ផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់អាកាសរបស់អ្នក
ធ្វើឱ្យគេហដ្ឋានកាន់តែស្អាតសម្រាប់គ្រួសារបស់អ្នក

nanoe™ X ជួយការពារអ្នកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញតាមរយៈការបំបែកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុង PM 2.5 ក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បាក់តេរី វីរុស លម្អង សារធាតុបង្កអាលែកហ្ស៊ី និងផ្សិតផងដែរ។ វាក៏អាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ និងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែក និងសក់ផងដែរ។ បច្ចេកវិទ្យា Panasonic ដ៏ថ្មីសន្លាងនេះជួយទ្រទ្រង់បែបបទជីវិតដែលមានផាសុកភាព និងមនោរម្យ។

ចំណុចពិតជាក់ស្ដែង

វីរុសមាននៅលើផ្ទៃនានាក្នុងគេហដ្ឋាន ហើយប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលក្នុងអគារមិនអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះបានទេ

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិនបើដៃដែលមានវីរុសប៉ះនឹងដៃទ្វារ ឬកុងតាក់ភ្លើង វីរុសនោះអាចតោងជាប់នឹងវត្ថុនោះ ហើយនៅពេលមានមនុស្សផ្សេងទៀតមកប៉ះវត្ថុនោះ រួចយកដៃទៅប៉ះភ្នែក ឬត្រចៀក វីរុសនោះអាចចូលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់បាន

នៅពេលយកដៃដែលមានវីរុសទៅប៉ះគន្លឹះទ្វារ កុងតាក់ភ្លើង ឬវត្ថុក្នុងគេហដ្ឋានផ្សេងទៀត វីរុសនោះអាចតោងជាប់នឹងវត្ថុនោះ។

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិនបើដៃដែលមានវីរុសប៉ះនឹងដៃទ្វារ ឬកុងតាក់ភ្លើង វីរុសនោះអាចតោងជាប់នឹងវត្ថុនោះ ហើយនៅពេលមានមនុស្សផ្សេងទៀតមកប៉ះវត្ថុនោះ រួចយកដៃទៅប៉ះភ្នែក ឬត្រចៀក វីរុសនោះអាចចូលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់បាន

ពេលមានមនុស្សច្រើននាក់ប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងនេះ វីរុសអាចផ្ទេរទៅដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតបាន។

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិនបើដៃដែលមានវីរុសប៉ះនឹងដៃទ្វារ ឬកុងតាក់ភ្លើង វីរុសនោះអាចតោងជាប់នឹងវត្ថុនោះ ហើយនៅពេលមានមនុស្សផ្សេងទៀតមកប៉ះវត្ថុនោះ រួចយកដៃទៅប៉ះភ្នែក ឬត្រចៀក វីរុសនោះអាចចូលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់បាន

ពេលវីរុសនៅជាប់ដៃរបស់អ្នក ហើយអ្នកប៉ះមាត់ ភ្នែក ឬច្រមុះរបស់អ្នក នោះ...

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិនបើដៃដែលមានវីរុសប៉ះនឹងដៃទ្វារ ឬកុងតាក់ភ្លើង វីរុសនោះអាចតោងជាប់នឹងវត្ថុនោះ ហើយនៅពេលមានមនុស្សផ្សេងទៀតមកប៉ះវត្ថុនោះ រួចយកដៃទៅប៉ះភ្នែក ឬត្រចៀក វីរុសនោះអាចចូលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់បាន

...អ្នកអាចនឹងឆ្លងមេរោគ។

ការឆ្លងមេរោគតាមការប៉ះ

វីរុសដែលតោងជាប់ផ្ទៃផ្សេងៗអាចត្រូវបានប៉ះ និងស្រូបចូលក្នុងរាងកាយ។

អ្វីដែល nanoe™ X អាចធ្វើបាន

nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសក្នុងខ្យល់ និងវីរុសតោងជាប់ផ្ទៃនានា

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបន្ទប់អាចមានខ្យល់បរិសុទ្ធជានិច្ច ដោយប្រើមុខងារកង្ហាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

ការបើកដំណើរការ nanoeTM X ក្នុងមុខងារកង្ហារ នៅពេលគ្មានមនុស្សនៅអាចទប់ស្កាត់ក្លិនមិនល្អ និងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ រួមទាំងក្លិននិងសារធាតុដែលមានក្នុងភាគល្អិត PM 2.5 ផងដែរ។

