Επίσης, διεξάγουμε ακόμα έναν ετήσιο έλεγχο για το επίπεδο της συμμόρφωσης και των πρακτικών του "Κώδικα δεοντολογίας της Panasonic" σε όλες τις περιοχές των επιχειρήσεών μας σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, για να προλάβουμε τις απρεπείς συμπεριφορές και να επιτύχουμε γρήγορες λύσεις, έχουμε δημιουργήσει τηλεφωνικές γραμμές για τους πληροφοριοδότες στις εγχώριες και διεθνείς υπηρεσιακές μονάδες των επιχειρήσεών μας και για τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες θα κατανοήσουμε καλύτερα τα ζητήματα και έπειτα θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε το επίπεδο της υπηρεσιακής μονάδας. Θα συγκεντρώσουμε επίσης αυτές τις λύσεις με ένα ενοποιημένο και κατανοητό τρόπο σε επίπεδο Διοίκησης Ομίλου και έπειτα θα τις εφαρμόσουμε σε μέτρα εταιρικής εμβέλειας με βάση τις κοινωνικές συνθήκες. Επί του παρόντος, βασικές μας προτεραιότητες είναι η αποτροπή των καρτέλ και η αποτροπή της δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Μάθετε περισσότερα:

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Panasonic έχει ορίσει μια σειρά πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα  και έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διοίκησης για τη συμμόρφωση σε αυτήν την πολιτική.

Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδης κανόνας στη διεθνή κοινότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πελατών και των εργαζομένων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για μια εταιρεία με επιχειρηματική δραστηριότητα που επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο.

Η Panasonic έχει εκφράσει ρητά στον Κώδικα δεοντολογίας της ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνουμε τα πάντα για να κατανοήσουμε, να αναγνωρίσουμε και να σεβόμαστε τους διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες, τρόπους σκέψεις, νόμους και κανονισμούς των ανθρώπων στις διάφορες χώρες και περιοχές όπου έχουμε εμπορική δραστηριότητα. Η Panasonic υποστηρίζει τις θεμελιώδεις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τη Διακήρυξη για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα στην εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και η πλειονότητα των αρχών αυτών ενσωματώνεται σε αυτές τις διακηρύξεις και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί στον Κώδικα δεοντολογίας της Panasonic. Επιπλέον, η Panasonic ενσωματώνει στη διοίκησή της ιδέες που αφορούν τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές περιλαμβάνουν αναφορές στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Ιούνιο του 2011.

Το οικονομικό έτος 2015, η Panasonic θέσπισε τα "Παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές εργασίας" και εφάρμοσε ένα σύστημα διοίκησης για τη συμμόρφωση με αυτή την πολιτική. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο που καθορίζει, μεταξύ άλλων στοιχείων, και τις διαδικασίες για τη σωστή αξιολόγηση του κινδύνου και της επίδρασης στα ανθρώπινα δικαιώματα, διεξάγει ελέγχους αυτοαξιολόγησης για την αναγνώριση των κινδύνων, διορθώνει αυτούς τους κινδύνους που αναγνωρίστηκαν και διεξάγει συνεχείς βελτιώσεις. Από το οικονομικό έτος 2016, η Panasonic εφαρμόζει αυτό το σύστημα στο χώρο εργασίας παγκοσμίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο εκτελεστικός υπεύθυνος για την προώθηση των πρωτοβουλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα υπεύθυνα τμήματα είναι το Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και βιομηχανικών σχέσεων που βρίσκεται στην έδρα της Panasonic, καθώς και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες. Επίσης, καθιερώθηκε σε κάθε Εταιρεία και υπηρεσιακή μονάδα ένα γραφείο συμβουλευτικής, σε μια προσπάθεια παροχής προς τους εργαζομένους ενός χώρου για να συζητούν τις ανησυχίες τους για τη σεξουαλική παρενόχληση, για την παρενόχληση που βασίζεται στη διαφορά εξουσίας και σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπρόσθετα, απαγορεύονται όλες οι μορφές διακρίσεων, προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι πολιτικές περιλαμβάνουν ακόμα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των ωρών εργασίας και των μισθών, μεταξύ πολλών άλλων.

Εκτός από τις προσπάθειες που πραγματοποιεί με τους εργαζόμενους της, η Panasonic συνεργάζεται με τους προμηθευτές της σε όλο τον κόσμο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη σωστή κατανόηση των νόμων και των πρακτικών εργασίας σε διάφορες χώρες.

