Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“)

| Vytlačiť toto oznámenie | Uložiť toto oznámenie |

Miestne právne predpisy o ochrane osobných údajov a Európske právne predpisy o ochrane osobných údajov vyžadujú, aby sme Vás informovali o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov a používania cookies na týchto Panasonic internetových stránkach, prosím vezmite na vedomie, že Panasonic môže prevádzkovať niektoré alebo všetky z týchto internetových stránok vo Vašej krajine (ďalej ako "Webová stránka"):

• Lumix G Experience
• Panasonic eShop
• My Panasonic

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako zhromažďujeme, spracovávame, využívame a chránime všetky informácie týkajúce sa osobných a vecných pomeroch Vás, ako identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, zhromaždené prostredníctvom Webových stránok ("Osobné údaje").

 

Všetky Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli s Vaším súhlasom alebo, ktoré sú zhromažďované pomocou Vášho používania Webových stránok, sú  predmetom tohto Oznámenia a našej Cookies politiky. Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Oznámenia.

 

Webové stránky prevádzkuje spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, spoločnosť so sídlom v Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko, Registračné číslo: HRB 13178, konajúca prostredníctvom Panasonic Marketing Europe GmbH – organizačná zložka Slovenská republika, so sídlom v Štúrova 11, 811 01 Bratislava, IČO: 45 521 620, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1842 / B ("Panasonic", "my", "naše" alebo, "nás") a Panasonic vystupuje ako správca údajov vo vzťahu k Osobným údajom.

 

1. Chránime Vaše údaje

 

Používame nevyhnutné organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu Osobných údajov pod našou kontrolou, ako je kontrola prístupu, prenosu, vstupu, dostupnosti a separácie dát. Bohužiaľ pri žiadnom prenose dát cez internet ani pri systéme ukladania dát, nemôže byť zaručená 100% bezpečnosť. Ak máte dôvod domnievať sa, že Vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad, ak máte pocit, že bezpečnosť nejakého Vášho konta bola ohrozená), bezodkladne nás informujte a oznámte nám tento problém (kontaktujte nás na nižšie uvedenú adresu).

 

2. Uchovávanie zhromaždených údajov

 

Budeme uchovávať Vaše Osobné údaje len po dobu potrebnú na splnenie príslušného účelu, ktorá je popísaná buď v tomto Oznámení alebo v inej komunikácii pre Vás, len ak by bola potrebná dlhšia doba uchovávania vyžadovaná zákonom, ale v žiadnom prípade nie dlhšie, ako na dobu uchovávania povolenú zákonom. Následne budú Vaše Osobné údaje vymazané a/alebo vrátené v súlade s príslušnými požiadavkami právnych predpisov, alebo ako je popísané v Cookies politike.

 

3. Použitie deťmi

 

Webová stránka nie je zameraná na a nemala by byť prístupná jednotlivcom do veku pätnásť rokov (15) a preto Vás žiadame, aby tieto osoby neposkytovali Osobné údaje prostredníctvom Webovej stránky.


Maloletí musia získať výslovný súhlas od rodičov alebo zákonných zástupcov pred sprístupnením či poskytnutím akýchkoľvek Osobných údajov.

 

4. Zhromažďovanie Osobných údajov

 

Okrem automatizovaného zberu Osobných údajov na základe našej Cookie Politiky,  zhromažďujeme Osobné údaje

 

• Aby sme mohli spracovať Vaše otázky a splniť Vaše požiadavky, Panasonic zhromažďuje Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, prostredníctvom kontaktných formulárov na tomto webe, vrátane Vášho mena, adresy, alebo iných Osobných údajov, ktoré zahrniete do príslušného formulára. Užívatelia môžu kedykoľvek požiadať o zrušenie ich Osobných údajov.

 

• Panasonic tiež zhromažďuje e-mailové adresy a poštové smerovacie čísla, ak ste sa výslovne prihlásili k odberu našich reklamných oznámení a informačných bulletinov alebo potom, čo sme dostali Vaše výslovné potvrdenie (teda double opt-in), že Panasonic Vám môže poskytnúť našu reklamnú komunikáciu a informačné bulletiny. Užívatelia sa môžu kedykoľvek odhlásiť z prijímania našich reklamných oznámení a informačných bulletinov. Panasonic ponúka niekoľko možností ako sa odhlásiť, napríklad môžete sledovať "odhlásiť sa", pokyny uvedené v našich propagačných komunikáciách a informačných bulletinoch.

 

• Panasonic zhromažďuje Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, participovaním v sociálnych komunitách  (tj. chat, fórum, alebo nástenky). V takom prípade sú zhromažďované tieto Osobné údaje:

 

   - Registračné informácie, ktoré Vám umožnia podieľať sa na participovaní v sociálnych komunitách, ktoré pozostávajú z Vášho mena, užívateľského mena, hesla, e-mailovej adresy, dátumu  narodenia a kontaktné údaje;

   - Informácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodnete zdieľať, aby bolo umožnené zdieľanie takýchto sociálnych príspevkov.

