Noteikumi un nosacījumi

Šie ir Panasonic Latvia vietnes www.panasonic.lv lietojuma noteikumi un nosacījumi, un jūsu pastāvīgs šīs vietnes lietojums ir uzskatāms par šo noteikumu akceptēšanu.

 

Ja vien nav norādīts citādi, šīs tīmekļa vietnes un lapu saturu aizsargā autortiesības, un nevienu vietnes vai lapu daļu nedrīkst nekādā veidā reproducēt vai izmantot kādā citā veidā bez Panasonic iepriekšējas rakstveida atļaujas vai saskaņā ar nākamo definēto noteikumu.

 

Jūs drīkstat izdrukāt vai lejupielādēt vietnē redzamo tekstu savām personiskajām, nekomerciālām vajadzībām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar uzbūvi, vispārējo stilu un programmas kodu.

 

Lai gan ir veikts viss iespējamais, lai www.panasonic.lv tīmekļa vietnē sniegtā informācija būtu pareiza, Panasonic Latvia neuzņemas atbildību ne par vienu kļūdu vai teksta izlaidumu. Dizains, specifikācijas un cenas var tikt mainītas bez brīdinājuma.