Μάθετε περισσότερα:

Ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθηση της πολυμορφίας

Προώθηση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την πολυμορφία όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τα ταλέντα τους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή εθνικότητας.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Panasonic αυξάνεται και είναι σημαντική η δημιουργία της κουλτούρας του οργανισμού με προσανατολισμό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε ο κάθε ένας εργαζόμενος να μπορεί να αναπτύξει πλήρως τα ταλέντα που διαθέτει και να συμβάλει περαιτέρω στην εταιρεία. Συνεπώς, η Panasonic θεωρεί ότι η προώθηση της πολυμορφίας αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της εταιρικής της στρατηγικής, παρέχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σε όσους διαθέτουν ικανότητες και φιλοδοξίες και προωθεί ενεργά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικό προς τους εργαζομένους. Το οικονομικό έτος 2011, η Panasonic συγκέντρωσε αυτές τις σκέψεις σε μια Παγκόσμια πολιτική πολυμορφίας. Έκτοτε, αυτή η πολιτική εφαρμόζεται διεθνώς.

Παγκόσμια πολιτική πολυμορφίας

Ο Όμιλος Panasonic είναι πλέον ένας από τους παγκόσμιους πρωτοπόρους επιχειρηματικούς ομίλους ο οποίος παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στον εμπορικό τομέα των ηλεκτρονικών ειδών που συνδέονται με την καθημερινότητά μας. Έχοντας στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας και να εμπλουτίσει τη ζωή των ανθρώπων μέσω της βιομηχανίας, κάθε εργαζόμενος έχει ηγετικό ρόλο στη θέση εργασίας του και στην προώθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της Panasonic.
Η Panasonic αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, όπως ως προς την περιοχή, τον πολιτισμό και την ιστορία, οι οποίοι διαθέτουν ποικίλες ικανότητες και χαρακτηριστικά ως προς διάφορους παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η φυλή, οι πεποιθήσεις, η θρησκεία, η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου. Καθένας έχει διαφορετικές ιδέες και όταν μοιραζόμαστε αυτές τις ιδέες σε διάφορες χώρες και επιχειρηματικούς τομείς, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο καινοτόμες αξίες. Ως εκ τούτου, η Panasonic συνεχίζει να είναι ένας Όμιλος που συλλέγει πάντα σοφία και δίνει κίνητρα για καινοτομία με τις προσπάθειες όλων. Ελπίζουμε πραγματικά ότι χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές μας νοοτροπίες και απόψεις μπορούμε να παραδώσουμε προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας όπως κανείς άλλος στον κόσμο.
Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι σημαντικό να δίνουμε ευκαιρίες για επιτυχία σε ανθρώπους με φιλοδοξίες σε όλες τις χώρες και περιοχές, ανεξαρτήτως του φύλου, της εθνικότητας ή άλλων χαρακτηριστικών τους. Έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητες πολυμορφίας για να αξιοποιούμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες κάθε εργαζόμενου και να υποστηρίζουμε τις επιτυχίες τους προς τον όμιλο παγκοσμίως. Συνεχίζουμε να δεχόμαστε την πρόκληση ώστε να γίνουμε το "No.1 στις δραστηριότητες προώθησης πολυμορφίας σε κάθε χώρα και περιοχή".

Για την επιλογή των υποψηφίων διοίκησης και ανάπτυξης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η Panasonic έχει ενοποιήσει τα πρότυπα, τα συστήματα, τις διαδικασίες και την τεχνολογία πληροφοριών της παγκοσμίως. Η εταιρεία ανακαλύπτει και προωθεί τους καταλληλότερους υποψήφιους ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου ή εθνικότητας και κάνει προσπάθειες για την οργανωμένη ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και την προαγωγή των εργαζομένων της.

Στην Panasonic έχουμε καθιερώσει ποσοτικούς μηχανισμούς σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για σημαντικές θέσεις εργασίας στον όμιλο με τη χρήση ενός κοινού παγκόσμιου προτύπου. Όλες οι θέσεις ενός ορισμένου επιπέδου και άνω θεωρούνται "διοικητικές" και η υπηρεσιακή μονάδα εποπτεύει τα νυν ανώτερα διοικητικά στελέχη και τους υποψήφιους διαδοχής. Επίσης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια "Επιτροπή διαχείρισης ταλέντων" ως το μέρος για συζήτηση και σκέψεις σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την προώθηση των υποψήφιων διαδοχής για σημαντικές θέσεις εργασίας αντικειμενικά, με διαφάνεια και ανοιχτά.