 

• Panasonic zhromažďuje Osobné údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s účasťou v on-line hrách, bez losovania, súťaže, lotérie, súťaže alebo podobné propagačné akcie ("Činnosti") ponúkané na Webových stránkach. (Dodatočný súhlas bude získaný pre určité činnosti týkajúce sa spracovania Osobných údajov). V takom prípade sa zhromažďujú tieto Osobné údaje:

  

   - Registračné informácie, ktoré Vám umožnia podieľať sa na on-line hrách, lotériách, súťažiach, alebo podobné akcie, ktoré zahŕňajú Vaše meno, užívateľské meno, heslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia a kontaktné údaje.

 

• Vaše Osobné údaje poskytnuté za účelom účasti v on-line hrách, lotériách, súťažiach, alebo podobné akcie, môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

 

   - Sponzori, lotérií, súťaží bez losovania, súťaží a podobných akcií, ktoré sú identifikovateľné pri každej stávke, súťaži, voľnom žrebovaní, súťaži alebo podobnej propagačnej akcii ako tretia strana.

 

• Panasonic môže zhromažďovať Osobné údaje, ktoré nám poskytnete tým, že nahrá obsah (napríklad videá alebo fotografie) na Webových stránkach. V takom prípade sú zhromažďované tieto Osobné údaje za účelom zverejnenia obsahu na Webových stránkach:

  

   - Vaše meno,
   - Vaša e-mailová adresa;
   - Obsah, ktorý sa rozhodnete nahrať.

 

• Ak si kúpite tovar Panasonic z nášho (Eshopu) Webovej stránky, budeme uschovávať všetky finančné údaje bezpečne. Údaje o karte  zostávajú zakódované v našom zabezpečenom serveri. Prístup do nášho zabezpečeného webového servera je prísne kontrolovaný.

 

5. Ciele pre zhromažďovanie Osobných údajov

 

S vaším  výslovným súhlasom sa Osobné  údaje používajú na nasledovné účely:

 

• Ak Vám chceme poslať dôležité informácie týkajúce sa Webových stránok, zmeny našich podmienok a politík, a ďalšie organizačné informácie;   

 

• Na spravovanie týchto aktivít, ktoré môžu mať pravidlá, ktoré by mohli obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame a oznamujeme a zverejňujeme Vaše Osobné údaje, a preto odporúčame, aby ste si starostlivo prečítali tieto pravidlá;

 

• Pre naše obchodné účely, ako je analýza dát, audity, vývoj nových produktov a služieb, posilnenie nášho webu, zlepšovanie našich služieb, identifikáciu trendov, využitie a zisťovanie efektívnosti našich reklamných kampaní;

 

• Pre tieto účely (a) v rámci platných právnych predpisov; (b) aby sme boli v súlade správnymi postupmi ; (c) aby sme reagovali  na žiadosti z verejných a štátnych orgánov; (d) na presadzovanie našich Zmluvných podmienok; (e) chrániť naše operácie na niektorých z našich pobočiek ("Pobočky") (f) chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok, a/alebo na naše Pobočky, Vás alebo iných; a (g), aby sme mohli usilovať o nápravu alebo obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť.

 

Lumix G

  

   - Registrácia - návštevníci stránok  Panasonic "Experience Lumix G", ktorí vlastnia Lumix G fotoaparát majú možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať svoje údaje. Výhodou prihlásenia bude možnosť prijímať oznámenia od firmy Panasonic o nových produktov, nových technológiách, súťažiach alebo akékoľvek ponuky, ktoré by ste mohli považovať za zaujímavé.

 

   - Okrem detailov, ktoré sú vyplnené pri registrácii, budeme zbierať informácie, ak poskytnete  galériu obrázkov,  alebo ak zadáte otázku alebo poskytnete spätnú väzbu, môžeme uchovávať záznamy o tejto  korešpondencii. Môžeme tiež zhromažďovať vaše Facebook ID a URL profil a ďalšie informácie cez Facebook.

  

   - Lumix G Experience Vám umožňuje zaregistrovať a prihlásiť sa pomocou Facebook účtu. Ak sa zaregistrujete pomocou Vášho Facebook účtu, Facebook  požiada o dovolenie zdieľať určité informácie z Vášho účtu na Facebooku s Lumix G Experience. To zahŕňa Vaše meno, priezvisko, pohlavie, polohu, odkaz na Váš profil na Facebooku, časové pásmo, narodeniny, obrázok profilu, Vaše  "likes" a Váš zoznam priateľov. Tieto informácie sú zhromažďované Facebookom a nám boli poskytnuté v súlade s podmienkami Facebooku o zásadách ochrany Osobných údajov. Informácie, ktoré sme dostali z Facebooku, môžete ovládať pomocou nastavenia ochrany Osobných údajov v účte Facebook.

