រូបភាពអគារដ៏ធំមួយដែលមានស្អាតមានអនាម័យ

បន្សុទ្ធខ្យល់របស់អ្នក
បរិយាកាសកាន់តែប្រសើរឡើង អាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើន

nanoe™ X ទប់ស្កាត់បាក់តេរី វីរុស លម្អង សារធាតុបង្កការបំពុល និងផ្សិត ក៏ដូចជាបំបែកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលមានក្នុង PM 2.5 ផងដែរ។ nanoe™ X រួមចំណែកជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាក្លិនក្នុងអគារដោយកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ។

បញ្ហា

ក្លិនមិនល្អធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ!

រូបភាពបង្ហាញអំពីភាពលំបាកក្នុងការសម្អាតបន្ទប់សណ្ឋាគារក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង ដោយសារបញ្ហាក្លិនមិនល្អ

មិនអាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អបាន!
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

រូបភាពបង្ហាញអំពីភាពលំបាកក្នុងការសម្អាតបន្ទប់សណ្ឋាគារក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង ដោយសារបញ្ហាក្លិនមិនល្អ

ភ្ញៀវបានមកដល់ ប៉ុន្តែគ្មានបន្ទប់ទំនេរ!

រូបភាពបង្ហាញអំពីភាពលំបាកក្នុងការសម្អាតបន្ទប់សណ្ឋាគារក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង ដោយសារបញ្ហាក្លិនមិនល្អ

ដើម្បីរក្សាប្រសិទ្ធភាព បន្ទប់ត្រូវតែរៀបចំរួចក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង។

មូលហេតុចម្បងដែលនៅជាប់ក្លិនមិនល្អ

អតិថិជនម្នាក់ៗសន្មត់ថាបន្ទប់មានក្លិនស្រស់និងល្អប៉ុន្តែដោយសារតែអតិថិជនផ្សេងៗគ្នាស្នាក់នៅជាមួយវិធីផ្សេងៗគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបន្ទប់វាមានឱកាសថាក្លិននឹងនៅដដែល។ ដើម្បីរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្ដិការវាចាំបាច់ត្រូវបំបាត់ក្លិនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឱ្យអតិថិជនអាចរីករាយនឹងកន្លែងស្រស់ៗដែលគ្មានកង្វល់នៅក្នុងបន្ទប់។

មិនអាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អបាន!តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

រូបភាពបង្ហាញថា បញ្ហាចម្បងបំផុត ដែលភ្ញៀវជួបប្រទះនៅសណ្ឋាគារគឺក្លិនមិនល្អ ដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលអាហារ ភេសជ្ជៈ និងជក់បារី ដែលបន្សល់ដោយភ្ញៀវមុន

មូលហេតុដែលអតិថិជនមានការមិនពេញចិត្ត
ក្លិនមិនល្អគឺជាបញ្ហាទី #1

រូបភាពបង្ហាញថា បញ្ហាចម្បងបំផុត ដែលភ្ញៀវជួបប្រទះនៅសណ្ឋាគារគឺក្លិនមិនល្អ ដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលអាហារ ភេសជ្ជៈ និងជក់បារី ដែលបន្សល់ដោយភ្ញៀវមុន

ក្លិនដែលត្រូវការលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
មីឆុង និងគីមឈី

រូបភាពបង្ហាញថា បញ្ហាចម្បងបំផុត ដែលភ្ញៀវជួបប្រទះនៅសណ្ឋាគារគឺក្លិនមិនល្អ ដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលអាហារ ភេសជ្ជៈ និងជក់បារី ដែលបន្សល់ដោយភ្ញៀវមុន

ក្លិនដែលត្រូវការលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ភាពស្អិតជាប់នៃក្លិនខ្លួន

រូបភាពបង្ហាញថា បញ្ហាចម្បងបំផុត ដែលភ្ញៀវជួបប្រទះនៅសណ្ឋាគារគឺក្លិនមិនល្អ ដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលអាហារ ភេសជ្ជៈ និងជក់បារី ដែលបន្សល់ដោយភ្ញៀវមុន

ក្លិនដែលត្រូវការលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ផ្សែងបារី

ដំណោះស្រាយ

ការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល!

nanoe™ X ទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កឱ្យមានក្លិនមិនល្អដែលកើតមានក្នុងបន្ទប់ភ្ញៀវជាប់ជានិច្ច។

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X អាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អនៅក្នុងសណ្ឋាគារ 24/7

កម្ចាត់ក្លិនមិនល្អឥតឈប់ 24 ម៉ោង
*មុខងារកង្ហារ

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X អាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អនៅក្នុងសណ្ឋាគារ 24/7
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X អាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អនៅក្នុងសណ្ឋាគារ 24/7
រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X អាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អនៅក្នុងសណ្ឋាគារ 24/7

