Space Tune™

Space Tune™

Optimizē skaņu dažādos izvietojumos

HC410/412 ir pirmais HC sērijas modelis, kas ir aprīkots ar Space Tune™ funkciju, kas pielāgo frekvenci atbilstoši izvietojumam.
Šī funkcija piedāvā sākotnējos iestatījumus, kas ir optimizēti trīs vietām – pie sienas, uz sienas, pie stūra.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimizē skaņas kvalitāti ierīces atrašanās vietā

Skaļruņu ģenerēto skaņu ievērojami ietekmē vieta un vide, kādā ierīce tiek novietota.

Mūzika tiek pareizi atskaņota tad, kad ierīce ir novietota atbilstošā attālumā no sienas, taču, ja vietas trūkuma dēļ ierīce jānovieto pie sienas, jāpiestiprina pie sienas vai jāievieto stūrī, skaņa atstarojas no sienas, kā rezultātā palielinās skaņas spiediens un frekvenču īpašības tiek izkropļotas līdz tādam līmenim, ka mūzika vairs neskan tā, kā paredzēts.

Funkcija Space Tune™, kas tagad ir integrēta HC 410/412 modeļos, piedāvā 3 sākotnējos iestatījumus –
pie sienas, uz sienas un pie stūra –, kas frekvenču īpašības pielāgo atbilstoši ierīces novietojumam, lai mūzika skanētu tieši tā, kā paredzēts.

Space Tune™

Izvēlieties kādu no 3 sākotnējiem iestatījumiem,
ņemot vērā ierīces novietojumu.

Pie sienas

Pielāgo frekvenču īpašības vidēji augsto un augsto toņu diapazonā, lai novērstu kropļojumus, ko rada skaņas atstarošanās no sienas un virsmas, uz kuras ierīce ir novietota, un pareizi līdzsvaro vidēji augsto un augsto toņu un zemo toņu atskaņojumu. Tā rezultātā vokāli ir skaidrāki un ir dzirdami plašākā rādiusā.

Uz sienas

Pielāgo lielāko daļu frekvenču īpašības augsto toņu diapazonā, lai kompensētu vidēji augsto un augsto toņu slāpēšanu, ko rada ierīces biezais korpuss un skaņu atstarošanās no sienas. Skaņa ir skaidrāka un ir dzirdama plašākā rādiusā.

Pie stūra

Pielāgo frekvenču īpašības zemajā toņu diapazonā, lai kompensētu zemo toņu slāpēšanu, ko rada skaņu atstarošanās no sienām un virsmas, uz kuras ierīce ir novietota. Likvidējot kropļojumus vidēji augsto un augsto toņu diapazonā, skaņa ir skaidrāka un dzirdama plašākā rādiusā.

Space Tune™ radītās izmaiņas skaņas spiediena līmenī

Space Tune™ izslēgtā režīmā – pie sienas –

Vidēji augsto un zemo toņu diapazons (100–300 Hz)

Ja ierīce atrodas pie sienas, skaņas spiediens vidēji augsto un zemo toņu diapazonā ievērojami palielinās, skaņām atstarojoties no sienām.

09
Vidēji augsto un augsto toņu diapazons (2–8 kHz)

Vidēji augsto un augsto tembru skaņas izklausās slāpētas un neskaidras, jo šajā diapazonā skaņu atstarošanās no sienas kropļo frekvenču īpašības.

09

Space Tune™ ieslēgtā režīmā – pie sienas –

Vidēji augsto un zemo toņu diapazons (100–300 Hz)

Kompensē ievērojamo skaņas līmeņa palielināšanos vidējo augsto un zemo toņu diapazonā, ko rada skaļruņa atrašanās tuvu sienai.

Vidēji augsto un augsto toņu diapazons (2–8 kHz)

Koriģē frekvenču īpašību kropļojumus vidēji augsto un augsto toņu diapazonā un līdzsvaro skaņas spiedienu vidēji augsto un zemo toņu diapazonā.

Space Tune™