 

   - Ak sa prihlásite k Lumix G Experience s použitím Facebook, účet Lumix G bude automaticky pripojený k Vášmu účtu na Facebooku a informácie o Vašej činnosti na Lumix G Experience, bude zdieľať s Facebookom a budú zverejnené v časovej osi a Vašich novinkách priateľov na Facebooku. Ak nechcete zdieľať svoju Lumix G Experience  aktivitu so svojimi priateľmi na Facebooku, môžete to ovládať z profilovej stránky Lumix G Experience .

 

Ak je účel, pre ktorý ste Váš súhlas udelili splnený, alebo sa v ňom ďalej nepokračuje, budú Vaše Osobné údaje vymazané.

 

6. Citlivé Osobné údaje

 

Žiadame Vás, aby ste nám neposkytovali akékoľvek citlivé Osobné údaje (napríklad číslo sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej dávky, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, politické názory, náboženské alebo iné presvedčenie, zdravie, kriminálne pozadie, alebo členstvo v odborových organizáciách ), alebo prostredníctvom Webovej stránky, alebo inak. Panasonic zhromažďuje alebo spracováva citlivé Osobné údaje iba v súvislosti s údajmi o bankovom účte a do tej miery, ako je potrebné pre účely fakturácie a iba vtedy, ak sú dobrovoľne poskytnuté užívateľom.

 

7. Kategória príjemcov

 

• Dátové procesory (procesy), ktoré konajú v našom mene, sa označujú ako Poskytovatelia služieb. Poskytovatelia služieb budú spracovávať Osobné údaje v súlade s našimi pokynmi, a to na základe individuálnych zmlúv na spracovanie dát s cieľom zabezpečiť ich súlad s platnými právnymi predpismi o Ochrane údajov. Poskytovatelia služieb poskytujú služby, ako je hosting webových stránok, analýza dát, poskytovanie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, e-mailové doručovacie služby, audítorské služby a ďalšie podobné služby. V prípade, že sa Poskytovateľ služby nachádza v krajine mimo EÚ/EHP a právo tejto krajiny neposkytuje úroveň ochrany osobných údajov, porovnateľnú s jedným z krajín EÚ/EHP zaistíme, že Poskytovateľ služieb zariadi úroveň ochrany údajov v EÚ / EHP tým, že súhlasí so  špeciálnym  modelovým  ustanovením, poskytnutým ako vzor Európskou Komisiou ("EU Model Podmienky").

 

• Osobné údaje môžu byť tiež zverejnené Vami, na našich  nástenkách pre správy, chate, profilových stránkach, blogoch a ďalších nami poskytovaných služieb, na ktoré ste mohli písať informácie a materiály. Vezmite prosím na vedomie, že všetky informácie, ktoré sú odosielané alebo zverejnené  prostredníctvom týchto služieb sa stanú verejnými a môžu byť k dispozícii pre návštevníkov Webových stránok a širokej verejnosti. Žiadame Vás, aby ste boli veľmi opatrní pri rozhodovaní o zverejnení Vašich osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií  na internetových stránkach.

 

8. Krajina Osobitné pravidlá

 

<Slovensko>

 

Toto Oznámenie je v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnené niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Pôsobnosť Zákona o ochrane osobných údajov je daná v zmysle § 2 ods. 1/ a ods. 3/ a vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania alebo poskytuje osobné údaje na spracúvanie.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín je daný v zmysle § 31 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prenos osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie je daný v zmysle § 32 Zákona o ochrane osobných údajov. Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská republika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných údajov z dôvodov ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

 

Toto Oznámenie je poskytnuté na základe oznamovacej povinnosti podľa § 38 ods. 1/ Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Odkazy na Webové stránky tretích strán

 

Toto Oznámenie sa nezaoberá, a nie sme zodpovední za súkromie, informácie, alebo iné praktiky akejkoľvek tretej strany, vrátane akejkoľvek tretej strany ktorá prevádzkuje Webovú stránku, na ktorú táto internetová stránka obsahuje odkaz.

 

Zmeny v tomto Oznámení

 

Toto Oznámenie môže podliehať občasným  zmenám, preto odporúčame, aby ste pravidelne sledovali toto Oznámenie pre akékoľvek zmeny. V prípade podstatnej zmeny obsahu Vás budeme informovať a v prípade potreby budete požiadaní o zadanie Vášho výslovného súhlasu k pokračovaniu spracovania Vašich osobných údajov. Posledné zmeny v tomto Oznámení boli vykonané v septembri 2014.

 

Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania Vašich Osobných údajov alebo, ak si prajete opraviť, zablokovať, opraviť objekt, prístup, odvolať svoj ​​súhlas k tomuto Oznámeniu alebo odstrániť niektorý z Vašich osobných údajov, obráťte sa na:

 

Panasonic Marketing Europe GmbH - organizačná zložka Slovenská republika

 

Štúrova 11
811 01 Bratislava
Slovenská republika
ID No.: 45 521 620

 

Alebo prostredníctvom e-mailu: 
panasonic.bratislava@eu.panasonic.com