Informacija apie garantiją

Bendra informacija apie garantiją Panasonic

 

Panasonic prekės ženklo gaminiams suteikiama garantija, kuri užtikrina nemokamą prekių taisymą, kai gedimai atsirado dėl brokuotų dalių panaudojimo ir/arba gamybos defektų. Garantija neapima eksploatacinių medžiagų ir dalių, kurie turi apibrėžtą veikimo laiką, pvz., lemputės, elementai ir akumuliatoriai, nebent garantijos sąlygose dėl konkrečių įrenginių kategorijų nustatyta kitaip. Prekių garantinės apsaugos laiką bei garantinių paslaugų atlikimo būdą ir taisykles, aprašytus garantijos sąlygose, galima rasti čia: Panasonic el. GarantijaBendra informacija apie garantiją Technics

 

Technics prekės ženklo gaminiams suteikiama garantija, kuri užtikrina nemokamą prekių taisymą, kai gedimai atsirado dėl brokuotų dalių panaudojimo ir/arba gamybos defektų. Garantija neapima eksploatacinių medžiagų ir dalių, kurie turi apibrėžtą veikimo laiką, pvz., lemputės, elementai ir akumuliatoriai, nebent garantijos sąlygose dėl konkrečių įrenginių kategorijų nustatyta kitaip. Prekių garantinės apsaugos laiką bei garantinių paslaugų atlikimo būdą ir taisykles, aprašytus garantijos sąlygose, galima rasti čia: Technics el. Garantija

 

Garantijos rūšys

 

e-Garantija

e-Garantija galioja Lietuvos teritorijoje ir yra taikoma vien prekėms, platinamoms per Panasonic Marketing Europe GmbH Lenkijos skyrių. Vieninteliu privalomu dokumentu, teikiant pretenziją dėl prekės, yra įskaitomas įsigijimą liudijantis dokumentas su sąlyga, kad įsigijimo šalis ir pretenzijos pateikimo šalis bus tokios pačios. Šį dokumentą kartu su defektine preke reikia pristatyti Autorizuotam serviso centrui arba, "naminio" taisymo atveju, taisymą atliekančiam darbuotojui.

E-garantijos sąlygos Lietuvos teritorijoje įsigytoms prekėms yra pateiktos čia: Panasonic el. Garantija

Pan European Guarantee

Europinė garantija galioja ES/EEB valstybių narių, Turkijos, Kroatijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos teritorijose. Ši garantija galioja vartotojų prekėms, prie kurių, jų įsigijimo metu, buvo pridėta Pan European Guarantee korta. Ši korta suteikia teisę prekę taisyti kitoje šalyje nei įrenginio įsigijimo šalis. Pretenzijas dėl prekių reikia teikti remiantis bendromis sąlygomis, aprašytomis čia. Prekės bus taisomos, remiantis garantijos sąlygomis, galiojančiomis šalyje, kurioje buvo pateikta pretenzija dėl prekės. Šias sąlygas galima rasti prie prekės pridėtoje Pan European Guarantee kortoje atitinkamų valstybių Interneto tinklalapiuose ir/arba telefonu arba čia.

Garantinio taisymo atlikimo sąlygos Lietuvos teritorijoje prekėms, įsigytoms už Lietuvos teritorijos ribų, yra pateiktos čia.
Dėmesio! Prašome atsiminti, kad garantinis lapas galioja tik teisingai ir pilnai užpildytas, su pridėtu įskaitomu įrenginio įsigijimą liudijančiu dokumentu.

Limited Worldwide Warranty (LWW)

Ši garantijos rūšis taikoma skaitmeniniams fotoaparatams (DSC) bei vaizdo kameroms (DVC), prie kurių įsigijimo metu buvo pridėta LWW korta. Jos pagalba apie taisymą galima pranešti vienoje iš šešiasdešimt aštuonių valstybių, kurių sąrašą rasite čia. LWW garantijos sąlygos, kurios yra pateiktos čia, taikomos pretenzijoms iš kitų šalių nei prekės įsigijimo šalis, esančių už ES/EEB teritorijos ribų. Kuomet įsigijimo šalis yra tuo pačiu pretenzijos pateikimo šalis, esanti ES/EEB teritorijoje, taikomos vietos garantinės sąlygos. Tuo tarpu, kai prekės įsigijimo šalis yra kitokia nei pretenzijos pateikimo šalis, tačiau valstybės įeina į Europos bendrijos sudėtį, taikomos Pan European Guarantee kortoje aprašytos sąlygos.

Dėmesio! Prašome atsiminti, kad garantinis lapas galioja tik teisingai ir pilnai užpildytas, su pridėtu įskaitomu įrenginio įsigijimą liudijančiu dokumentu.