Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}
Fotografia Minisystém SC-UX100
ZVUKOVÝ SYSTÉM Výstupný kanál 2 k.
Výstupný výkon (CELKOVÝ VÝKON) RMS 300 W*1
Disky CD, CD-R/-RW CD-DA Áno
MP3 Áno
USB Zásuvka 1 (prehrať)
Štandard USB USB 2.0 Full Speed
Prehrávanie MP3 Áno
TUNER Band / Predvoľby staníc FM/30
Radio Data System Áno
INTELIGENTNÁ SIEŤ Bluetooth® Wireless technológie Áno
Kompatibilita s aplikáciou MAX Juke Áno*5
VYSOKOKVALITNÝ ZVUK Digitálny zosilňovač Áno
D.Bass áno (rytmus)
Pevné zvlnenie áno (superbasový reproduktor)
Ekvalizér s lokálnymi prednastaveniami Áno
Manuálny ekvalizér áno (3 pásma + priestorový zvuk)
JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA Automatické vypnutie Áno
DJ Jukebox Áno
REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM Reproduktorová zostava Predné × 2
Predné Konfigurácia 2-smerový, 2 reproduktory
Jednotka reproduktora Basový reproduktor: 13 cm, kónusový typ
Jednotka reproduktora Tweeter: 5 cm, kónusový typ
KONEKTOR Analógový vstup zvuku (AUX) Pinový konektor Áno
INÉ Napájanie Striedavé napätie 220 – 240 V, 50 Hz
Spotreba energie Normálne používanie [Pribl.] 49 W
Normálny pohotovostný režim [približne] 0.5W*7
Programovateľný časovač PLAY/ SLEEP
Osvetlenie Hlavní jednotka Modré podsvietenie
Zobrazenie FL
Diaľkové ovládanie Áno
ROZMERY, HMOTNOSŤ Hlavní jednotka Rozmery (š × v × h) 250 × 132 × 227 mm
Hmotnosť 1,7 kg
Predný reproduktor Rozmery (š × v × h) 181 × 308 × 165 mm
Hmotnosť 2 kg
POZNÁMKA *1 Výstupný výkon 30 % RMS. *2 Prenos skladieb prostredníctvom pripojenia Bluetooth vyžaduje aplikáciu Panasonic MAX Juke. *3 Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo akýchkoľvek iných zariadeniach si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv na tento obsah. Spoločnosť Panasonic nemá žiadne oprávnenie a neudeľuje vám takéto povolenie a výslovne odmieta akékoľvek práva, schopnosť alebo zámer získať takéto povolenie vo vašom mene. Je vašou zodpovednosťou zaručiť, že vaše používanie tohto alebo akýchkoľvek iných zariadení je v súlade s príslušnými právnymi predpismi súvisiacimi s autorskými právami vo vašej krajine. Ďalšie informácie o príslušných súvisiacich zákonoch a predpisoch nájdete v týchto právnych predpisoch alebo kontaktujte vlastníka práv na obsah, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať. *4 Ak chcete používať funkciu NFC bez prevzatej aplikácie, potrebujete zariadenie s operačným systémom AndroidTM verzie 4.1 alebo novšej. Inštalácia aplikácie Panasonic MAX Juke umožňuje používať smartfón alebo tablet so systémom Android a funkciou NFC, ak je verzia operačného systému 4.1 alebo staršia. *5 Aplikáciu možno prevziať z obchodu Google Play™. *6 Spotreba energie v prípade pohotovostného režimu (pohotovostný režim, Bluetooth zapnutý) je približne 0,5 W. *7 Spotreba energie v prípade pohotovostného režimu (pohotovostný režim, Bluetooth zapnutý) je približne 0,6 W. • Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené číselné hodnoty sú približné.
OCHRANNÁ REGISTRAČNÁ ZNÁMKA Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto známok spoločnosťou Panasonic Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a v ďalších krajinách.

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac