Patiesi bezvadu austiņu aparātprogrammatūras atjauninājums

Patiesi bezvadu austiņu aparātprogrammatūras atjauninājums

Uzziniet vairāk par patiesi bezvadu austiņu RZ-S500W/S300W aparātprogrammatūras jaunākajiem atjauninājumiem un lietojumprogrammatūru, lai uzlabotu funkcijas un lietojamību.

Aparātprogrammatūras versija:
RZ-S500W JMS1ZS 01.80
RZ-S300W JMS1ZR 01.31

Uzlabots apkārtnes skaņu režīms
Plašāka frekvenču josla / trokšņa samazināšana

Bluetooth ar mirgojošu LED indikatoru*
Austiņu mirgojošā LED indikatora funkciju tagad var izslēgt.

* Šī funkcija tika izlaista 2020. gada augustā (RZ-S500W – versija JMS1ZQ 01.71 / RZ-S300W – versija JMS1ZP 01.21).

Patiesi bezvadu austiņu aparātprogrammatūras atjauninājums

Uzlabots apkārtnes skaņu režīms:

austiņas uztver plašāku ārējo skaņu diapazonu.
Jauni apkārtnes skaņu režīma uzlabojumi ir nozīmīgs solis ceļā uz dabiskākas skaņas atveidi. Pārveidojot algoritmus, kas tiek izmantoti apkārtnes skaņu elementu uztveršanai, tagad austiņas spēj aptvert plašāku frekvenču diapazonu nekā iepriekš. Tas ļauj atskaņot dabiskāku mūzikas un apkārtnes skaņu apvienojumu, kā arī nodrošina ievērojami uzlabotu apkārtnes skaņu pieredzi.

Iepriekš

Pēc

Iepriekš

Apkārtnes skaņu režīms galvenokārt bija orientēts uz apkārtējām balsīm.

Pēc

Apkārtnes skaņu režīms plaši uztver balsis un citas apkārtnes skaņas, nodrošinot dabiskāku skaņu, kas pielīdzināma skaņai bez austiņām.

Iepriekšējā apkārtnes trokšņu uztveršanas frekvenču josla
Jaunā, plašākā apkārtnes trokšņu uztveršanas frekvenču josla

Samazināts baltais troksnis

Baltā trokšņa apmērs, kas uztverams, izmantojot apkārtnes skaņu režīmu klusā vidē, ir samazināts.  Salīdzinājumā ar iepriekšējo aparātprogrammatūras versiju trokšņa samazināšanas koeficients ir palielināts par 25 % modelim RZ-S500W un par 50 % modelim RZ-300W.

Samazināts baltais troksnis
Papildu mirgojoša LED indikatora iestatījums

Papildu mirgojoša LED indikatora iestatījums

Tagad jūs varat izlemt, kā izmantot RZ-S500W vai RZ-S300W – ar mirgojošu LED indikatoru vai bez tā.

* LED indikatoru mirgošana ir noklusējuma iestatījums.
* Bluetooth ar mirgojoša LED indikatora ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumu darbojas tikai tad, kad austiņas ir savienotas ar viedtālruni (klausoties mūziku, tālruņa zvana laikā, pārsūtot aparātprogrammatūru utt.). LED indikatori turpinās mirgot, veicot sākotnējo savienošanu pārī ar viedtālruni un saņemot zvanu.

Kā atjaunināt RZ-S500W vai RZ-S300W?

RZ-S500 vai RZ-S300 jaunāko atjauninājumu instalēšana ir vienkārša.
Pateicoties lietotnei Panasonic Audio Connect, jūs varat pielāgot iestatījumu, pievienot Panasonic patiesi bezvadu austiņas vai noteikt austiņu atrašanās vietu, un lietotne jums arī paziņos par jaunas aparātprogrammatūras pieejamību.

Pirms darba sākšanas

Uzlādējiet kreiso un labo austiņu līdz vairāk nekā 70 %.
Atjaunināšanas process aizņems aptuveni 15 minūtes*.
Faila lielums ir aptuveni 1,8 MB.

* Atjauninājums var aizņemt līdz stundai atkarībā no ierīces un interneta vides.

Aparātprogrammatūras versijas pārbaude un atjaunināšana

Lai atjauninātu savienoto austiņu aparātprogrammatūru, varat izmantot bezmaksas lietotni Technics Audio Connect*.

* Saderīga ar viedtālruņiem un planšetdatoriem, kuriem ir operētājsistēma Android™ 6.0 vai jaunāka tās versija un kas atbalsta Google Play™, vai ar iPhone ®, iPad ® un iPod Touch®, kuriem ir operētājsistēma iOS9.3 vai jaunāka tās versija.
* Tālāk redzamie attēli ilustrē lietotni Android™ ierīcē. Lietotāja saskarne operētājsistēmā iOS nedaudz atšķiras, bet procedūra ir tāda pati.

Kad ir atrasta aparātprogrammatūras jaunākā versija, pieskarieties pie “Atjaunināt”.

Kā atjaunināt RZ-S500W vai RZ-S300W?

Pieskaroties pie “Atjaunināt”, aparātprogrammatūra tiek pārsūtīta uz austiņām, un sākas atjaunināšana. Pārsūtīšana var tikt pārtraukta vai palēnināties, ja tiek atskaņota mūzika vai pārsūtīšanas laikā tiek veikts zvans. Sāciet pārsūtīšanu, izņemot austiņas no to uzlādes futrāļa, nolieciet austiņas tuvu un neizmantojiet tās.

Kā atjaunināt RZ-S500W vai RZ-S300W?

Uzgaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta, neizmantojot austiņas vai lietotni.
Kad aparātprogrammatūra ir atjaunināta, austiņas tiek automātiski restartētas, un tās atkārtoti savienojas ar tālruni.
Lietotne nedarbosies pareizi, kamēr atjaunināšana nebūs pabeigta. Nemēģiniet izmantot austiņas vai lietotni, kamēr notiek atjaunināšana.

Atjaunināšana ir pabeigta, kad parādās galvenais ekrāns.

[PAZIŅOJUMS]
Funkcijas, funkciju nosaukumi un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAZIŅOJUMS PAR PREČU ZĪMI
iPad, iPhone, un iPod touch ir ASV un citās valstīs reģistrētas “Apple Inc.” preču zīmes.
Google, Android, Google Play un citas saistītās zīmes un logotipi ir “Google LLC” preču zīmes.
Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un “Panasonic Corporation” šīs zīmes drīkst izmantot saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir atbilstošo īpašnieku īpašums.