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបន្ទប់អាចមានខ្យល់បរិសុទ្ធជានិច្ច ដោយប្រើមុខងារកង្ហាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

បន្ទប់គេង

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបន្ទប់អាចមានខ្យល់បរិសុទ្ធជានិច្ច ដោយប្រើមុខងារកង្ហាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ/បន្ទប់ទទួលទានអាហារ

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបន្ទប់អាចមានខ្យល់បរិសុទ្ធជានិច្ច ដោយប្រើមុខងារកង្ហាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

ចេញទៅធ្វើការ

10 ម៉ោង

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបន្ទប់អាចមានខ្យល់បរិសុទ្ធជានិច្ច ដោយប្រើមុខងារកង្ហាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

+ មុខងារកង្ហារត្រឹមតែ 25 W/h*
*ខុសគ្នាតាមម៉ូដែល

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុស និងក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុសដែលតោងជាប់លើវត្ថុ និងនៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

nanoeTM X ជ្រាបចូលទៅដល់វីរុស។

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុស និងក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុសដែលតោងជាប់លើវត្ថុ និងនៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតបំប្លែងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស។

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុស និងក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុសដែលតោងជាប់លើវត្ថុ និងនៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

សកម្មភាពវីរុសត្រូវបានទប់ស្កាត់។

វីរុសក្នុងខ្យល់
bacteriophageΦχ1741

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុស និងក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុសដែលតោងជាប់លើវត្ថុ និងនៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

វីរុសដែលតោងជាប់
វីរុសផ្ដាសាយ H1N1 ប្រភេទរង2

រូបភាពពណ៌នាអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុស និងក្រាបបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់វីរុសដែលតោងជាប់លើវត្ថុ និងនៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

¹វីរុសក្នុងខ្យល់ (bacteriophageΦχ174)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគីតាសាតូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ ចំនួនវីរុសត្រូវបានវាស់ បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 25 m³។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ វីរុសក្នុងខ្យល់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងហោចណាស់ 99.7% ក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង។ (24_0300_1)
²វីរុសដែលតោងជាប់ (វីរុសផ្ដាសាយ H1N1 ប្រភេទរង)។ ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគីតាសាតូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖ បានវាស់ចំនួនវីរុសដែលតោងជាប់នឹងសាច់ក្រណាត់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបិទជិតទំហំប្រហែល 1 m³។ វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់៖ បានបញ្ចេញ nanoe™។ សារធាតុគោលដៅ៖ វីរុសដែលតោងជាប់។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៖ ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងហោចណាស់ 99.9% ក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោង។ (21_0084_1)

ក្រៅពីទប់ស្កាត់វីរុសមួយចំនួន nanoe™ X រួមចំណែកដល់ការបង្កើតមជ្ឈដ្ឋានកាន់តែស្អាតជាមួយប្រសិទ្ធភាពផ្សេងៗ

ទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុល 5 ប្រភេទ

ផ្អាក
រូបភាពផ្សិត
រូបភាពសារធាតុបង្កអាឡែរហ្សី
រូបភាពលម្អង
រូបភាពសារធាតុគ្រោះថ្នាក់
រូបភាពបាក់តេរី និងវីរុស

កម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ

រូបភាពបង្ហាញអំពីកុមារម្នាក់ និងឆ្មារមួយក្បាលកំពុងអង្គុយនៅលើកម្រាល។ ក្លិនរបស់សត្វឆ្មាជាប់នៅលើកម្រាល ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កំពុងដំណើរការកម្ចាត់ក្លិននោះ។

ផ្ដល់សំណើម

រូបភាពបង្ហាញអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កំពុងផ្ដល់សំណើមដល់សក់របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងគេងនៅលើគ្រែ

ការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

រូបភាពបង្ហាញអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កម្ចាត់សារធាតុថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលនៅសេសសល់ក្នុងអាហារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

ចំណុចគន្លឹះគឺថា nanoe™ X មានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលដែលមានអានុភាពទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈការបំបែកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស។

វាបំបែកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីប្រូតេអ៊ីន។

វាបំបែកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីប្រូតេអ៊ីន។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស។

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលបំប្លែងអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស។