Informacije o jamstvu

Opće informacije o jamstvu Panasonic

 

Proizvodi marke Panasonic obuhvaćeni su zaštitom jamstva koje osigurava besplatan popravak proizvoda čiji su kvarovi bili posljedica uporabe neispravnih dijelova i/ili proizvodnih grešaka. Jamstvo ne obuhvaća dodatnu opremu i potrošni materijal s ograničenim životnim vijekom, npr. žarulje, baterije i akumulatore, osim ako se dio uvjeta jamstva koji se odnosi na konkretne kategorije uređaja ne kaže drugačije. Jamstveno razdoblje proizvoda te način i pravila pružanja usluga jamstva, opisani su u uvjetima jamstva koji su dostupni ovdje.


Opće informacije o jamstvu Technics

 

Proizvodi marke Technics obuhvaćeni su zaštitom jamstva koje osigurava besplatan popravak proizvoda čiji su kvarovi bili posljedica uporabe neispravnih dijelova i/ili proizvodnih grešaka. Jamstvo ne obuhvaća dodatnu opremu i potrošni materijal s ograničenim životnim vijekom, npr. žarulje, baterije i akumulatore, osim ako se dio uvjeta jamstva koji se odnosi na konkretne kategorije uređaja ne kaže drugačije. Jamstveno razdoblje proizvoda te način i pravila pružanja usluga jamstva, opisani su u uvjetima jamstva koji su dostupni ovdje.

Produljeno jamstvo Panasonica - Ponuda je trenutno nedostupna

 

Iskoristite jedinstvenu ponudu i kupite prošireno jamstvo za svoj TV uređaj ili kameru. Produljeno jamstvo Panasonica  pruža potpunu zaštitu vaše opreme pod istim uvjetima kao i standardno jamstveno razdoblje.

Pogledajte ponudu i uvjete produljenog jamstva tvrtke Panasonic:

Panasonic Produljeno Jamstvo

Vrste jamstava

e-Jamstvo

e-Jamstvo je obvezujuće na teritoriju Hrvatske i koristi se isključivo za proizvode koje distribuira Panasonic Marketing Europe GmbH podružnica u Češkoj. Prilikom prijavljivanja reklamacije proizvoda, potreban je samo jedan dokument - čitljivi dokaz o kupnji (račun), pod uvjetom da država kupnje i država prijave reklamacije moraju biti iste. Isti je dokument potrebno predočiti zajedno s neispravnim proizvodom u ovlaštenom servisu ili u slučaju ''kućnog'' popravka, djelatniku koji izvršava popravak.

Uvjeti e-jamstva za proizvode kupljene na teritoriju Hrvatske, dostupni su ovdje.


Pan-europsko jamstvo (Pan European Guarantee)


Područje koje pokriva pan-europsko jamstvo obuhvaća države članice EU/EGP, Tursku, Hrvatsku, Srbiju te Bosnu i Hercegovinu. Ovo jamstvo se odnosi na potrošačke proizvode kojima je u vrijeme kupnje bilo priloženo Pan-europsko jamstvo. Njime se stječe pravo na popravak proizvoda u državi u kojoj proizvod nije bio kupljen. Reklamacije na proizvod potrebno je prijaviti sukladno općim uvjetima opisanima ovdje. Popravci proizvoda bit će realizirani na temelju uvjeta jamstva koji su obvezujući u državi u kojoj je prijavljena reklamacija proizvoda. Isti uvjeti se mogu pronaći na internetskim stranicama i/ili telefonskim servisima određenima za pojedine zemlje u Pan-europskom jamstvu priloženom proizvodu ili ovdje.

Uvjeti vršenja popravaka obuhvaćenih jamstvom na teritoriju Hrvatske za proizvode kupljene izvan teritorija Hrvatske, dostupni su ovdje.

Upozorenje! Molimo, imajte na umu da se važećim jamstvenim listom smatra samo list koje je priložen čitljivi dokaz o kupnji uređaja (račun).

 

Limited Worldwide Warranty (LWW)

Ova vrsta jamstva odnosi se na digitalne fotografske aparate (DSC) te videokamere (DVC) kojima je u trenutku kupnje prilože list LWW. Isti omogućuje prijavljivanje popravaka u jednoj od šezdeset i osam država čiji popis možete pronaći ovdje. Uvjeti LWW jamstva koji se nalaze ovdje, primjenjuju se na prijave reklamacija u državi koja nije država kupnje proizvoda izvan teritorija EU/EGP. Za slučaj kada je država kupnje istovremeno i država reklamacije koja pripada EU/EGP, primjenjuju se lokalni uvjeti jamstva.m Za slučaj kada država kupnje nije država prijave reklamacije, ali države pripadaju EU, primjenjuju se uvjeti opisani u Pan-europskom jamstvu.


Upozorenje! Molimo, imajte na umu da se važećim jamstvenim listom smatra samo list ispravno i potpuno ispunjen, kojem je priložen čitljivi dokaz o kupnji uređaja (račun).