Правила о колачићима

 

Poslednja izmena: 19.07.2021

Ova Pravila o kolačićima (Pravila) pružaju vam informacije o upotrebi tehnologija koje čuvaju ili pristupaju informacijama na vašem uređaju poput kolačića, piksela, dodataka itd. putem Panasonic Marketing Europe GmbH Predstavništvo Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd (pod nazivom „mi“ , „Mi“ ili „Panasonic“) i određene treće strane sa ovlašćenjem koje pružaju sadržaj, oglašavanje ili druge funkcije kada posetite našu veb stranicu. Radi praktičnosti, sve ove tehnologije nazivaju se „kolačićima“.

Ova Pravila objašnjavaju šta su kolačići, koje vrste kolačića koristimo i koji je naš pravni osnov. Takođe vam pružaju informacije o tome kako se koriste vaši lični podaci (ako ih ima), koja su vaša prava u vezi sa kolačićima prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka EU (GDPR) i kako nas možete kontaktirati ako želite da ostvarite svoja prava ili imate žalbu. Ova Pravila navodi koji se kolačići postavljaju i koriste, u koje svrhe i koliko dugo traju. Pored toga, ova Pravila opisuju kako možete upravljati kolačićima i brisati ih.

Kliknite na linkove ispod za dodatne informacije o našim pravilima o privatnosti:

1. Šta su kolačići?
2. Koji je naš pravni osnov?
3. Kako mi i određene ovlašćene treće strane sa  koristimo kolačiće i obrađujemo vaše lične podatke i koja su vaša prava?
4. Kako možete upravljati kolačićima i brisati ih?
5. Kontaktirajte nas
6. Izmene ovih Pravila
7. Spisak kolačića koji se koriste na našoj veb stranici

1. Šta su kolačići?
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju kada posetite našu veb stranicu i imaju ulogu identifikatora. Oni omogućavaju našoj veb stranici da prepozna vaš uređaj kada stupi u interakciju i vrati se na našu veb stranicu, posebno kada koristite isti pregledač kao i poslednji put kada ste posetili našu veb stranicu.
U zavisnosti od njihove funkcije i namene, kolačići se klasifikuju kao strogo neophodni, kolačići za rad bez lokacije i reklamni kolačići. Za više informacija, pogledajte odeljak 7.

Pored toga, kolačići su klasifikovani ili kao kolačići prve strane ili treće strane. Kolačiće prve strane postavljamo mi, dok kolačiće treće strane postavlja veb stranica treće strane dok posećujete našu veb stranicu. Za više informacija o relevantnim trećim stranama pogledajte odeljak 7.

Kolačići mogu biti sesijski ili trajni, u zavisnosti od njihovog trajanja. Kolačići sesije su privremeni kolačići koji traju samo za vreme vaše posete našoj veb stranici i brišu se kada zatvorite pregledač. Nasuprot tome, trajni kolačići se stvaraju prilikom vaše posete našoj veb stranici i ostaju na vašem uređaju nakon što zatvorite pregledač ili ponovo pokrenete uređaj do postavljenog datuma isteka, osim ako ih ne izbrišete pre datuma isteka; aktivni su kada ponovo posetite našu veb stranicu.

2. Koji je naš pravni osnov?

Oslanjamo se na naše legitimne interese za obradu ličnih podataka prikupljenih putem naših osnovnih kolačića prve strane. Ovi kolačići su strogo neophodni za rad naše veb stranice i omogućavaju nam da posetiocima naše veb stranice pružimo usluge koje zahtevaju, da omogućimo komunikaciju ili da se pridržavamo bezbednosnih obaveza prema važećem zakonu o zaštiti podataka.
Svi ostali nebitni kolačići koristiće se samo uz vaš pristanak.

