Space Tune™

Space Tune™

Optimalizácia zvuku podľa rôzneho umiestnenia

HC410/412 je prvý model série HC, ktorý obsahuje funkciu Space Tune™. Tá upravuje frekvenciu tak, aby zodpovedala rôznemu umiestneniu.
Táto funkcia ponúka predvoľby optimalizované pre tri miesta – pri stene, na stene a blízko rohu.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimalizuje kvalitu zvuku podľa umiestnenia jednotky

Zvuk vychádzajúci z reproduktorov je značne ovplyvnený miestom a prostredím, v ktorom je jednotka umiestnená.

Hudba znie zamýšľaným spôsobom, keď je jednotka umiestnená vo vhodnej vzdialenosti od steny. Ak však malý priestor vyžaduje, aby bola jednotka umiestnená pri stene, namontovaná na stenu alebo umiestnená v rohu, zvuk sa od steny odráža. Tým sa zvyšuje akustický tlak a narúšajú frekvenčné charakteristiky do takej miery, že hudba už neznie zamýšľaným spôsobom.

Funkcia Space Tune™, ktorá je novou súčasťou modelu HC410/412, sa dodáva s 3 predvoľbami – Pri stene, Na stene a Blízko rohu. Tie upravujú frekvenčné vlastnosti podľa umiestnenia jednotky, aby hudba znela zamýšľaným spôsobom.

Space Tune™

Vyberte si z 3 predvolieb podľa umiestnenia jednotky.

 

Pri stene

Upraví frekvenčné vlastnosti v strednom až vysokom rozsahu, aby sa potlačilo rušenie spôsobované zvukmi odrážajúcimi sa od zadnej steny a povrchu, na ktorom je jednotka umiestnená. Tiež zaručí správnu rovnováhu medzi stredným až vysokým a nízkym rozsahom. V dôsledku toho sú vokály jasnejšie a šíria sa do väčšej vzdialenosti.

Na stene

Upraví najmä frekvenčné vlastnosti vo vysokom rozsahu, aby sa kompenzovalo stlmenie stredných až vysokých tónov v dôsledku hrúbky jednotky a zvukov odrážajúcich sa od zadnej steny. Zvuky sú jasnejšie a šíria sa do väčšej vzdialenosti.

Blízko rohu

Upraví frekvenčné vlastnosti v nízkom rozsahu, aby sa kompenzovalo stlmenie nízkych tónov spôsobované zvukmi odrážajúcimi sa od zadných stien a povrchu, na ktorom je jednotka umiestnená. Odstránením vplyvov v strednom až vysokom rozsahu sú zvuky jasnejšie a šíria sa do väčšej vzdialenosti.

Zmena úrovne akustického tlaku pomocou funkcie Space Tune™

Režim Space Tune™ vypnutý – Pri stene –

Stredný až nízky rozsah (100 – 300 Hz)

Keď sa jednotka nachádza pri stene, zvuky odrážajúce sa od steny neprimerane zvýšia akustický tlak v strednom až nízkom rozsahu.

Space Tune™
Stredný až vysoký rozsah (2 – 8 kHz)

Zvuky odrážajúce sa od steny narúšajú frekvenčné vlastnosti v strednom až vysokom rozsahu, takže stredné až vysoké tóny sú tlmené a nejasné.

Space Tune™

Režim Space Tune™ zapnutý – Pri stene –

Stredný až nízky rozsah (100 – 300 Hz)

Kompenzuje neprimerané zvýšenie akustického tlaku v strednom až nízkom rozsahu spôsobené blízkosťou reproduktora pri stene.

Stredný až vysoký rozsah (2 – 8 kHz)

Koriguje narušenie frekvenčných vlastností v strednom až vysokom rozsahu a vyrovnáva akustický tlak v strednom až nízkom rozsahu.

Space Tune™