ធ្វើឱ្យមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិក្នុងអគារមានលំនឹង
nanoe™ X—បច្ចេកវិទ្យាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត

ដោយសម្បូរក្នុងធម្មជាតិ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កការបំពុល។ បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X អាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសទាំងនេះក្នុងអគារ ដោយជួយឱ្យផ្ទៃរឹង គ្រឿងសង្ហារិមទន់ៗ និងមជ្ឈដ្ឋានក្នុងអគារទាំងមូលមានភាពស្អាត និងធ្វើឱ្យក្លាយជាកន្លែងជាទីមនោរម្យ។

ក្នុងពិភពលោកដែលយល់ដឹងពីសុខភាពសព្វថ្ងៃ យើងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការហាត់ប្រាណ អ្វីដែលយើងទទួលទាន អ្វីដែលយើងប៉ះ និងអ្វីដែលយើងដកដង្ហើម។

រូបភាពបង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលជាប្រភពនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X។ ចំណុចគន្លឹះគឺស្ថិតនៅត្រង់ថា បរិមាណរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលមានក្នុងទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ចំណុចសំខាន់គឺថា រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X គឺមាននៅក្នុងទឹក។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត
អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
មានក្នុងទឹក (H2O)

nanoe™ X៖ បង្កើនការការពារ 24/7

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X—បច្ចេកវិទ្យាខុសប្លែកពីគេរបស់ Panasonic

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើក្លិនមិនល្អ

ក្លិនមិនល្អ

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើបាក់តេរី និងវីរុស

បាក់តេរី និងវីរុស

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើផ្សិត

ផ្សិត

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើសារធាតុបង្កអាឡែកហ្ស៊ី

សារធាតុអាលែកហ្សី

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើលម្អង

លម្អង

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើ PM 2.5

PM 2.5

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើការបង្កសំណើម

ការបង្កសំណើម

រូបភាពអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe™ X លើសំណល់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

សំណល់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

បច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឱ្យមានភាពស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិក្នុងអគារ

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតគឺជាម៉ូលេគុលអថេរដែលងាយនឹងប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុដូចជាអ៊ីដ្រូសែនជាដើម ដោយចាប់យកសារធាតុនេះ។ ដោយសារប្រតិកម្មនេះ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតមានសក្ដានុពលក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់សារធាតុបង្កការបំពុលដោយបំបែកវា រួចបន្សាបឥទ្ធិពលមិនល្អរបស់វា។ ដំណើរការដែលកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលធ្វើឱ្យបរិស្ថានក្នុងអគារប្រសើរឡើង។

រូបភាពអំពីរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X របស់ Panasonic ឈានបានមួយជំហានទៀត និងបង្កើតសាប៊ូធម្មជាតិ ពោលគឺរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងអគារ ដើម្បីជួយបង្កើតបរិស្ថានដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

តាមរយៈការបង្កើតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមានក្នុងទឹក បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយបង្កើនអាយុកាលរបស់រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតពីតិចជាងមួយវិនាទីក្នុងធម្មជាតិ រហូតដល់លើស 600 វិនាទី ពោលគឺ 10 នាទី។

1. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងធម្មជាតិ

1. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងធម្មជាតិ
អាយុកាល៖ ប្រហែលមួយវិនាទី

2. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមានក្នុងទឹក

2. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមានក្នុងទឹក
អាយុកាល៖ 600 វិនាទី (10 នាទី)

ដំណើរការដែលកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតគឺជាម៉ូលេគុលអថេរដែលងាយនឹងប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុដូចជាអ៊ីដ្រូសែនជាដើម ដោយចាប់យកសារធាតុនេះ។ ដោយសារប្រតិកម្មនេះ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតមានសក្ដានុពលក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់សារធាតុបង្កការបំពុលដោយបំបែកវា រួចបន្សាបឥទ្ធិពលមិនល្អរបស់វា។

រូបភាពអំពីរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតកំពុងស្វែងរកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន
រូបភាពអំពីរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតកំពុងចាប់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីម៉ូលេគុលមួយទៀត

