ប្រសិទ្ធភាពនៃ nanoe™ X ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកជំនាញ

រូបភាពសាស្ត្រចារ្យ Masafumi Mukamoto

ប្រភេទផ្សេងៗនៃផ្សិតដែលចូលទៅក្នុងគេហដ្ឋានតាមមនុស្ស និងខ្យល់។ ទោះបីជាមានសកម្មភាពការពារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏ដោយ ក៏ ពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់កំណើននៃផ្សិត ជាពិសេសក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមានសំណើម។ តាមរយៈ nanoe™ X យើងមានលទ្ធផលពិសោធន៍1,2 ដែលបង្ហាញថា យើងអាចទប់ស្កាត់កំណើននៃប្រភេទផ្សិត និងបាក់តេរីដែលរកឃើញជាទូទៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងគេហដ្ឋាន

1លទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បង្ហាញថា nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់កំណើននៃប្រភេទផ្សិត និងបាក់តេរីដែលមានជាទូទៅនៅក្នុងគេហដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
ផ្សិត៖ ទ្រីកូហ្វាយតុន ខ្លាតដូសស្ពររ៉ាម ម៉ាឡាសស៊ីសហ្ស៊ាអាហ្វ៊ឺហ្វ៊ឺ ស្ពូរូទ្រិកស្គីគឺ អ៊ិចស្ស៊ូភីឡាហ្ស៊ង់សែលម៉ី អាប់ស៊ីឌៀរខូរីមប៊ីហ្វេរ៉ា រ៉ូដូតូរ៉ូឡារ៉ូប្រា នេរូស្ពូរ៉ាស៊ីតូភីឡា ស្គីហ្ស៊ូភីឡឹមកុំម្ញ៉ូ
បាក់តេរី៖ មីតធីឈឺលីនរ៉េស៊ីស្តង់ ស្តាភីកូកាសអូសរាស (MRSA), ឡីសធើរ៉ាលម៉ូណូសៃតូហ្សេន ប៉ាស៊ីឡឺសសាប់ធីលីស ម៉ៃកូបាក់ធារ៉ាមស្មាច់ម៉ាធីស ណូខូឌៀរអាស់ធឺរ៉ោយ ណៃសៀរៀលហ្គន់ណ័ររៀល សាលម៉ូណឺឡាអ៊ីនធើរីកាសាប់អ៊ីនធើរីកា ហ៊ីម៉ូហ្វីឡឺសអ៊ីនផ្លូអេនហ្សា ខាំភីឡូបាក់ធើជេជូនី
2
ការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីបង្កើតជាទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានអំពីប្រសិទ្ធភាពនេះ nanoe™ X នៅលើផ្សិត និងបាក់តេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានភាពខុសគ្នាពីបាក់តរី និងផ្សិតដែលមាននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែង។ វាត្រូវបានមិនត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការផលិតផលនោះទេ។.

រូបភាពសាស្ត្រចារ្យ Masahiro Sakaguchi

លោកសាស្ត្រាចារ្យ Masahiro Sakaguchi

សាកលវិទ្យាល័យបសុពេទ្យ Azabu នៃមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រនៃបសុពេទ្យផ្នែកមីក្រុបវិទ្យា I

ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃ nanoe™ X ដោយសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ

ប្រភេទទាំងបួននៃវីរុសត្រូវបានទប់ស្កាត់ 99% ក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង

ជាទូទៅ វីរុសដែលចម្លងមកពីមនុស្ស ឬសត្វត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាបួនប្រភេទ។ ប្រភេទទាំងបួននៃវីរុសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តសម្អាតវីរុស ហើយប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសទាំងនោះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ លទ្ធផលបង្ហាញថា nanoe™ X មានសមត្ថភាពក្នុងទប់ស្កាត់វីរុសដែលមិនស្គាល់ និងធន់ខ្លាំងភាគច្រើន។

គម្រោងនៃការធ្វើតេស្ត

ការធ្វើតេស្តត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ដែលអនុលោមតាមស្ដង់ដារប្រតិបត្តិល្អរបស់អាឡឺម៉ង់ (GLP)

ការធ្វើតេស្តត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីព្យាករប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលមិនស្គាល់ និងធ្ងន់ខ្លាំង។ ដោយសារលទ្ធភាពនៃវីរុសថ្មីត្រូវបានរកឃើញ និងមានទូទាំងសកល យើងបានចាត់ថ្នាក់វីរុសទាំងនោះតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម (វត្តមាននៃភ្នាស សេណូម និងទំហំ) ដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តសម្អាតវីរុស។ ប្រភេទទាំងបួននៃវីរុសត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយផ្អែកលើភាពធន់នៃសរីរគីមីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ ការប្រៀបធៀបនៃការប៉ះពាល់ និងការមិនប៉ះពាល់ដោយ nanoe™ X សម្រាប់ប្រភេទទាំងបួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារ GLP

