Tu sa začína tvorba videa

Tu sa začína tvorba videa

Tu sa začína tvorba videa

Neuveriteľné spomalené video

10-bitové spomalené a zrýchlené nahrávanie
Vyjadrite požadovaný moment v neuveriteľnom spomalenom videu bez potreby špeciálneho vybavenia alebo softvéru. Môžete nahrávať videá HFR (vysoká snímková frekvencia) s rozlíšením C4K/4K, 10 bitov, 120p/100p a zvukom, ako aj 12,5-násobné mimoriadne spomalené videá (FHD, 10 bitov, 24p/300 sním./s). Začnite vytvárať videá s väčšou ľahkosťou a jednoduchosťou pomocou fotoaparátu LUMIX G9II.

Neuveriteľné spomalené video

Skvelé na snímanie v pohybe

Aktívna stabilizácia I.S. + pokročilá stabilizácia E.I.S.
LUMIX G9II tiež uľahčuje snímanie videí v pohybe. Aktívna stabilizácia I.S. určuje stav otrasov fotoaparátu a optimalizuje korekčné pomery, aby kompenzovala dokonca aj výrazný pohyb, pričom pokročilá stabilizácia E.I.S. potláča periférne skreslenie, ku ktorému dochádza počas snímania videa. Takže nádherné snímky môžete zachytávať, aj keď sa potrebujete rýchlo pohybovať, kým sa fotoaparát otáča.

Skvelé na snímanie v pohybe

Vyšší stupeň vizuálneho vyjadrenia

Režimy univerzálneho nahrávania

LUMIX G9II tiež ponúka celý rad režimov záznamu s vysokým rozlíšením na zachovanie kvality obrazu počas postprodukcie:

・ 10-bit 4:2:2 s rozlíšením C4K/4K 60p/50p
・ 10-bit 4:2:0 s rozlíšením 5,7K (17:9) 60p/50p
・ 10-bit 4:2:0 s rozlíšením 5,8K (4:3) 30p/25p

Režimy univerzálneho nahrávania

Priame nahrávanie na zariadenie USB-SSD

S fotoaparátom LUMIX G9II je podporované nahrávanie a prehrávanie pomocou externej jednotky SSD cez rozhranie USB. Možnosť nahrávania vo formáte ProRes 422 HQ (maximálne 1,9 Gb/s) a 10-bitovom formáte 4:2:2 All-Intra priamo na prenosné jednotky SSD s vysokou kapacitou navyše zlepšila efektivitu pri zálohovaní údajov a ich následnom spracovaní.

・Na nahrávanie videa HFR/S&Q s rýchlosťou 61 snímok/s alebo vyššou na USB-SSD je potrebný sieťový adaptér DMW-AC10 (voliteľný) a prípojka jednosmerného prúdu DMW-DCC17 (voliteľná).・Pri nahrávaní na externú jednotku SSD nemožno zároveň nahrávať videá a fotografie na kartu SD. ・Používajte externú jednotku SSD s veľkosťou maximálne 2 TB, ktorá je kompatibilná s rozhraním USB Type-C. Odporúčame používať externú jednotku SSD, ktorej fungovanie potvrdila spoločnosť Panasonic. Vopred si však uvedomte, že sa tým nezaručuje prevádzka na všetkých zariadeniach. ・Najnovšie informácie o externých jednotkách SSD budú k dispozícii na nasledujúcej stránke podpory: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html

Priame nahrávanie na zariadenie USB-SSD

Video All-Intra

Metóda kompresie ALL-Intra, ktorá umožňuje dekódovanie/kódovanie snímku po snímke, je ideálna pre nelineárne úpravy. LUMIX G9II dokáže nahrávať s bitovou rýchlosťou až C4K/4K 800 Mb/s.

* Možné je vstavané nahrávanie s bitovou rýchlosťou až 800 Mb/s. Nahrávanie s bitovou rýchlosťou nad 800 Mb/s je možné na externú jednotku SSD cez kábel USB.

Video s kodekom ProRes

Môžete nahrávať videá s kodekmi ProRes 422 HQ a ProRes 422, ktoré predstavujú profesionálny priemyselný štandard poskytujúci vysokú kvalitu obrazu pri nízkej kompresii. To výrazne znižuje zaťaženie počítača počas postprodukcie a umožňuje nelineárne úpravy bez prekódovania, čím sa zjednodušuje pracovný postup od začiatku až do konca. LUMIX G9II dokáže nahrávať s rozlíšením FHD (1920 × 1080) interne a s rozlíšeniami 5,7K (5728 × 3024, 17 : 9) a C4K (4096 × 2160, 17 : 9) na externú jednotku SSD cez USB.

• Apple a ProRes sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA alebo ďalších krajinách.

13+ EV s V-Log a V-Gamut „VariCam Look“

Technológie V-Log a V-Gamut sú predinštalované a ponúkajú kompatibilitu s funkciou Cinema VariCam Look, viac ako 13 EV* dynamického rozsahu a veľmi široké farebné spektrum. Používatelia si budú užívať pôsobivo vernú reprodukciu farieb, mierne gradácie od tmavých plôch po preexponované časti a presné ovládanie údajov o farbách v postprodukcii. Konečným výsledkom je kreatívnejšie a uspokojujúcejšie vyjadrenie farieb. Zábery nasnímané fotoaparátom LUMIX G9II navyše možno bez problémov upravovať so zábermi získanými kamerami VariCam.

* Pri snímaní videa/spomalenom a zrýchlenom snímaní s nastavením nad 61 snímok za sekundu poskytuje dynamický rozsah viac ako 12 EV.

Ďalšie informácie o technológiách V-Log/V-Gamut a vyhľadávacích tabuľkách:
https://pro-av.panasonic.net/en/cinema_camera_varicam_eva/support/lut/index.html

13+ EV s V-Log a V-Gamut „VariCam Look“

Výstup údajov videa vo formáte RAW

Firmvér LUMIX G9II vo verzii 2.0 umožňuje výstup 12-bitových údajov videa vo formáte RAW cez HDMI a uložiť ich ako Blackmagic RAW na externom rekordéri Blackmagic Design* alebo ProRes RAW na externom rekordéri ATOMOS**.

・ 5,8K (5760 x 4320, 4 : 3) 29,97p/25,00p/23,98p
・ 5,7K (5728 x 3024, 17 : 9) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p
・ 4,4K (4352 x 3264, 4 : 3) 59,94p/50,00p
・ C4K (4096 x 2160, 17 : 9) 119,88p/100,00p
・ C4K (4096 x 2160, 17 : 9) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p

Výstup údajov videa vo formáte RAW

* Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR, Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR ・Na prehrávanie údajov vo formáte Blackmagic RAW sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve alebo DaVinci Resolve Studio a na ich úpravu sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve Studio. ・Informácie o príslušnej verzii firmvéru zariadení Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR a Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR nájdete na webovej stránke spoločnosti Blackmagic Design. ・V závislosti od situácie nemusia byť k dispozícii všetky funkcie. ・ Pri nahrávaní v rozlíšení C4K 120p/100p alebo 5,7K 60p/50p sa odporúča konštantná bitová rýchlosť 5 : 1 alebo menej pri zázname na jednotku SSD a 8 : 1 alebo menej pri zázname na kartu SD.
** Zariadenia ATOMOS „Ninja V“/„Ninja V+“/„Ninja“/„Ninja Ultra“/„Shogun“/„Shogun Ultra“/„Shogun Connect“ ・ V závislosti od situácie nemusia byť dostupné všetky funkcie. ・ Tu skontrolujte kompatibilné verzie firmvéru externých rekordérov. https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html ・ „Ninja V“, „Ninja“ a „Shogun“ nepodporujú niektoré údaje videa vo formáte RAW. ・ Na úpravu videa zaznamenaného vo formáte RAW je potrebný softvér, ktorý podporuje formát Apple ProRes RAW. ・ Ak chcete dosiahnuť rovnaký farebný stupeň ako V-Log/V-Gamut, LUT (vyhľadávacia tabuľka) výhradne navrhnutá pre video RAW je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke zákazníckej podpory.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/

Všestrannosť

Označenie rámu

Označenie rámu je užitočné vtedy, keď sa v postprodukcii očakáva vertikálne/horizontálne orezanie. Zobraziteľné rámy s pomerom strán zahŕňajú varianty 2,39 : 1 a 2,35 : 1 pre kino a 1 : 1 a 4 : 5 pre sociálne médiá, vďaka čomu má používateľ na výber spolu 10 rôznych vzorov.

Označenie rámu

Nahrávanie vertikálneho videa

Fotoaparát zistí vertikálnu orientáciu videa, takže obraz sa bude automaticky otáčať, keď ho prehráte v smartfóne alebo inom zariadení. Túto funkciu je možné ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ.

Nahrávanie vertikálneho videa

4-kanálový zvukový záznam

LUMIX G9II poskytuje oveľa lepší výkon pri nahrávaní zvuku s možnosťou 4-kanálového 48 kHz alebo 96 kHz 24-bitového nahrávania*, keď je pripojený adaptér pre mikrofón XLR DMW-XLR1 (predáva sa samostatne). Tento LUMIX G9II poskytuje oveľa väčšiu flexibilitu pri fotografovaní vonku, napríklad keď je prítomných viacero zdrojov zvuku, alebo pri nahrávaní záložného zvuku. Podporuje aj 2-kanálové 48 kHz 24-bitové nahrávanie pomocou vstavaného mikrofónu a 2-kanálové 96 kHz 24-bitové nahrávanie s vysokým rozlíšením* pomocou externého mikrofónu (predáva sa samostatne).

* Len formáty MOV a ProRes.

4-kanálový zvukový záznam

Chcete sa dozvedieť viac?

Záväzok spoločnosti LUMIX v oblasti fotografovania

Záväzok spoločnosti LUMIX v oblasti fotografovania

Ďalšie informácie >

Zachyťte okamih

Zachyťte okamih
 

Ďalšie informácie >

Prejavte svoju vášeň

Prejavte svoju vášeň
 

Ďalšie informácie >

Galéria a dojmy tvorcov používajúcich LUMIX G9II

Galéria a dojmy tvorcov používajúcich LUMIX G9II

Objavte ich príbehy >