Robotikkelementer i et smartsamfunn

Robotikkelementer i et smartsamfunn

Robotikkæraen har allerede startet – vi finner teknologier som automatiserer og forsterker de menneskelige oppgavene overalt, og disse vil fortsette å endre måten folk lever og arbeider på.

Bygge opp et smartsamfunn ved hjelp av industrielle applikasjoner

Industrielle roboter

Industrielle roboter

Helsetjenester

Helsetjenester

Logistikk og detaljhandel

Logistikk og detaljhandel

Basert på Panasonics brede ekspertise innen sensor- og stasjonsteknologi, og hentet fra de ledende teknologiene innen industrielle roboter, håndterer Panasonic behovene til smartsamfunn – fra helsetjenester til detaljhandel og logistikk.

Panasonic fokuserer på praktiske løsninger som fungerer sammen med mennesker, og kan defineres innenfor tre kjernepilarer: utvidede løsninger, frittstående løsninger og komplette automatiseringsløsninger for robotikk. Hver av disse vil tas i bruk innenfor fem hovedområder som Panasonic mener vil ha stor nytte av robotikkteknologi: Detaljhandel og logistikk, helsetjenestesektoren, infrastruktur eller landbruk og applikasjoner i hjemmemiljøet.    

Utnytte fordelen i industrielle roboter og sensorikk
Selskapet er en første nivås produsent av industriroboter på grunn av utviklingen av banebrytende sensorer og er ledende innen intern produksjonskompetanse. De generelle markedstrendene innen sensorikk og stasjoner, som for eksempel fokuset på forminskning, kombinasjonen av flere sensorer i en enhet og reduksjon av masse, gjør det mulig å utforske nye bruksområder.    

Johannes Spatz, president for Panasonic Industry i Europa, sier

«Vi tror at kunnskapen og teknologien i disse områdene sammen med vår kunnskap innen industrielle roboter, forbereder en pålitelig og testet vei for vellykkede anvendelser av robotikk i andre områder.»

Et av eksemplene som fremhever overføringen av industrielle applikasjoner og ekspertise til helsevesenet, er bruken av lidarsensorer i leveringsroboter som opprinnelig var utviklet for automatiserte guidede biler på produksjonssteder. Denne halvautomatiske robotikkanvendelsen muliggjør outsourcing av standardoppgaver for å møte behovene til fleksibilitet og personalmangel på travle sykehus.

Akademiske partnerskap og åpen kilde-løsninger
Sentralt i Panasonics strategi står en strategisk endring. Panasonic har nå samarbeid og felles kontorer med ni universiteter – to i Europa og seks i Japan. I Europa er det inngått partnerskap med blant annet det tekniske universitetet i München i Tyskland, og ETH i Zürich i Sveits.   

Takeshi Ando, leder for Global Robotics FoU-aktiviteter i Panasonic oppsummerer:

«Panasonic har utviklet seg fra å skyve proprietære systemer til en åpen teknologiplattform. Den nye plattformen kombinerer elementære teknologier fra sensing til systemintegrasjon.»

Pressemelding og faktaark

Bilder og infografikk

Beslektede emner

Panasonic Industri

Panasonic Virksomhet

Panasonic Robotikkhub