ដោយសារលក្ខណៈពិសេសរបស់ nanoe™ X សារធាតុបង្កការបំពុលអាចត្រូវបានទប់ស្កាត់។

nanoe™ X ចាប់បានសារធាតុបង្កការបំពុល។

nanoe™ X ចាប់បានសារធាតុបង្កការបំពុល។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រូតេអ៊ីននៃសារធាតុបង្កការបំពុល។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រូតេអ៊ីននៃសារធាតុបង្កការបំពុល។

សារធាតុបង្កការបំពុលត្រូវបានទប់ស្កាត់។

សារធាតុបង្កការបំពុលត្រូវបានទប់ស្កាត់។

តើ nanoe™ X មានអ្វីពិសេសខុសប្លែកពីគេ?

nanoe™ X ទប់ស្កាត់បាក់តេរីនិងវីរុស ផ្សិត សារធាតុបង្កអាឡែកហ្ស៊ី លម្អង និងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ ក៏ដូចជាកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អផងដែរ។ វាជ្រាបចូលសូម្បីសាច់ក្រណាត់ដែលបានចាក់យ៉ាងតឹងណែនរួមមានវាំងនន រនាំងបង្អួច កម្រាលព្រំនិងគ្រឿងសង្ហារិម ចាប់សារធាតុបង្កការបំពុលលើផ្ទៃរឹង និងជួយសម្អាតខ្យល់អាកាសដែលយើងដកដង្ហើម។

តើ nanoe™ X មានអ្វីពិសេសខុសប្លែកពីគេ?
រូបភាពបង្ហាញអំពីរបៀបដែល nanoe™ X ចាប់បានសារធាតុបង្កក្លិនមិនល្អនៅជ្រៅក្នុងសាច់ក្រណាត់

ទំហំតូចល្អិតខ្លាំង
នៅទំហំមួយភាគមួយពាន់លានម៉ែត្រគូប ភាគល្អិត nanoe™ X តូចជាងភាគល្អិតចំហាយទឹកឆ្ងាយណាស់ ដូច្នេះវាជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងសាច់ក្រណាត់ដើម្បីកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ។

រូបភាពបង្ហាញថា nanoe™ X ដែលមានក្នុងទឹកអាចរស់ក្នុងលំហបានរយៈពេលយូរ

អាយុកាលវែងជាង
រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតរបស់ nanoe™ X ដែលមានក្នុងទឹកមានអាយុកាលវែងជាង ដូច្នេះវាសាយភាយបានកាន់តែទូលំទូលាយពេញបន្ទប់។

រូបភាពអំពី nanoe™ X ដែលមានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

បរិមាណសន្ធឹកសន្ធាប់
ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X ម៉ូដែលទី 2 ផលិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបាន 9.6 ទ្រីលានក្នុងមួយវិនាទី។ បរិមាណរ៉ាឌីកាល់ដែលផលិតដោយ nanoe™ X បានច្រើនជាងមុននេះធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កការបំពុលមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់។

រូបភាពបង្ហាញថាមិនចាំបាច់ថែទាំម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X នោះទេ ដោយសារម៉ាស៊ីននេះផលិតពីទីតានីញ៉ូម

មិនចាំបាច់ថែទាំ
មិនចាំបាច់ថែទាំ មិនចាំបាច់ប្ដូរថ្មី៖ nanoe™ X ត្រូវបានផលិតដោយឧបករណ៍ធ្វើពីទីតានីញ៉ូម ដែលមិនចាំបាច់មានការថែទាំឡើយ។
កំណត់ចំណាំ៖ រូបភាពបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X ម៉ូដែលទី 2

បំពេញទីធ្លាយ៉ាងសកម្ម

បំពេញទីធ្លាយ៉ាងសកម្ម
nanoe™ X បំពេញទីធ្លាក្នុងបន្ទប់យ៉ាងសកម្ម និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើសពីតម្រង ដើម្បីទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កការបំពុលចម្លងតាមខ្យល់ដែលតោងជាប់។

ភាគល្អិតមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានសារធាតុគីមី

ភាគល្អិតមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានសារធាតុគីមី
សុវត្ថិភាពរបស់ nanoe™ X ត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងគ្រឹះស្ថាននានា។