Uvjeti kampanje „S1/S1R/S5 + jednogodišnje produženje jamstva“

Uvjeti kampanje „S1/S1R/S5 + jednogodišnje produženje jamstva“

1. Organizator

Organizator kampanje „S1/S1R/S5 + jednogodišnje produženje jamstva“ (u nastavku „kampanja“) jest Panasonic Marketing Europe GmbH s registriranim uredom na adresi Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden koji djeluje preko lokalne podružnice Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika s registriranim uredom na adresi Prag 8, Křižíkova 148/34, 186 00, ID: 246 55 121, koja je registrirana u trgovačkom registru pri Općinskom sudu u Pragu, Odjeljak A, Umetak 71469 (u nastavku „mi“).

2. Produženje jamstva i uvjeti sudjelovanja

Produženo jamstvo u trajanju 2 godine* za navedeni proizvod koji je dio kampanje bit će besplatno produženo za još jednu godinu ako kupite fotoaparat LUMIX DC-S1/S1K/ S1M/S1R/S1RM/S5/S5K (u nastavku „proizvod koji sudjeluje u kampanji“) tijekom razdoblja trajanja kampanje od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. (u nastavku „razdoblje trajanja kampanje”) u bilo kojoj našoj ovlaštenoj trgovini i registrirate taj proizvod do 31. kolovoza 2021. u skladu s ovim uvjetima kampanje.

U sljedećim državama stranice za registraciju nisu dostupne te ćete moći dobiti svoj certifikat za produženje jamstva preko zastupnika u trenutku kupnje proizvoda koji sudjeluje u kampanji: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Estonija, Latvija, Litva, Rumunjska, Slovenija, u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Pohranite certifikat za produženje jamstva na sigurno. On će biti dokaz o vašoj registraciji u razdoblju trajanja kampanje u slučaju da jamstvo morate iskoristiti.

U slučaju popravka uređaja pod jamstvom moraju se priložiti certifikat za produženje jamstva i originalni račun izdan prilikom kupnje s trenutačnim brojem fakture i izraženim PDV-om kako bi se jamstvo ostvarilo. Ako prethodno navedeni dokumenti i vaši osobni podaci nisu točni ili su nepotpuni, produženje jamstva neće biti odobreno.

3. Sudionici

Sudjelovati mogu fizičke osobe s navršenih najmanje 18 godina starosti i pravne osobe – krajnji korisnici proizvoda koji sudjeluju u kampanji.

4. Naši uvjeti jamstva

U svim drugim okolnostima primjenjuju se opći uvjeti jamstva koji se nalaze ovdje:

5. Ispitivanje zadovoljstva korisnika

Nakon sudjelovanja u ovoj kampanji možete sudjelovati i u našem ispitivanju zadovoljstva korisnika. Primjenjuju se naše odredbe o zaštiti podataka, navedene u Odjeljku 6.

6. Zaštita podataka

Primjenjuje se naš pravilnik o zaštiti privatnosti koji se nalazi ovdje:

7. Primjenjivi zakoni

Na ove uvjete kampanje primjenjuju se zakoni Češke Republike, do isključivanja međunarodnog zakona o sukobima, a posebno UN-ove konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara.

8. Neprimjenjivanje pojedinačnih klauzula

Ako se pokaže da bilo koja klauzula ovih uvjeta kampanje nije valjana, to neće utjecati na valjanost preostalih uvjeta kampanje.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se telefonski Panasonicovu centru službe za kupce:

HR

+385 800 777 986

Pozivi na taj broj mogu se naplaćivati.