Smartbyer: Bærekraftig og komfortabelt levesett

Pause
Panasonics bærekraftige smartbyer

Panasonics bærekraftige smartbyer

Med avkarbonisering av samfunnet i forkant av vår filosofi, er vi stolte av å være involvert i, eller til og med lede, utviklingen av smartbyprosjekter i hele verden. Vi har bevist fortreffelighet i smartbyløsninger – alt fra sikkerhet, energi, helsetjenester og velvære, mobilitet og tilkobling.

Future Living Berlin

Future Living Berlin  

Future Living® Berlin – et fyrtårnsprosjekt og en modell for en sammenkoblet og digital, flergenerasjons og inkluderende byutvikling, designet for å redusere karbonutslipp drastisk ved å generere, lagre og bruke energi på nyskapende og tilnærmet CO2-frie måter.

Hvor det hele begynte: Fujisawa SST

Hvor det hele begynte: Fujisawa SST

I 2014 åpnet Panasonic sammen med sine partnere det første smartbyprosjektet, den bærekraftige smartbyen Fujisawa (SST). Med utviklingen av denne byen var målet å bygge den første «smarte byen» fra bunnen av i Japan på stedet for en tidligere Panasonic-fabrikk.

Energi

Sikkerhet

Sikkerhet

Mobilitet

Mobilitet

Velvære

Velvære

Samfunn

Samfunn

Energi

Sikkerhet

Security

Mobilitet

Mobilitet

Velvære

Velvære

Samfunn

Samfunn

Smart levesett i hjertet av virksomheten vår

For Panasonic i Europa er avkarboniseringen av samfunnet et sentralt forretningsfokus, samtidig som det støtter løftet vi gir som et varemerke om å bidra til «et bedre liv og en bedre verden».  En annen motivator for å jobbe mot en grønnere verden er at EU innen 2050 har som mål å bli en klimanøytral økonomi blant befolkningstetthetsvekst og større urbanisering. For å bidra til denne innsatsen er Panasonic aktivt involvert i utviklingen av løsninger som støtter følgende smartbytjenester: grønn energi og bærekraft, sikkerhet og trygghet for innbyggerne, samfunnstjenester, mobilitet, helsetjenester og velvære, og også som en sammenkoblet og digital infrastruktur.

Smartbyer trenger smartrobotikk

Smartbyer trenger smartrobotikk
Et sentralt kjennetegn ved smartbyer er automatiseringen av daglige oppgaver og fremveksten av robotikk. Her kan du lese om de nyeste applikasjonene som skaper et bedre samfunn i dagens og morgendagens smartbyer.

Les mer her

Internet of Things (IoT) for livskvalitet

Internet of Things (IoT) for livskvalitet
Future Living® Berlin er en unik og omfattende løsningstilnærming i Europa. Prosjektet har som mål å løse noen av de store utfordringene samfunnet vårt står overfor ved bruk av arkitektur, og etterhvert som demografier endres, er energiomsetning og endret mobilitet viktig.

Les mer her

Bærekraftig og smart energi

Bærekraftig og smart energi
Som en neste generasjons smartby der forskjellige fasiliteter skaper en synergistisk effekt, har Tsunashima SST etablert en sentral motpart for optimalisering av tildeling og bruk av energi, informasjon, arbeidskraft og forsyninger.

Les mer her

Levesett og velvære for flere generasjoner

Levesett og velvære for flere generasjoner
I den bærekraftige smartbyen Suita (Suita SST), i nærheten av Osaka i Japan, vurderes det en fremtidsrettet tilnærming til de medisinske og helsemessige behovene til et samfunn med en aldrende befolkning, gjennom et konsept som heter KENTO: Kunnskap, trening, ernæring, by.

Les mer her

Mobilitet og sikkerhet

Mobilitet og sikkerhet
Panasonic tilbyr sikkerhets- og mobilitetsløsninger som push-varsler til smart-TV-er for å levere katastrofe- eller nødrelatert informasjon til beboerne til delte tjenester, inkludert elektriske kjøretøyer og elsykler.

Les mer her

Panasonic Smartbyer over hele verden

Berlin

Fujisawa

Tsunashima

USA

Beslektede emner

Future Living Berlin
Utvikling av boligkvarter i Berlin ved hjelp av smarte løsninger for fremtidig levesett.

Den bærekraftig smartbyen Suita
Et bybyggingsprosjekt organisert av 14 selskaper i Japan.

Den bærekraftige smartbyen Fujisawa
En smartby i Japan med 1000 husstander basert på livsstil.

Smartby / infrastrukturprosjekter (USA)
Panasonic tar med seg sin verdensomspennende smartby- og infrastrukturekspertise til Nord-Amerika.

Den bærekraftige smartbyen Tsunashima
Et bybyggingsprosjekt organisert av 13 selskaper i Japan.

Den nye olympiske landsbyen i Japan (Harumi Flag)
Byutviklingsdekning inkluderer vannkraftproduksjon og energiledelse.