រូបភាពទង់ជាតិអាល្លឺម៉ង់

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត

Charles River Biopharmaceutical Services GmbH (Germany) គឺជាផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន Charles River Laboratories Group ដែលជាស្ថាប័នលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ការអភិវឌ្ឍថ្នាំពីដំណាក់កាលមុនគ្លីនិករហូតដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីចូលទីផ្សារ និងចូលរួមនៅក្នុងបង្កាត់ និងផ្គត់ផ្គង់សត្វសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងគុណភាពខ្ពស់ និងការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ។

ស្តង់ដារប្រតិបត្តិល្អរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ (GLP)៖ ស្ដង់ដារសម្រាប់បង្ហាញថា ការធ្វើតេស្តត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវ និងសមស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់នីតិវិធីនៃការធ្វើតេស្ត។ល។

រយៈពេលធ្វើតេស្ត

ខែកញ្ញា–វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2011

ប្រធានបទសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត

វីរុសហ្ស៊ីណូត្រូពិចម៉ូរីនលូគីមា
វីរុសអ៊ីនសិបអាឡូម៉ាយ៉ូខាឌីធីស
វីរុសស៊ូដូរេប៊ីស
វីរុសផូសែនផាវូ

វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត

កម្រិតទំហំធ្វើតេស្ត៖ ប្រអប់ទំហំ 45 L
រយៈពេលប៉ះពាល់៖ 3 ម៉ោង, 6 ម៉ោង
ប៉ះពាល់ពីចម្ងាយ៖ 15 cm

ក្រាបពណ៌នាអំពីលក្ខណៈរបស់រីរុស

បានជ្រើសរើសលក្ខណៈនៃវីរុសដោយផ្អែកតាម “គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ធ្វើតេស្តសម្អាតវីរុស (គោលការណ៍ណែនាំ ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, ការិយាល័យកិច្ចការផ្នែកឱសថកម្ម #329)”

ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃប្រសិទ្ធភាព nanoe™ X ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅតាមគេហដ្ឋាន

រូបតំណាង “ក្លិនមិនល្អ”

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលស្រូបដោយសាច់ក្រណាត់ដូចជា វាំងនន និងកម្រាលព្រំជាដើម។

ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបកម្រិតកាត់បន្ថយក្លិនផ្សែងបារីដោយប្រើ និងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្ជាប់ជញ្ជាំងនៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 10 m²

អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អកម្រិត 0 គ្មានក្លិន 1 ពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ 2 អាចសម្គាល់បានតិចតួច 3 អាចសម្គាល់បានភ្លាមៗ 4 ខ្លាំង 5 មិនអាចសម្គាល់បាន

ក្លិនផ្សែងបារី
(ទំហំបន្ទប់៖ ប្រហែល 10 m²)

លទ្ធផល
បន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ម៉ោង មានការកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អច្រើនជាងប្រហែល 3.2 កម្រិតដោយប្រើ nanoe™ X ជាងការកាត់បន្ថយតាមធម្មជាតិ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្តTesting organization
មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic នៅប្រទេសជប៉ុន
(របាយការណ៍លេខ BAA33-140708-C01)

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្ជាប់ជញ្ជាំងដែលបំពាក់ nanoe™ X។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ (1) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 2.73 m x 3.64 m x 2.4 m, ឬប្រហែល 10 m2។ (2) ចំនួនក្រណាត់ (ស្បៃ) ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានព្យួរក្នុងប្រអប់ប្រហែល 1 m³ និងបារី 20 ដើមត្រូវបានអុជ រួចទុកចោលប្រាំនាទី។ (3) ក្រណាត់ដែលបានស្រូបក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ក្រោម 1.2 m ប្រហែល 1.5 m ពីព្រីភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបើកមុខងារកង្ហារ។ (4) គេបានប្រមូលក្រណាត់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលដែលបានកំណត់ជាមុន ហើយការវាយតម្លៃក្លិនត្រូវបានអនុវត្ត (វិធីសាស្ត្របញ្ជាក់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិត)។ N = 3 ប្រធានបទ។ ក្លិនគោលដៅ៖ ផ្សែងបារី។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃប្រសិទ្ធភាព nanoe™ X ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម

រូបតំណាង “ក្លិនមិនល្អ”

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលស្រូបដោយសាច់ក្រណាត់ដូចជា វាំងនន និងកម្រាលព្រំជាដើម។

ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបកម្រិតកាត់បន្ថយក្លិនផ្សែងបារីដោយប្រើ និងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់ពិតាន 4-way cassetteនៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 25 m²

អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អកម្រិត 0 គ្មានក្លិន 1 ពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ 2 អាចសម្គាល់បានតិចតួច 3 អាចសម្គាល់បានភ្លាមៗ 4 ខ្លាំង 5 មិនអាចសម្គាល់បាន