ការកម្ចាត់ក្លិនផ្អួរៗរបស់វាំងននបន្ទប់ ទឹក

តាមរយៈការប្រើកង្ហារបឺតខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ទឹក nanoe™ X ដែលសាយភាយពេញបន្ទប់គេងក៏ភាយចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក និងអាចទប់ស្កាត់កុំឱ្យដុះផ្សិតផងដែរ។ សូម្បីវាំងននបន្ទប់ទឹកដែលហួសពេលត្រូវប្ដូរថ្មីក៏ដោយ ក៏មិនធ្វើឱ្យភ្ញៀវត្អូញត្អែរដែរ។

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ ដែលបង្កឡើងដោយផ្សិតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសណ្ឋាគារ
និមិត្តសញ្ញាបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជួយរក្សាអនាម័យក្នុងបន្ទប់ 24/7

សូម្បីបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់ចេញ អ្នកអាចរក្សាឱ្យខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ភ្ញៀវស្អាតជាងមុន ដោយបន្តសាយភាយ nanoe™ X តាមរយៈមុខងារកង្ហារ។ (ការប្រើប្រាស់ថាមពល 25W/h*)

*ខុសគ្នាតាមម៉ូដែល

ការធ្វើតេស្ត និងលទ្ធផលនៃការកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អរបស់ nanoe™ X

សូម្បីនៅកន្លែងធំទូលាយ (139 m²) nanoe™ X បានកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលស្រូបដោយសាច់ក្រណាត់ដូចជា វាំងនន និងកម្រាលព្រំជាដើម។

ក្រាបបង្ហាញថាកម្រិតក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងធម្មតា នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X និងដ្យាក្រាមបង្ហាញអំពីវិធីពិសោធន៍

កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ
0 គ្មានក្លិនមិនល្អ
1 ស្ទើរតែហិតមិនដឹង
2 សម្គាល់បានតិចតួច
3 សម្គាល់បានភ្លាមៗ
4 ក្លិនខ្លាំង
5 ក្លិនខ្លាំងទ្រាំមិនបាន

ក្លិនផ្សែងបារី (ទំហំបន្ទប់៖ ប្រហែល 139 m²)

លទ្ធផល
បន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ម៉ោង មានការកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អច្រើនជាងប្រហែល 0.4 កម្រិតដោយប្រើ nanoe™ X ជាងការកាត់បន្ថយតាមធម្មជាតិ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត
មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្ត Kaken ប្រទេសជប៉ុន
(របាយការណ៍លេខ KT-19-015089-1)

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ម៉ូដែល CS-P160U6 ដែលបំពាក់ nanoe™ X។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖
(1) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងការិយាល័យចាស់មួយទំហំប្រហែល 7 m x 20 m x 2.7 m ឬប្រហែល 139 m²។
(2) ចំនួនក្រណាត់ (ស្បៃ) ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានព្យួរក្នុងប្រអប់ប្រហែល 1 m³ និងបារី 5 ដើមត្រូវបានអុជ រួចទុកចោលមួយម៉ោង។
(3) ក្រណាត់ដែលស្រូបក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ក្រោម 1 m ប្រហែល 3 m ពីព្រីភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបើកមុខងារកង្ហារ។
(4) បន្ទាប់មកការវាយតម្លៃក្លិនត្រូវបានអនុវត្ត (វិធីសាស្ត្របង្ហាញអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិត)។ N = 9 ប្រធានបទ។ ក្លិនគោលដៅ៖ ផ្សែងបារី។

អាចបំបាត់ក្លិនមិនល្អ nanoe™ X ក៍អាច ជួយដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៌ជាច្រើន

ទប់ស្កាត់បាក់តេរី និងវីរុសមួយចំនួន

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជួយកម្ចាត់បាក់តេរីនិងវីរុសនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំក្នុងការិយាល័យ

ទប់ស្កាត់ផ្សិត

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជួយកម្ចាត់ផ្សិតនៅក្នុងបន្ទប់រក្សាអីវ៉ាន់

ទប់ស្កាត់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជួយកម្ចាត់បាក់តេរីនិងវីរុសនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតដូចជាបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យជាដើម

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

អាថ៌កំបាំងនោះគឺnanoe™ X មានម៉ូលេគុលរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលជាមួយនឹងថាមពលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសារធាតុដោយជូតជាតិអ៊ីដ្រូសែន

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

វាបំបែកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីប្រូតេអ៊ីន។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូសែនបំលែងអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស។

ផលិតផលដែលប្រើ nanoe™ X