„LUMIX“ vasaros akcijos „Grynųjų pinigų išmoka“ taisyklės ir sąlygos

„LUMIX“ vasaros akcijos „Grynųjų pinigų išmoka“ taisyklės ir sąlygos

Užregistruokite nuo 2023 m. gegužės 22 d. iki 2023 m. spalio 2 d. iš akcijoje dalyvaujančio mažmenininko įsigytą „LUMIX S5M2X“ „S5M2“ „S1H“ „S1R“ arba „S1“  fotoaparatą ir gaukite iki 300 EUR grynaisiais.

Užregistruokite nuo 2023 m. gegužės 22 d. iki 2023 m. spalio 2 d. iš akcijoje dalyvaujančio mažmenininko įsigytą „LUMIX“ objektyvą ir gaukite iki 500 EUR grynaisiais.

El. paštas: Panasonic@promotion-support.com

Akcijos vykdymo laikotarpis (produktų įsigijimo laikotarpis): 2023 m. gegužės 22 d. – 2023 m. spalio 2 d.

Paraiškų pateikimo laikotarpis: 2023 m. gegužės 22 d. – 2023 m. lapkričio 2 d.

1. ORGANIZATORIUS

„LUMIX“ vasaros akcijos „Grynųjų pinigų išmoka“ (toliau – „Akcija“) organizatorė yra Panasonic Marketing Europe GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce with its registered office in Warsaw, at ul. Wołoska 9, entered into the commercial register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000352843 kaip „Panasonic Marketing Europe GmbH“, užregistruota adresu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija, filialas (toliau - „Akcijos organizatorius“).

2. DALYVIAI

2.1. Akcijoje gali dalyvauti šių šalių gyventojai: Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Liuksemburgo, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Šveicarijos, Serbijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Latvijos, Andoros, Prancūzijos, Kosovo, San Marino ... ir ..... (toliau - „Akcijoje dalyvaujančios šalys").

2.2. Akcijoje dalyvauti gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys (toliau - „Dalyvis"). Akcijoje negali dalyvauti Akcijos organizatoriaus ir jo dukterinių įmonių darbuotojai, jų šeimų nariai, agentai ir kitos šalys, tiesiogiai susijusios su šia Akcija. Akcijoje gali dalyvauti tik asmenys, įsigyjantys produktus savo reikmėms, t. y. galutiniai vartotojai. Akcijos organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra patikrinti Dalyvių tinkamumą ir (arba) juos pašalinti. Perpardavėjai negali teikti paraiškų savo klientų vardu. Dalyvaujantieji mažmenininkai, Dalyvaujančiųjų mažmenininkų darbuotojai ir jų šeimų nariai paraiškų teikti negali.

2.3. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi Akcijos laikotarpiu įsigyti „LUMIX S5M2“ arba „S5M2X“ fotoaparatą, rinkinį (toliau -„Akcija apimtas fotoaparatas“) arba „Panasonic“ objektyvą (toliau - „Akcija apimtas objektyvas“), (kartu toliau - „Akcija apimtas produktas arba produktai“), kaip nurodyta priede Nr.1, iš Dalyvaujančiojo mažmenininko (toliau – „Dalyvaujantis mažmenininkas“) Akcijoje dalyvaujančioje šalyje ir užregistruoti Akcija apimtą fotoaparatą arba Akcija apimtą objektyvą, laikydamasis šių sąlygų ir taisyklių, registracijos interneto svetainėje, kurią tvarko mūsų bendradarbiavimo partneris „Benamic“, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Airija, (toliau – „Benamic“), pateikdamas 4 punkte nurodytą informaciją. Visi Akcijoje dalyvaujantys mažmenininkai išvardyti čia https://www.panasonic.com/lt/consumer/fotoaparatai-ir-filmavimo-kameros/skaitmeniniai-aparatai-suzinoti/straipsniai/lumix-s5ii-s5iix-ir-s-lenses-pinigu-grazinimo-akcija.html ir priede Nr.2. Taip pat pasiteiraukite vietinio prekybos atstovo, ar jis dalyvauja šioje Akcijoje.