ក្លិនផ្សែងបារី
(ទំហំបន្ទប់៖ ប្រហែល 25 m²)

លទ្ធផល
បន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ម៉ោង មានការកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អច្រើនជាង 1.0 កម្រិតដោយប្រើ nanoe™ X ជាមួយការកាត់បន្ថយដោយធម្មជាតិ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត
មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic នៅប្រទេសជប៉ុន
(របាយការណ៍លេខ 4AA33-170203-A01)

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ដែលបំពាក់ nanoe™ X។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ (1) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 6.02 m x 8 m x 2.9 m, ឬប្រហែល 48 m2។ (2) ចំនួនក្រណាត់ (ស្បៃ) ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានព្យួរក្នុងប្រអប់ប្រហែល 1 m³ និងបារី 20 ដើមត្រូវបានអុជ រួចទុកចោលប្រាំនាទី។ (3) ក្រណាត់ដែលបានស្រូបក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ក្រោម 1.2 m ប្រហែល 1.5 m ពីព្រីភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបើកមុខងារកង្ហារ។ (4) គេបានប្រមូលក្រណាត់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលដែលបានកំណត់ជាមុន ហើយការវាយតម្លៃក្លិនត្រូវបានអនុវត្ត (វិធីសាស្ត្របញ្ជាក់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិត)។ N = 8 ប្រធានបទ។ ក្លិនគោលដៅ៖ ផ្សែងបារី។

រូបតំណាង “ក្លិនមិនល្អ”

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលស្រូបដោយសាច់ក្រណាត់ដូចជា វាំងនន និងកម្រាលព្រំជាដើម។

ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបកម្រិតកាត់បន្ថយក្លិនផ្សែងបារីដោយប្រើ និងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់ពិតាន 4-way cassetteនៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 48 m²

អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អកម្រិត 0 គ្មានក្លិន 1 ពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ 2 អាចសម្គាល់បានតិចតួច 3 អាចសម្គាល់បានភ្លាមៗ 4 ខ្លាំង 5 មិនអាចសម្គាល់បាន

ក្លិនផ្សែងបារី
(ទំហំបន្ទប់៖ ប្រហែល 48 m²)

លទ្ធផល
បន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ម៉ោង មានការកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អច្រើនជាង 0.7 កម្រិតដោយប្រើ nanoe™ X ជាមួយការកាត់បន្ថយដោយធម្មជាតិ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត
មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic នៅប្រទេសជប៉ុន
មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគហ្គុនម៉ា នៃប្រទេសជប៉ុន
(របាយការណ៍លេខ 27055)

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ដែលបំពាក់ nanoe™ X។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ (1) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 6.02 m x 8 m x 2.9 m, ឬប្រហែល 48 m2។ (2) ចំនួនក្រណាត់ (ស្បៃ) ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានព្យួរក្នុងប្រអប់ប្រហែល 1 m³ និងបារី 20 ដើមត្រូវបានអុជ រួចទុកចោលប្រាំនាទី។ (3) ក្រណាត់ដែលបានស្រូបក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ក្រោម 1.2 m ប្រហែល 1.5 m ពីព្រីភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបើកមុខងារកង្ហារ។ (4) គេបានប្រមូលក្រណាត់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលដែលបានកំណត់ជាមុន ហើយការវាយតម្លៃក្លិនត្រូវបានអនុវត្ត (វិធីសាស្ត្របញ្ជាក់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិត)។ N = 8 ប្រធានបទ។ ក្លិនគោលដៅ៖ ផ្សែងបារី។

រូបតំណាង “ក្លិនមិនល្អ”

សូម្បីនៅកន្លែងធំទូលាយ (139 m²) nanoe™ X បានកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលស្រូបដោយសាច់ក្រណាត់ដូចជា វាំងនន និងកម្រាលព្រំជាដើម។

ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបកម្រិតកាត់បន្ថយក្លិនផ្សែងបារីដោយប្រើ និងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់ពិតាន 4-way cassetteនៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 139 m²

អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អកម្រិត 0 គ្មានក្លិន 1 ពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ 2 អាចសម្គាល់បានតិចតួច 3 អាចសម្គាល់បានភ្លាមៗ 4 ខ្លាំង 5 មិនអាចសម្គាល់បាន

ក្លិនផ្សែងបារី
(ទំហំបន្ទប់៖ ប្រហែល 139 m²)

លទ្ធផល
បន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ម៉ោង មានការកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អច្រើនជាង 0.4 កម្រិតដោយប្រើ nanoe™ X ជាមួយការកាត់បន្ថយដោយធម្មជាតិ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត
មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្ត Kaken ប្រទេសជប៉ុន
(របាយការណ៍លេខ KT-19-015089-1)