Μάθετε περισσότερα:

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Προώθηση της διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας για τη δημιουργία ενός άνετου και ασφαλούς χώρου εργασίας και την ευημερία όλων των εργαζομένων.

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τις εταιρείες είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και άνετου χώρου εργασίας και η διατήρηση της υγείας του σώματος και του πνεύματος των εργαζομένων.

Ο στόχος του Ομίλου Panasonic για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι να προωθήσει ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας με προσπάθειες που βασίζονται στις πιο προηγμένες και καλύτερες πρακτικές που θα συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζομένων του Ομίλου και στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Επίσης, ο όμιλος έχει συμπεριλάβει στους κανονισμούς την ιδιαίτερη προσοχή που θα δίνει στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων των υπεργολάβων που δουλεύουν με πλήρες ωράριο στις εγκαταστάσεις της Panasonic.

Για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας —και για να τις βελτιώνουμε συνεχώς— έχουμε εφαρμόσει στην Panasonic ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σχεδόν σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Τα συστήματα που εφαρμόζονται στις μονάδες της εταιρείας αποτελούνται πρωταρχικά από το Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας της Panasonic, το οποίο περιλαμβάνει το πρότυπο OHSAS18001 και συμπληρώνεται από τη μοναδική οπτική της εταιρείας. Κατόπιν αιτήματος πελατών, η Panasonic διαθέτει επίσης την εξωτερική πιστοποίηση OHSAS18001 για τις μονάδες της.

Με αυτό το σύστημα, η Panasonic αναθέτει σε όλους τους εργαζόμενους σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες και προωθεί τη δέσμευσή της σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια. Το σύστημα επίσης περιλαμβάνει περιοδικές αναθεωρήσεις από τους διευθυντές των επιχειρηματικών χώρων, επιτρέποντας έτσι στην εταιρεία να αναθεωρήσει αυτές τις δραστηριότητες αναλόγως. Η Panasonic σε τακτά χρονικά διαστήματα —τουλάχιστον σε ετήσια βάση— πραγματοποιεί αξιολογήσεις κινδύνου για να ανακαλύψει τυχόν εναπομείναντες κινδύνους ατυχημάτων ή ασθενειών στο χώρο εργασίας και να μειώσει αυτούς τους κινδύνους, πράγμα που κάνει με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα. Επιπλέον, όταν συμβαίνει ένα ατύχημα στο χώρο εργασίας εντός της εταιρείας, η Panasonic το μοιράζεται ως μελέτη περίπτωσης στο ενδοεταιρικό της δίκτυο, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει βήματα για την πρόληψη της επανεμφάνισής του σε όλες τις εταιρικές μονάδες.

Το προσωπικό του Ομίλου Panasonic που είναι υπεύθυνο για την υγεία και την ασφάλεια συμμετέχει σε ένα ετήσιο Φόρουμ για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, όπου ενημερώνονται από κοινού από τις μελέτες των περιπτώσεων για τις προσπάθειες που συμβαίνουν στις διάφορες εταιρικές μονάδες, παρακολουθούν διαλέξεις από επισκέπτες εκπαιδευτές και προβαίνουν σε άλλες δραστηριότητες για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να τις εφαρμόσουν σε κάθε εταιρική μονάδα.

Μάθετε περισσότερα:

Υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού μέσω προμηθειών ΕΚΕ  σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας.

Σήμερα, η προμήθεια ακατέργαστων υλικών και εξαρτημάτων αποτελεί σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στη βιομηχανία. Η Panasonic επιμένει ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να εναρμονίζονται με την κοινωνική ευθύνη προς ορισμένους τομείς, όπως με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο, η παροχή εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας δεν αρκεί πλέον. Πέρα από αυτά, η Panasonic προσπαθεί να διασφαλίσει ότι συνεργάζεται μόνο με προμηθευτές που καλύπτουν την κοινωνική τους ευθύνη σε πέντε τομείς: καθαρές προμήθειες, πράσινες προμήθειες, συμμόρφωση με τους νόμους και τις κοινωνικές συμβάσεις, ασφάλεια πληροφοριών και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Για να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες προμηθειών κατανοούν καλύτερα τις προμήθειες ΕΚΕ, έχουμε θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες και εγχειρίδια για τις προμήθειες ΕΚΕ και παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα από ενημερωτικά φυλλάδια, το ενδοεταιρικό μας δίκτυο και εκπαιδεύσεις.