2.4. Visi Akcija apimti produktai turi būti nauji ir autentiški „Panasonic“ produktai. Ši Akcija netaikoma naudotiems, atnaujintiems ar modifikuotiems produktams bei produktams, importuotiems iš kitos nei Akcijoje dalyvaujančios šalies, arba padirbtiems ar kitokiu būdu „Panasonic“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises pažeidžiantiems produktams. Akcija netaikoma per „Amazon“ įsigytiems produktams. Akcijos organizatorius priims paraiškas iš „Amazon“ pardavimo platformos tik tuo atveju, jei perpardavėjas bus nurodytas kaip vienas iš šioje Akcijoje dalyvaujančiųjų mažmenininkų. Bet kurio kito trečiosios šalies perpardavėjo „Amazon“ platformoje paraiška bus atmesta. Akcijos organizatorius nepriims paraiškų dėl produktų, įsigytų per „eBay“ (neatsižvelgiant į tai, ar produktai yra nauji, ar naudoti).

3. Išmokos

3.1. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, Dalyvis gaus 300 EUR grąžinamą išmoką grynaisiais už kiekvieną Akcija apimtą fotoaparatą ir iki 500 EUR už bet kurį Akcija apimtą objektyvą (toliau - „Išmoka").

3.2. Šioje Akcijoje siūloma Išmoka yra nekeičiama, neperleidžiama, vietoj jos nesiūloma jokia kita grynųjų pinigų ar kredito alternatyva. Grynųjų pinigų išmoka per Dalyvaujantį mažmenininką yra aiškiai draudžiama. Dviguba paraiška išmokai netaikoma.

3.3 Akcijos metu vienas Dalyvis gali pateikti paraišką dėl ne daugiau kaip 5 Akcija apimtų produktų. Vienam Akcija apimtam produktui galima pateikti tik 1 paraišką.

3.4 Jei grąžinama Išmoka yra apmokestinama, mokestinė prievolė tenka Dalyviui. Atitinkamai, jei Dalyvio bankas apmokestina Dalyvį, jis tokius mokesčius bankas išskaičiuos iš grąžinamos Išmokos.

3.5 Grąžinama Išmoka bus pervesta per 28 dienas nuo paraiškos patvirtinimo.

4. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

4.1. Norėdamas gauti Išmoką, Dalyvis turi užregistruoti bet kurį Akcija apimtą produktą „Benamic“ tvarkomoje interneto svetainėje adresu:

https://panasonic-summer-cashback.benamic.com/lt/?country_promotion=32

4.2. Paraiškos, susijusios su Akcija apimtais produktais, įsigytais prieš Akcijos laikotarpį arba jam pasibaigus, bus laikomos negaliojančiomis.

4.3. Norėdamas gauti grąžinamą Išmoką, Dalyvis 4.1 punkte nurodytoje registracijos interneto svetainėje turi pateikti šią privalomą informaciją:

1) asmens duomenis (kreipinį, vardą, pavardę, pašto adresą, gyvenamąją šalį, el. pašto adresą, telefono numerį);

2) išsamią informaciją apie produktą (produkto pavadinimą, mažmenininką, parduotuvės pavadinimą, pirkimo šalį, pirkimo datąAkcija apimtų produktų serijos numerį, įkeltą sąskaitą faktūrą arba serijos numerio ir brūkšninio kodo kopiją). Pateikite sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas Dalyvaujančiojo mažmenininko pavadinimas, pirkimo data ir produkto modelio numeris.

3) Banko rekvizitai

4.4 Užregistravę produktą, el. paštu gausite gavimo patvirtinimą. Kiekviena paraiška Išmokai pateikiama vieną kartą ir negali būti pateikta kartu su jokiu kitu „LUMIX S5M2“, „S5M2X“ fotoaparato ir Akcija apimto objektyvo kuponu ar pinigų grąžinimo pasiūlymu.

