Space Tune™

Space Tune™

Оптимизује звук на различитим положајима

HC410/412 је први производ у HC серији који садржи Space Tune™, функцију која прилагођава фреквенцију различитим положајима.
Ова функција нуди унапред подешене опције које су оптимизоване за три локације – Близу зида, На зиду и Близу ћошка.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ оптимизује квалитет звука на локацији јединице

На звук који се емитује из звучника у великој мери утичу локација и окружење у којем је јединица постављена.

Музика звучи онако како је замишљено када се јединица постави на одговарајућу удаљеност од зида, али ако простор захтева да јединица буде постављена близу зида, на зид или у ћошак, звук се одбија о зид, што повећава притисак звука и омета карактеристике фреквенције до те мере да музика више не звучи онако како је замишљено.

Нова функција Space Tune™ уграђена у HC410/412 добија се уз 3 унапред подешене опције – Близу зида, На зиду и Близу ћошка – које прилагођавају карактеристике фреквенције положају на ком се јединица налази како би музика звучала онако како је замишљено.

Space Tune™

Одаберите неку од 3 унапред подешене опције у складу са тим где је јединица постављена.

 

Близу зида

Прилагођава карактеристике фреквенције у средње-високом опсегу да би се спречила ометања до којих доводе звукови који се одбијају о зид иза јединице и подлогу на којој је постављена јединица и прикладно балансира средње-високи опсег са ниским опсегом. Као резултат тога, звукови су јаснији и простиру се даље.

На зиду

Углавном прилагођава карактеристике фреквенције у високом опсегу да би се компензовало пригушење у средње-високим нивоима због дебљине јединице и звукова који се одбијају о зид иза јединице. Звукови су јаснији и простиру се даље.

Близу ћошка

Прилагођава карактеристике фреквенције у ниском опсегу да би се компензовало пригушење у ниским нивоима до којег доводе звукови који се одбијају о два зида иза јединице и подлогу на којој је постављена јединица. Уклањањем утицаја у средње-високом опсегу, звукови су јаснији и простиру се даље.

Промена нивоа притиска звука од стране функције Space Tune™

Space Tune™ режим је ИСКЉУЧЕН – Близу зида –

Средње-ниски опсег (100–300 Hz)

Када се јединица налази близу зида, звукови који се одбијају о зид претерано појачавају притисак звука у средње-ниском опсегу.
 

Space Tune™
Средње-високи опсег (2–8 kHz)

Средње-високи нивои постају пригушени и нејасни због ометања у карактеристикама фреквенције у средње-високом опсегу до којих доводе звукови који се одбијају о зид.

Space Tune™

Space Tune™ режим је УКЉУЧЕН – Близу зида –

Средње-ниски опсег (100–300 Hz)

Компензује претерано повећање притиска звука у средње-ниском опсегу до којег доводи близина звучника зиду.

Средње-високи опсег (2–8 kHz)

Уклања ометања у карактеристикама фреквенције у средње-високом опсегу и балансира притисак звука у средње-ниском опсегу.

Space Tune™