Panasonic Marketing Europe GmbH
– organizačná zložka Slovenská republika

Fotografia Panasonic Marketing Europe GmbH Central and South-East Europe

Hlavnou úlohou tejto spoločnosti bolo dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov poskytovaním technickej podpory, vytváraním predajných kanálov, distribúciou a činnosťou v oblasti marketingu a reklamy.

1. júla 2010 bola spoločnosť Panasonic Slovakia pretransformovaná na spoločnosť Panasonic Marketing Europe konajúca vo Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Slovenská republika.

Názov spoločnosti

Panasonic Marketing Europe GmbH – organizačná zložka Slovenská republika

Sídlo pobočky

Štúrova 11, Bratislava, 811 01

Generálneho riaditeľa spoločnosti

David Preece

Vedúci organizačnej zložky - David Preece

Fotografia Generálneho riaditeľa spoločnosti - David Preece

Prístup

Regionálne ústredia

Fotografia Regionálne ústredia

Panasonic Europe B.V.

Spoločnosť Panasonic pôsobí vo viac ako 35 krajinách v celej Európe a regióne Spoločenstva nezávislých štátov (SNS), ústredie má v meste Amsterdam v Holandsko a sídlo pre marketingové, predajné a iné činnosti v meste Wiesbaden v Nemecku.
V Európe a v regióne S

Názov spoločnosti

Panasonic Europe B.V.

Sídlo pobočky

WTC H-16, Zuidplein 136, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands

Predseda a CEO

Junichi Suzuki

Nadácia

March 1997

Predsedu a CEO Panasonic Europe B.V.

Predsedu a CEO Panasonic Europe Ltd.

Predseda a CEO - Junichi Suzuki

Panasonic Europe B.V.
WTC H-16, Zuidplein 136, 1077XV Amsterdam, Netherlands

Spoločnosti skupiny

Získajte ďalšie informácie o spoločnostiach skupiny Panasonic Europe.

Panasonic Appliances Air-conditioning Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH

Sídlo pobočky

Hagenauer Str.43 65203 Wiesbaden, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-611-235-116

FAX

+49-611-235-284

Panasonic System Solutions Europe

Sídlo pobočky

Hagenauer Str.43 65203 Wiesbaden, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-611-235-414

FAX

+49-611-235-212

Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH

Sídlo pobočky

Robert-Bosch-St.27-29, 63225 Langen, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-6103-3759-0

FAX

+49-6103-3759-288

Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Sídlo pobočky

Zeppelin Strasse 19, 21337 Lueneburg, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-4131-8990

FAX

+49-4131-899120

Panasonic R&D Center F.R.Germany GmbH

Sídlo pobočky

Monzastrasse 4c, 63225 Langen, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-6103-766-0

FAX

+49-6103-766170

Panasonic Electric works Europe AG

Sídlo pobočky

Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-(0)-8024-648-100

FAX

+49-(0)-8024-648-110

Panasonic Eco Solutions Europe

Sídlo pobočky

Robert-Koch- Strase 100, 85521 Ottobrunn, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-89-45-354-1000

FAX

+49-89-45-354-2111

Panasonic Energy Europe N.V.

Sídlo pobočky

Brusselsesteenweg 502, 1731 ZELLIK, Belgium

Telefónne číslo

+32-2-4811-171

FAX

+32-2-4669-934

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH

Sídlo pobočky

Ennshafenstrasse 30 A-4470 Enns, Austria

Telefónne číslo

+43-7223-883-100

FAX

+43-7223-883-33

Panasonic Marketing CIS

Sídlo pobočky

Urho Kekkoskenkatu 7 B 1st fl, 00100 Helsinki, Finland

Telefónne číslo

+358-9-68983274

FAX

+358-9-68983280

Panasonic Global Treasury Center B.V.

Sídlo pobočky

Zuidplein 136, 1077XV Amsterdam,
The Netherlands

Telefónne číslo

+31-20-570-8529

FAX

+31-20-570-8527

Panasonic Europe Pte Ltd. Panasonic Information Systems Company Europe

Sídlo pobočky

Winsbergring 15 - D-22525 Hamburg, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-40-8549-2442

FAX

+49-40-8549-3103

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd.