4.5. Paraiškų pateikimo terminas yra Paraiškų pateikimo laikotarpis. Paraiškos, pateiktos prieš Paraiškų pateikimo laikotarpį arba jam pasibaigus, Akcijoje nedalyvaus. Dalyvis turi užtikrinti, kad pirkimo kvite būtų nurodytas įsigyto produkto pavadinimas (modelio numeris), parduotuvės pavadinimas ir pirkimo data.

4.6. Akcijos organizatorius neatsakys už jokius techninius, kompiuterinės ar programinės įrangos, serverio, interneto svetainės ar kitus gedimus ar bet kokio pobūdžio žalą, kurį sutrukdytų Dalyviui dalyvauti Akcijoje. Jei registracija internetu neįmanoma dėl techninių priežasčių, galima kreiptis į mūsų techninės pagalbos skyrių adresu Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Faksu, telefonu, el. paštu ar paštu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Neįskaitomos, neišsamios ar pakeistos paraiškų formos ar apklausos bus laikomos negaliojančiomis, kaip ir pagal šias sąlygas ir taisykles neužpildytos paraiškos.

4.8. „Benamic“ patikrins Dalyvio paraišką pagal šias sąlygas ir taisykles. Paraiškos negalioja Akcija apimtiems produktams, grąžintiems Dalyvaujančiam mažmenininkui, jei Dalyvis pakeičia Akcija apimtą produktą arba gauna visą sumokėtą sumą. Tokiu atveju Akcijos organizatorius turės teisę reikalauti grąžinti bet kokią Išmoką.

4.9. Akcijos organizatorius atmes paraišką, jei Dalyvis nepateiks galiojančios pirkimo kvito kopijos, produkto serijos numerio ir serijos numerio bei brūkšninio kodo kopijos.

4.10 Jei Dalyvis grąžins Akcija apimtą produktą Dalyvaujančiam mažmenininkui, jis neturės teisės reikalauti Išmokos, o bet kokia paraiška bus atmesta. Siekiant išvengti abejonių, ši sąlyga jokiu būdu neriboja Dalyvio teisės naudotis jam priklausančiomis įstatyminėmis ar garantinėmis teisėmis

5. PRIVATUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Atsakingas duomenų valdytojas yra Akcijos organizatorius, „Panasonic Marketing Europe GmbH“, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Akcijos organizatorius laikysis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Akcijai taikoma Akcijos organizatoriaus privatumo politika, kurią galima rasti čia:

https://www.panasonic.com/lt/privatumo-politika.html

5.3. „Benamic“ rinks ir tvarkys asmens duomenis Akcijos organizatoriaus vardu. „Benamic“ laikysis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Kaupiamų duomenų tipai apima asmens duomenis, išsamią informaciją apie produktą ir banko duomenis, kaip nurodyta 4.3 punkte.

5.4. Duomenų rinkimo tikslai: „Benamic“ rinks, tvarkys ir saugos duomenis vieninteliu Akcijos vykdymo tikslu. Registruojant Akcija apimtą produktą pas Akcijos organizatorių arba Akcijos organizatoriaus rinkodarai el. paštu, Akcijos organizatorius rinks duomenis tiek, kiek Dalyvis su tuo sutiks registracijos metu. Jei Dalyvis duos sutikimą rinkodarai el. paštu, 4.3 punkte išvardyti Asmens duomenys taip pat bus renkami, tvarkomi ir saugomi šiuo tikslu. Jau esamų klientų duomenys bus lyginami ir atnaujinami, remiantis šios Akcijos metu pateiktais duomenimis.

5.5. Šios Akcijos vykdymo metu, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Jūsų asmens duomenys rinkodaros el. paštu tikslu bus tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

5.6. Be Dalyvio sutikimo jokie jo asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims bei nebus leidžiama jais naudotis. Išimtis taikoma trečiosioms šalims, inter alia, agentūroms, kurioms buvo pavesta vykdyti Akciją ir kurios rinks, saugos ir naudos duomenis Akcijos vykdymo tikslais. Trečiosios šalys laikysis BDAR ir taikys būtinas apsaugos priemones, dėl kurių raštu susitarta su Akcijos organizatoriumi, sudarant Duomenų tvarkymo sutartį.

