Minisystém SC-UX100

Fotografia Minisystém SC-UX100

Poznámka

 • *1 Výstupný výkon 30 % RMS.
  *2 Prenos skladieb prostredníctvom pripojenia Bluetooth vyžaduje aplikáciu Panasonic MAX Juke.
  *3 Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo akýchkoľvek iných zariadeniach si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv na tento obsah.
  Spoločnosť Panasonic nemá žiadne oprávnenie a neudeľuje vám takéto povolenie a výslovne odmieta akékoľvek práva, schopnosť alebo zámer získať takéto povolenie vo vašom mene.
  Je vašou zodpovednosťou zaručiť, že vaše používanie tohto alebo akýchkoľvek iných zariadení je v súlade s príslušnými právnymi predpismi súvisiacimi s autorskými právami vo vašej krajine.
  Ďalšie informácie o príslušných súvisiacich zákonoch a predpisoch nájdete v týchto právnych predpisoch alebo kontaktujte vlastníka práv na obsah, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.
  *4 Ak chcete používať funkciu NFC bez prevzatej aplikácie, potrebujete zariadenie s operačným systémom Android™ verzie 4.1 alebo novšej.
  Inštalácia aplikácie Panasonic MAX Juke umožňuje používať smartfón alebo tablet so systémom Android a funkciou NFC, ak je verzia operačného systému 4.1 alebo staršia.
  *5 Aplikáciu možno prevziať z obchodu Google Play™.
  *6 Spotreba energie v pohotovostnom režime (pohotovostný režim, Bluetooth zapnutý) je približne 0,5 W.
  *7 Spotreba energie v pohotovostnom režime (pohotovostný režim, Bluetooth zapnutý) je približne 0,6 W.
  • Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené číselné hodnoty sú približné.

OCHRANNÁ REGISTRAČNÁ ZNÁMKA

 • Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto známok spoločnosťou Panasonic Corporation sa uskutočňuje na základe licencie.
  Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
  Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
  Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
  Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA a ďalších krajinách.

ZVUKOVÝ SYSTÉM

 • Výstupný kanál

  • 2 k.
 • Výstupný výkon (CELKOVÝ VÝKON)

  • RMS

   • 300 W*¹

Disky CD, CD-R/-RW

 • CD-DA

  • Áno
 • MP3

  • Áno

USB

 • Zásuvka

  • 1 (prehrávanie)
 • Štandard USB

  • USB 2.0 Full Speed
 • Prehrávanie

  • MP3

   • Áno

TUNER

 • Prednastavené pásma/stanice

  • FM/30
 • Radio Data System

  • Áno

INTELIGENTNÁ SIEŤ

 • Bluetooth® Wireless technológie

  • Áno
 • Kompatibilita s aplikáciou MAX Juke

  • áno*⁵

VYSOKOKVALITNÝ ZVUK

 • Digitálny zosilňovač

  • Áno
 • D.Bass

  • áno (rytmus)
 • Pevné zvlnenie

  • áno (superbasový reproduktor)
 • Ekvalizér s lokálnymi prednastaveniami

  • Áno
 • Manuálny ekvalizér

  • áno (3 pásma + priestorový zvuk)

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

 • DJ Jukebox

  • Áno
 • Automatické vypnutie

  • Áno

REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

 • Reproduktorový systém

  • Predné × 2
 • Predná strana

  • Konfigurácia

   • Dva 2-pásmové reproduktory
  • Jednotka reproduktora (basový reproduktor)

   • 13 cm, kónusový typ
  • Jednotka reproduktora (tweeter)

   • 5 cm, kónusový typ

KONEKTOR

 • Analógový vstup zvuku (AUX)

  • Pinový konektor

   • Áno

INÉ

 • Napájanie

  • Striedavé napätie 220 – 240 V, 50 Hz
 • Programovateľný časovač

  • PLAY/SLEEP
 • Zobrazenie

  • FL
 • Diaľkové ovládanie

  • Áno
 • Spotreba energie

  • Normálne používanie [približne]

   • 49 W
  • Normálny pohotovostný režim [približne]

   • 0,5 W*⁷
 • Osvetlenie

  • Hlavná jednotka

   • Modré podsvietenie

ROZMERY, HMOTNOSŤ

 • Hlavná jednotka

  • Rozmery (š × v × h)

   • 250 × 132 × 227 mm
  • Hmotnosť

   • 1,7 kg
 • Predný reproduktor

  • Rozmery (š × v × h)

   • 181 × 308 × 165 mm
  • Hmotnosť

   • 2 kg