Informācija par garantiju

Vispārīgā informācija par garantiju

 

Uz Panasonic zīmola produktiem attiecas garantija, kas nodrošina bezmaksas produktu remontu gadījumos, kad produktu defekti ir radušies bojātu komponentu un/vai ražošanas defektu rezultātā. Garantija neattiecas uz piederumiem un ekspluatācijas materiāliem ar noteiktu mūža ilgumu, piem., spuldzes un baterijas, ja vien garantijas noteikumos, kas attiecas uz konkrētām ierīču kategorijām, nav noteikts savādāk. Produktu garantijas darbības laiks un garantijas pakalpojumu sniegšanas veids un kārtība ir noteikti garantijas noteikumos, kas ir pieejami šeit: E-garantija

 

Garantijas veidi

 

E-garantija

 

E-garantija ir spēkā Latvijas teritorijā un attiecas tikai uz produktiem, ko izplata Panasonic Marketing Europe GmbH filiāle Polijā. Iesniedzot sūdzību par produktu, vienīgais nepieciešamais dokuments ir salasāms pirkuma čeks, ievērojot, ka pirkuma valstij un valstij, kurā pieteikta sūdzība, ir jābūt tai pašai. Šis dokuments ir jāuzrāda Pilnvarotajā Servisa Centra kopā ar bojāto produktu, savukārt, ja remonts tiek veikts mājās, dokuments jāuzrāda darbiniekam, kas veic remontu.

 

E-garantijas noteikumi, kas attiecas uz Latvijā iegādātiem produktiem, ir pieejami šeit.

 

Pan European Guarantee (Paneiropas garantija)

 

Paneiropas garantijas darbības teritorija iekļauj ES/EEZ dalībvalstis, Turciju, Horvātiju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu. Šī garantija attiecas uz patērētāju produktiem, kuriem pirkšanas brīdī ir pievienots Pan European Guarantee talons. Tas dod tiesības veikt produkta remontu citā valstī nekā iekārtas pirkuma valsts. Sūdzības par produktu jāiesniedz saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas atrodami šeit. Produkta remonts tiks veikts saskaņā ar garantijas noteikumiem, kas ir spēkā tajā valstī, kurā tika pieteikta sūdzība par produktu. Šos noteikumus var atrast tīmekļa un/vai telefona servisos, kas katrai valstij tiek norādīti produktam pievienotajā Pan European Guarnatee talonā vai atrodami šeit.

 

Latvijā spēkā esošie garantijas remonta nosacījumi, kas attiecas uz produktiem, kas iegādāti ārpus Latvijas, ir atrodami šeit.
Uzmanību! Lūdzam ievērot, ka par derīgu garantijas talonu uzskatāms tikai tāds talons, kuram pievienots salasāms ierīces pirkuma čeks.
 

 

Limited Worldwide Warranty (LWW) (Pasaules ierobežota garantija)

 

Šis garantijas veids attiecas uz digitālajiem fotoaparātiem (DSC) un videokamerām (DVC), kuriem pirkuma brīdī bija pievienots LWW talons. Tā ļauj pieteikt remontu vienā no sešdesmit astoņām valstīm, kuru saraksts atrodams šeit. LWW garantijas noteikumi, kas atrodami šeit, attiecas uz sūdzībām par produktiem, kas pieteiktas citā valstī nekā pirkuma valsts ārpus ES/EEZ teritorijas. Gadījumā, ja pirkuma valsts ir arī valsts, kurā pieteikta sūdzība un kas pieder ES/EEZ, tiek piemēroti vietējie garantijas noteikumi. Gadījumā, ja pirkuma valsts ir cita nekā valsts, kurā pieteikta sūdzība, bet valsts pieder Eiropas Kopienai, tiek piemēroti Pan European Guarantee noteikumi.

 

Uzmanību! Lūdzam ievērot, ka par derīgu garantijas talonu uzskatāms tikai pareizi un pilnīgi aizpildīts talons, kuram pievienots salasāms ierīces pirkuma čeks.