3. Kako mi i određene ovlašćene treće strane koristimo kolačiće i obrađujemo vaše lične podatke i koja su vaša prava?3.1 Kolačići u vlasništvu i koje postavlja kompanija Panasonic
U meri u kojoj se naši kolačići prve strane i podaci koje sa njima prikupljamo, kvalifikuju kao lični podaci, određujemo sredstva i svrhe takve obrade te smo rukovalac podataka kako je definisano u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Takva obrada se odvija u skladu sa našim Pravilima o privatnosti koja se primenjuju uz ova Pravila o kolačićima. Preporučujemo vam da pročitate naša Pravila o privatnosti gde možete pronaći više o npr.:
- kako koristimo i štitimo vaše lične podatke prikupljene putem kolačića (ako postoje);
- vaša prava na zaštitu podataka; ako se nalazite u EU/EEA, ovo uključuje pravo na pristup i dobijanje kopije vaših ličnih podataka, pravo na zahtev za ispravku ili ažuriranje netačnih ličnih podataka, pravo na prigovor ili ograničenje obrade vaših ličnih podataka pod uslovima navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i pravo da zahtevate brisanje svojih ličnih podataka pod određenim uslovima;
- ako imate sedište u EU / EEA, kako možete podneti žalbu nadležnom nadzornom organu, https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
- koliko dugo ćemo čuvati/zadržati vaše lične podatke;
- kome i gde otkrivamo vaše lične podatke; i
- postojanje automatizovanog odlučivanja i, tamo gde je to slučaj, korisnih informacija o osnovnoj logici i važnosti i posledicama obrade.

3.2 Kolačići u vlasništvu i koje postavlja treća strana
Na našoj veb stranici imamo integrisane linkove za veb stranice, dodatke i programe trećih strana, npr. u marketinške svrhe i, na primer, kako bi vam omogućile jednostavno deljenje sadržaja na društvenim mrežama. Nemamo kontrolu nad korišćenjem ovih kolačića na veb lokacijama trećih strana i pozivamo se na njihova Pravila o privatnosti za dodatne informacije o tome kako koriste ove kolačiće. Za više informacija o trećim stranama pogledajte odeljak 7.

4. Kako možete upravljati kolačićima i brisati ih?
4.1. Osim osnovnih kolačića, u bilo kom trenutku možete da promenite svoje postavke i povučete pristanak za kolačiće odlaskom na „podešavanja kolačića“.
4.2. Možete da upravljate kolačićima i brišete nebitne kolačiće promenom podešavanja pregledača. Metode za to se razlikuju od pregledača do pregledača. Imajte na umu da ako blokirate sve kolačiće, neke funkcije i usluge na našoj veb stranici vam možda neće biti isporučene i biće vam ponuđeno oglašavanje manje prilagođeno vašim interesima.
Informacije o načinu upravljanja i brisanju kolačića za najpopularnije pregledače možete dobiti putem sljedećih linkova:
- Chrome
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer
- Opera
- Safari
Za više informacija o upravljanju i brisanju kolačića, posetite https://www.allaboutcookies.org/

5. Kontaktirajte nas
Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako mi kao rukovalac vaših ličnih podataka (ako postoje) koristimo kolačiće na našoj veb stranici ili želite ostvariti svoja prava, možete nas kontaktirati na https://support-rs.panasonic.eu/, (0)800190068.

Takođe možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka (DPO) na Panasonic Marketing Europe GmbH, Data Protection Officer, Hagenauerstrasse 43, D-65203 Wiesbaden; email: Data_Protection@eu.panasonic.com.

6. Izmene ovog Pravila
Povremeno možemo da izmenimo ova Pravila koja su prvi put objavljena 19.07.2021. Izmene ovih Pravila biće objavljene na našoj veb stranici i stupiće na snagu danom objavljivanja. Ova Pravila su poslednji put ažurirana 19.07.2021.
Ako izmene bitno promene način na koji koristimo kolačiće, postavićemo obaveštenje na našoj veb stranici i ponovo zatražiti vaš pristanak za upotrebu kolačića. Molimo vas da često proveravate da li su se pojavila bilo kakva ažuriranja ili izmene naših Pravila o kolačićima.