Sídlo pobočky

Willoughby Road, Bracknell,Berks., RG12 8FP, The United Kingdom

Telefónne číslo

+44-1344-706770

FAX

+44-1344-706796

Panasonic Cloud Management Service Europe B.V.

Sídlo pobočky

Hogehilweg 19, 1101 CB Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

Telefónne číslo

+31-88-00-68-450

Správa od predsedu a CEO

Ústredia

Fotografia Ústredia

Panasonic Corporation

Od založenia našej spoločnosti v roku 1918 poskytujeme v spoločnosti Panasonic lepší život našim zákazníkom a „ľudia“ sú vždy jadrom našich aktivít, a tak sa zameriavame na „životy ľudí“. Aj do budúcnosti budeme na základe našej inovatívnej elektronickej technológie poskytovať širokú škálu produktov, systémov a služieb, od produktov spotrebnej elektroniky až po priemyselné zariadenia, produkty pre stavebníctvo a bytovú výstavbu. V rôznych priestoroch a oblastiach, ako sú domácnosti, komunity, podniky, cestovanie a automobily, budeme naďalej usilovne pracovať, aby sme ponúkli novú hodnotu na lepší život a pomohli uskutočniť filozofiu „Lepší život, lepší svet“ pre každého jedného zákazníka.

Názov spoločnosti

Panasonic Corporation

Adresa hlavného sídla

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

Telefónne číslo

+81-6-6908-1121

Prezident

Založenie

Marec 1918
(zmena na akciovú spoločnosť v decembri 1935)

Čistý obrat*

6 698,8 miliardy jenov

Počet zamestnancov*

243 540

Počet konsolidovaných spoločností*

523
(vrátane materskej spoločnosti)

* Fiškálny rok skončený v marci 2021

Správa od prezidenta

Na fotografii: Yuki Kusumi, prezident spoločnosti Panasonic Corporation

Vytváranie ideálnej spoločnosti a životných štýlov na základe nemennej filozofie

Ako určuje Základný cieľ riadenia, ktorý uviedol zakladateľ spoločnosti Konosuke Matsushita, skupina Panasonic Group sa dlhodobo drží verejného prísľubu prispievať k pokroku a rozvoju spoločnosti a blahu ľudí na celom svete prostredníctvom našich dlhodobých obchodných aktivít.

Túto filozofiu sme dedili ako nemenný zmysel bytia skupiny Panasonic Gruop až do súčasnej doby, aj keď sa spoločnosť v priebehu času vyvíjala. Naším cieľom je prispievať k ďalšiemu sociálnemu rozvoju globálnou ponukou pohodlného, bezpečného a komfortného životného štýlu v širokom rade oblastí. Naša filozofia sa nikdy nezmení.

Okrem toho prostredníctvom podpory plne autonómneho riadenia s prechodom na systém prevádzkovej spoločnosti v rámci holdingovej spoločnosti budeme presnejšie identifikovať sociálne problémy, ktoré musí riešiť každá z našich širokých oblastí podnikania, a rýchlejšie zlepšovať naše operácie a schopnosti tvoriť hodnoty.

Zaväzujeme sa, že budeme ďalej prispievať k vytváraniu ideálnej spoločnosti a životného štýlu pri riešení globálnych sociálnych problémov, vrátane globálnej ochrany životného prostredia. Túto výzvu splníme rýchlejším dodávaním vynikajúcich produktov a služieb oveľa väčšiemu počtu zákazníkov.

Všetci sa budeme usilovať o to, aby sa Panasonic stala hodnotnou firmou a značkou, ktorú bude spoločnosť považovať za nepostrádateľnú.

Hlboko si vážime vašu podporu pri našom postupe.

Yuki.K

Yuki Kusumi
Predsedajúci riaditeľ, prezident
Generálny riaditeľ
Panasonic Corporation

Spoločnosti skupiny

Ďalšie informácie o spoločnostiach skupiny Panasonic.