Τον Μάρτιο του 2016 ο Όμιλος Panasonic εξέδωσε τις απαιτήσεις ΕΚΕ που δημιούργησε, προκειμένου να εκφράσει τη στάση της ως προς τις προμήθειες ΕΚΕ που θέλουμε να ακολουθούν οι προμηθευτές μας, γνωστές ως Κατευθυντήριες γραμμές προώθησης ΕΚΕ της Panasonic για την αλυσίδα εφοδιασμού (εφεξής "Κατευθυντήριες γραμμές προμηθειών"), οι οποίες αναφέρονται σε διεθνή πρότυπα και τυποποιημένες προσεγγίσεις του κλάδου.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες γραμμές προμηθειών δημιουργήθηκαν στα Ιαπωνικά, στα Αγγλικά, στα Κινεζικά, στα Ταϊλανδικά, στα Βιετναμικά και στα Ινδονησιακά και εργαζόμαστε για να τις διανείμουμε σε όλους τους προμηθευτές μας μέσω email και να διασφαλίσουμε ότι έχουν ειδοποιηθεί, πέραν της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα μας.

Επιπλέον, πραγματοποιούμε συσκέψεις ΕΚΕ με προμηθευτές στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία. Στην Κίνα συμμετείχαν περίπου 400 προμηθευτές και στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία περίπου 3.000.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητές μας ως προς τις προμήθειες, ανατρέξτε στα έγγραφα "Προς τους προμηθευτές".

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επίσης, σχετικά με ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων που χρηματοδοτούνται από οργανισμούς που συμπεριφέρονται ακατάλληλα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμπλέκονται στην περιβαλλοντική καταστροφή, παρουσιάζουν φαινόμενα διαφθοράς και γενικά δρουν με μη ηθικό τρόπο σε εμπόλεμες ζώνες, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

Με βάση αυτές τις προσπάθειες και μαζί με τους προμηθευτές μας προσπαθούμε να δημιουργούμε βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Μάθετε περισσότερα:

Σχέσεις με την κοινότητα

Η Panasonic εργάζεται για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων μέσω δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παράλληλα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Η Panasonic έχει στόχο να συμβάλλει στην εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων, στη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής και ευτυχίας σε όλο τον κόσμο, και στην ανάπτυξη της κοινωνίας τόσο μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της όσο και μέσω των δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υπό το σύνθημα "A Better Life, A Better World" (Μια καλύτερη ζωή, ένας καλύτερος κόσμος).

Από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η αυξανόμενη φτώχεια σε όλο τον κόσμο –είτε στις αναπτυγμένες είτε στις αναπτυσσόμενες χώρες– είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τους Στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως σχέδιο δράσης για την ανθρωπότητα, τη Γη και την ευημερία. Από τους 17 σκοπούς και τους 169 στόχους που περιλαμβάνονται, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η εξάλειψη της φτώχειας.

Ο Konosuke Matsushita, ιδρυτής της Panasonic, νοούσε τη φτώχεια ως δεινό και θεωρούσε πως ο σκοπός της επιχείρησης είναι η εξάλειψή της. Την ώρα που οι συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιωθεί για πολλούς και μέρος της φτώχειας έχει εξαλειφθεί, υπάρχουν πολλά έθνη και περιοχές που έχουν αποκλειστεί από αυτόν τον πλούτο και το χάσμα στις συνθήκες έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα και στα επονομαζόμενα αναπτυγμένα έθνη.

Ενόψει αυτής της κατάστασης, η Panasonic επιθυμεί να συμβάλλει στην εξάλειψη αυτών των κοινωνικών προβλημάτων και στο χτίσιμο μιας βιώσιμης παγκόσμιας κοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπου, τις νέες ευκαιρίες και την αμοιβαία κατανόηση. Η εταιρεία ελπίζει να το πετύχει αυτό σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της, καθώς και τις γνώσεις και τους πόρους που έχει καλλιεργήσει μέσω της βιομηχανίας.

Μάθετε περισσότερα: