Panasonic Marketing Europe GmbH
Central and South-East Europe

Fotografia Panasonic Marketing Europe GmbH Central and South-East Europe

Hlavnou úlohou tejto spoločnosti bolo dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov poskytovaním technickej podpory, vytváraním predajných kanálov, distribúciou a činnosťou v oblasti marketingu a reklamy.

1. júla 2010 bola spoločnosť Panasonic Slovakia pretransformovaná na spoločnosť Panasonic Marketing Europe konajúca vo Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Slovenská republika.

Názov spoločnosti

Panasonic Marketing Europe GmbH Central and South-East Europe

Sídlo pobočky

Palac Karlin, Thamova 289/13, 186 00 Prague 8, Czech Republic

Generálneho riaditeľa spoločnosti

Takashi Furumoto

Generálneho riaditeľa spoločnosti - Takashi Furumoto

Fotografia Generálneho riaditeľa spoločnosti - Takashi Furumoto

Prístup

Regionálne ústredia

Fotografia Regionálne ústredia

Panasonic Europe Ltd.

Spoločnosť Panasonic pôsobí vo viac ako 35 krajinách v celej Európe a regióne Spoločenstva nezávislých štátov (SNS), ústredie má v meste Bracknell v UK a sídlo pre marketingové, predajné a iné činnosti v meste Wiesbaden v Nemecku.
V Európe a v regióne S

Názov spoločnosti

Panasonic Europe Ltd.

Sídlo pobočky

Willoughby Road, Bracknell,Berks., RG12 8FP,The United Kingdom

Telefónne číslo

+44-1344-706900

FAX

+44-1344-706901

Predseda a CEO

Laurent Abadie

Nadácia

March 1997

Správa od predsedu a CEO

Fotografia Správa od predsedu a CEO

V roku 2018 bude naša spoločnosť oslavovať 100. výročie svojho založenia. Môžem s hrdosťou povedať, že naše kľúčové hodnoty zostali po celé roky rovnaké: propagujeme inovácie a udržateľnosť a pri všetkých aktivitách vždy kladieme na prvé miesto zákazníka.

Európa a Spoločenstvo nezávislých štátov sú skutočne jedinečné, pretože v jedinom regióne sú vzájomne prepojené rozličné jazyky, kultúry a obchodné postupy. Je úžasné, že kooperácia a tímová práca našich odhodlaných zamestnancov v Európe a Spoločenstve nezávislých štátov nám umožňuje poskytovať prvotriedny zážitok v oblasti vzťahov so zákazníkmi aj obchodných vzťahov.

Dnešný svet sa rýchlo mení. Spojením svojej odbornosti, prostriedkov a know-how s globálnou organizáciou bude spoločnosť Panasonic Europe naďalej poskytovať riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú prekonávať výzvy a plniť ciele, či už doma, alebo na pracovisku. V zmysle kréda „A Better Life, A Better World“ sa bude spoločnosť Panasonic Europe spoločne so všetkými partnermi snažiť vytvárať lepší život a lepší svet pre všetkých ľudí – teraz aj neskôr.

Júl 2016

Laurent Abadie
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Panasonic Europe Ltd.

Spoločnosti skupiny

Získajte ďalšie informácie o spoločnostiach skupiny Panasonic Europe.

Panasonic Appliances Air-conditioning Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH

Sídlo pobočky

Hagenauer Str.43 65203 Wiesbaden, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-611-235-116

FAX

+49-611-235-284

Panasonic System Solutions Europe

Sídlo pobočky

Hagenauer Str.43 65203 Wiesbaden, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-611-235-414

FAX

+49-611-235-212

Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH

Sídlo pobočky

Robert-Bosch-St.27-29, 63225 Langen, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-6103-3759-0

FAX

+49-6103-3759-288

Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Sídlo pobočky

Zeppelin Strasse 19, 21337 Lueneburg, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-4131-8990

FAX

+49-4131-899120

Panasonic R&D Center F.R.Germany GmbH

Sídlo pobočky

Monzastrasse 4c, 63225 Langen, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-6103-766-0

FAX

+49-6103-766170

Panasonic Electric works Europe AG

Sídlo pobočky

Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-(0)-8024-648-100

FAX

+49-(0)-8024-648-110

Panasonic Eco Solutions Europe

Sídlo pobočky

Robert-Koch- Strase 100, 85521 Ottobrunn, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-89-45-354-1000

FAX

+49-89-45-354-2111

Panasonic Energy Europe N.V.

Sídlo pobočky

Brusselsesteenweg 502, 1731 ZELLIK, Belgium

Telefónne číslo

+32-2-4811-171

FAX

+32-2-4669-934

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH

Sídlo pobočky

Ennshafenstrasse 30 A-4470 Enns, Austria

Telefónne číslo

+43-7223-883-100

FAX

+43-7223-883-33

Panasonic Marketing CIS

Sídlo pobočky

Urho Kekkoskenkatu 7 B 1st fl, 00100 Helsinki, Finland

Telefónne číslo

+358-9-68983274

FAX

+358-9-68983280

Panasonic Global Treasury Center B.V.

Sídlo pobočky

Zuidplein 136, 1077XV Amsterdam,
The Netherlands

Telefónne číslo

+31-20-570-8529

FAX

+31-20-570-8527

Panasonic Europe Pte Ltd. Panasonic Information Systems Company Europe

Sídlo pobočky

Winsbergring 15 - D-22525 Hamburg, F.R.Germany

Telefónne číslo

+49-40-8549-2442

FAX

+49-40-8549-3103

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd.

Sídlo pobočky

Willoughby Road, Bracknell,Berks., RG12 8FP, The United Kingdom

Telefónne číslo

+44-1344-706770

FAX

+44-1344-706796

Panasonic Cloud Management Service Europe B.V.

Sídlo pobočky

Hogehilweg 19, 1101 CB Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

Telefónne číslo

+31-88-00-68-450

Správa od predsedu a CEO

Ústredia

Fotografia Ústredia

Panasonic Corporation

Od založenia našej spoločnosti v roku 1918 poskytujeme v spoločnosti Panasonic lepší život našim zákazníkom a „ľudia“ sú vždy jadrom našich aktivít, a tak sa zameriavame na „životy ľudí“. Aj do budúcnosti budeme na základe našej inovatívnej elektronickej technológie poskytovať širokú škálu produktov, systémov a služieb, od produktov spotrebnej elektroniky až po priemyselné zariadenia, produkty pre stavebníctvo a bytovú výstavbu. V rôznych priestoroch a oblastiach, ako sú domácnosti, komunity, podniky, cestovanie a automobily, budeme naďalej usilovne pracovať, aby sme ponúkli novú hodnotu na lepší život a pomohli uskutočniť filozofiu „Lepší život, lepší svet“ pre každého jedného zákazníka.

Názov spoločnosti

Panasonic Corporation

Adresa hlavného sídla

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

Telefónne číslo

+81-6-6908-1121

Prezident

Založenie

Marec 1918
(zmena na akciovú spoločnosť v decembri 1935)

Čistý obrat*

7 982,2 miliardy jenov

Počet zamestnancov*

274 143

Počet konsolidovaných spoločností*

592
(vrátane materskej spoločnosti)

* K 31. marcu 2018

Správa od prezidenta spoločnosti Panasonic

Fotografia Správa od prezidenta spoločnosti Panasonic

Vytvorenie novej spoločnosti Panasonic podľa motta
„A Better Life, A Better World”

Od založenia našej spoločnosti v roku 1918 sme vykonávali všetky naše aktivity podľa našej základnej filozofie riadenia, ktorá nás zaväzuje, aby sme prostredníctvom našej podnikateľskej činnosti prispievali k zlepšovaniu života ľudí na celom svete a k rozvoju pokroku spoločnosti. „Ľudia“ sú vždy jadrom našich aktivít, a tak sa zameriavame na „životy ľudí“, a preto budeme aj naďalej poskytovať lepší život našim zákazníkom. Toto je nemenný záväzok, ktorý v spoločnosti Panasonic máme už veľa rokov.

A teraz sa zameriavame na to, aby sme aj naďalej všade poskytovali „lepší život“ a plnili potreby každého jedného zákazníka.
V rôznych priestoroch, kde naši zákazníci žijú svoje životy, v priestoroch od domácnosti, cez kanceláriu, obchody, automobil až po lietadlá, ako aj mesto, nebudeme poskytovať iba jednotlivé kusy hardvéru, ale aj celkové riešenia vrátane softvéru a služieb. Budeme sa usilovať dosiahnuť koncepciu „Lepší život, lepší svet“ tak, že budeme plniť potreby každého jedného zákazníka.

Na dosiahnutie tohto cieľa budeme využívať silné stránky, ktoré sme v spoločnosti Panasonic dlhodobo rozvíjali v našom podnikaní v oblasti spotrebnej elektroniky, a silné stránky našich partnerov, ktorí majú bohaté znalosti každého z priestorov, a budeme pracovať na tom, aby sme tieto silné stránky skombinovali a dosiahli „inováciu naprieč hodnotami“. Týmto spôsobom vytvoríme novú hodnotu, hodnotu, ktorá tu ešte nebola.
Toto je nová a náročná úloha, ktorej sa teraz venujeme.
V rámci nášho úsilia posúvať sa dopredu a pri vykonávaní týchto aktivít sa budeme intenzívne rozvíjať a staneme sa tak novou spoločnosťou Panasonic.
My všetci v spoločnosti Panasonic sa budeme intenzívne usilovať o posun týmto smerom.

Apríl 2016
Prezident, Panasonic Corporation

Podpis prezidenta Tsugu

Spoločnosti skupiny

Ďalšie informácie o spoločnostiach skupiny Panasonic.