5.7. „Benamic“ saugos Dalyvių asmens duomenis tiek, kiek to reikės pagal teisinius reikalavimus ir teisiniais tikslais. Jie bus ištrinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo Akcijos pabaigos.

5.8. Dalyvis gali bet kada atšaukti savo sutikimą rinkodarai el. paštu ir atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Sutikimą galima atšaukti, spustelėjus nuorodą „Naujienlaiškio prenumeratos tvarkymo centras“, pateiktą kiekviename naujienlaiškio el. laiške, per „My Panasonic“ paskyrą arba susisiekus su Akcijos organizatoriumi adresu data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu gauti nemokamą informaciją apie saugomus Dalyvio asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę į šių duomenų taisymą, blokavimą ar ištrynimą pagal galiojančias teisines nuostatas, siunčiant prašymą adresu data_protection@eu.panasonic.com. Dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

6. BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Pateikdamas paraišką Išmokai, Dalyvis pareiškia, kad perskaitė ir sutinka su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.

6.2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę patikrinti visų paraiškų tinkamumą, kad apsisaugotų nuo apgaulingų, negaliojančių ar pasikartojančių paraiškų, įskaitant, be apribojimų, reikalavimą, kad Dalyvis įrodytų, jog per 28 dienas nuo pristatymo dienos negrąžino Akcija atitinkantį produktą. Nesąžiningi ar apgaulingi įrašai ar paraiškos, kurios neatitinka šių taisyklių ir sąlygų, bus pripažintos negaliojančiomis.

6.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir taisykles arba pakeisti ar atšaukti šią Akciją.

6.4 Siekdamas stebėti apgaulingas paraiškas, Akcijos organizatorius pasilieka teisę kryžmiškai patikrinti produktų grąžinimą pas atitinkamus Dalyvaujančius mažmenininkus ir gautas paraiškas. Akcijos organizatorius pasilieka teisę sustabdyti grynųjų pinigų Išmoką, jei įtariama, kad buvo pateikta melaginga ar apgaulinga paraiška.

6.5 Šias sąlygas ir taisykles reglamentuoja Vokietijos Respublikos įstatymai, išskyrus tarptautinę kolizinę teisę, visų pirma JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Valstybės, kurioje yra Jūsų įprastinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, privalomos vietos teisės nuostatos lieka nepakitusios ir joms bus teikiama pirmenybė, jei jos prieštaraujama Vokietijos teisės nuostatoms. Vysbadeno (Vokietija) teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius su šia Akcija susijusius ar dėl jos kylančius ginčus ar pretenzijas.

6.6. Jei kuri nors šių sąlygų ir taisyklių nuostata nustos galioti, likusių sąlygų galiojimas lieka nepakitęs.

Priedas Nr. 1. Akcija apimti produktai

DC-S1HE-K

€ 200

DC-S1RME-K

€ 200

DC-S1RE-K

€ 200

DC-S1ME-K

€ 200

DC-S1E-K

€ 200

DC-S5M2WE

€ 300

DC-S5M2KE

€ 200

DC-S5M2E

€ 100

DC-S5M2XWE

€ 300

DC-S5M2XKE

€ 200

DC-S5M2XE

€ 100

DC-S1KE-K

€ 200

S-X50E

€ 500

S-R70200E

€ 200

S-R24105E

€ 200

S-E2470E

€ 200

S-E70200E

€ 200

S-R1635E

€ 200

S-S85E

€ 50

S-R70300E

€ 100

S-S24E

€ 100

S-S35E

€ 50

S-S18E

€ 100

S-R1428E

€ 100

Priedas Nr. 2. Dalyvaujantys mažmenininkai

UAB "ADDMORE"

UAB "Fotoprekyba"

UAB "Hannu Pro Vilnius"