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ម៉ូដែល CS-P160U6 ដែលបំពាក់ nanoe™ X។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ (1) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងការិយាល័យចាស់មួយដែលមានទំហំប្រហែល 7 m x 20 m x 2.7 m, ឬប្រហែល 139 m2។ (2) ចំនួនក្រណាត់ (ស្បៃ) ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានព្យួរក្នុងប្រអប់ប្រហែល 1 m³ និងបារី 5 ដើមត្រូវបានអុជ រួចទុកចោលមួយម៉ោង។ (3) ក្រណាត់ដែលបានស្រូបក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ក្រោម 1 m ប្រហែល 3 m ពីព្រីភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបើកមុខងារកង្ហារ។ (4) បន្ទាប់មកការវាយតម្លៃក្លិនត្រូវបានអនុវត្ត (វិធីសាស្ត្របង្ហាញអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិត)។ N = 9 ប្រធានបទ។ ក្លិនគោលដៅ៖ ផ្សែងបារី។

រូបតំណាង “សារធាតុគ្រោះថ្នាក់”

nanoe™ X បានបំបែកសារធាតុដែលតោងជាប់ PM 2.5 នៅក្នុងលំហជាក់ស្ដែង។

ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបកម្រិតសារធាតុ hexadecane ដោយប្រើ និងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស

បាន 92%
(សារធាតុគីមីដោយតោងជាប់ PM 2.5)

លទ្ធផល
ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានបំពាក់ nanoe™ X បានបំបែកភាគល្អិតលើសពី 92% ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង។ ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមិនមានបំពាក់ nanoe™ បំបែកភាគល្អិតប្រហែល 14% តែប៉ុណ្ណោះ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត
របាយការណ៍លេខ ETRC257 / 16 / 14,2 (R479 / 19)
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាន

ផលិតផលតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ម៉ូដែល S-34PU2H5-1 មានភ្ជាប់ជាមួយ nanoe™ X)។ វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើតេស្ត៖ (1) បានដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិសចំនួនប្រាំមួយគ្រឿងដែលបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ Panasonic ដែលមានទំហំ 16.27 m x16.43 m ឬប្រហែល 267 m2។ (2) សារធាតុសំណាកដែលមានហិចសាដេកានតោងជាប់វាត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ 1.2 m កណ្ដាលបន្ទប់។ (3) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅកម្រិតល្បឿនមធ្យម បន្ទាប់មកសំណាកត្រូវបានប្រមូល បន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលបានកំណត់ជាមុនបានបញ្ចប់ និងការវិភាគបែបបរិមាណ GC/MS ត្រូវបានអនុវត្ត។ គោលដៅ៖ ហិចសាដេកាន (អាល់កាន)

រូបតំណាង “ក្លិនមិនល្អ”

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងអគារដែលបានដំឡើង nanoe™ X នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងបានកាត់បន្ថយតួលេខលើសេនស័រចាប់ក្លិនក្នុងបន្ទប់។

ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបកម្រិតកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដោយប្រើ និងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

ប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយក្លិនក្នុងបន្ទប់

លទ្ធផល
ការស្កេនរបស់សេនស័រក្លិននៅក្នុងបន្ទប់ហាក់ដូចជាថមថយ នៅពេលដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមិនដំណើរការ។ នៅពេលមិនដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X ក្លិនប្លែកនៃបន្ទប់អាចដឹង នៅពេលចូលបន្ទប់ ប៉ុន្តែនៅពេលដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X ក្លិនមិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។

សរុបសេចក្តី
នៅពេលដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X ការកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបន្ទប់អាចត្រូវបានរំពឹងទុក។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃក្នុង

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ម៉ូដែល CS-P45U4B បានបំពាក់ជាមួយ nanoeTM X (ចំនួន 2)។ ការវាយតម្លៃ៖ 8 តុលា 2019 ដល់ 17 តុលា 2019។ (1) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំទំហំប្រហែល 47 m2។ (2) ការកំណត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖ មុខងារដំណើរការ—ត្រជាក់ សីតុណ្ហភាពកំណត់ជាមុន—27°C; ទិសដៅលំហូរខ្យល់—ផ្ដេក; ល្បឿនលំហូរខ្យល់— មធ្យម (3) បានដំណើរការឧបករណ៍ nanoeTM X ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ដំបូង បន្ទាប់មកបិទឧបករណ៍ nanoeTM X ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ទីពីរ បន្ទាប់មកបានដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ បានវាស់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃសប្ដាហ៍នីមួយៗ ដោយប្រើសេនស័រក្លិនមិនល្អអេឡិចត្រូនិក (XP-329m) ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន New Cosmos Electric Co., Ltd។ (4) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានដំណើរការរយៈពេល 24 ម៉ោង និងបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ គោលដៅ៖ ក្លិនបន្ទប់

ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