Softvérový kľúč na inováciu DMW-SFU2

DMW-SFU2

Softvérový kľúč na inováciu DMW-SFU2

Aktiváciou LUMIX S1 (DC-S1) alebo LUMIX S5II (DC-S5M2) pomocou softvérového kľúča na inováciu DMW-SFU2 si môžete vychutnať pokročilé funkcie videí, ktoré sa používajú v profesionálnom prostredí.
Priblížiť
Oddialiť
Zavrieť

Funkcie

LUMIX S5II

Namiesto HDMI môžu byť výstupom 12-bitové videodáta vo formáte RAW, aby bolo možné video uložiť vo formáte ProRes RAW na monitorovacích nahrávacích zariadeniach ATOMOS NINJA V+, NINJA V a Shogun CONNECT HDR.

・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S5II (DC-S5M2). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom. ・ Informácie o príslušnej firmvérovej verzii zariadení ATOMOS Ninja V+, ATOMOS Ninja V a ATOMOS Shogun CONNECT nájdete na webovej stránke ATOMOS. ・ Na editovanie videí vo formáte RAW nahratých pomocou ATOMOS Ninja V+, ATOMOS Ninja V a ATOMOS Shogun CONNECT sa vyžaduje softvér s podporou ProRes RAW. Ak chcete vytvoriť rovnaké škály farieb ako V-Log/V-Gamut, použite vyhľadávaciu tabuľku LUT dostupnú na stránke podpory zákazníkov: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/ ・ Všetky funkcie nemusia byť vždy k dispozícii.

Namiesto HDMI môžu byť výstupom 12-bitové videodáta vo formáte RAW, aby bolo možné ich uložiť vo formáte Blackmagic RAW na zariadení Video Assist 12G HDR.
・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S5II (DC-S5M2). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom. ・ Informácie o príslušnej firmvérovej verzii zariadení Blackmagic Video Assist 12G HDR nájdete na webovej stránke Blackmagic Design. ・ Na prehrávanie a editovanie dát vo formáte Blackmagic RAW sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve alebo DaVinci Resolve Studio. Na doručovanie projektov pomocou údajov vo formáte Blackmagic RAW s rozlíšením nad 3840 × 2160 sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve Studio. ・ Všetky funkcie nemusia byť vždy k dispozícii.

LUMIX S1

Namiesto HDMI môžu byť výstupom 12-bitové videodáta vo formáte RAW, aby bolo možné ich uložiť vo formáte ProRes RAW na monitorovacích nahrávacích zariadeniach ATOMOS NINJA V HDR.

・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S1 (DC-S1). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom. ・ Informácie o relevantnej firmvérovej verzii zariadení ATOMOS Ninja V nájdete na webovej stránke ATOMOS. ・ Na editovanie videí vo formáte RAW nahratých pomocou ATOMOS Ninja sa vyžaduje softvér s podporou ProRes RAW. Ak chcete vytvoriť rovnaké škály farieb ako V-Log/V-Gamut, použite vyhľadávaciu tabuľku LUT dostupnú na stránke podpory zákazníkov: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/ ・ Všetky funkcie nemusia byť vždy k dispozícii.

Namiesto HDMI môžu byť výstupom 12-bitové videodáta vo formáte RAW, aby bolo možné ich uložiť vo formáte Blackmagic RAW na zariadení Video Assist 12G HDR.
・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S1 (DC-S1). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom. ・ Informácie o príslušnej firmvérovej verzii zariadení Blackmagic Video Assist 12G HDR nájdete na webovej stránke Blackmagic Design. ・ Na prehrávanie a editovanie dát vo formáte Blackmagic RAW je potrebný nástroj DaVinci Resolve alebo DaVinci Resolve Studio. Na doručovanie projektov pomocou údajov vo formáte Blackmagic RAW s rozlíšením nad 3840 × 2160 sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve Studio. ・ Všetky funkcie nemusia byť vždy k dispozícii.

Režim V-Log sa pridá do ponuky Photo Style. Používatelia si budú užívať pôsobivo vernú reprodukciu farieb, mierne gradácie od tmavých plôch po preexponované časti a presné ovládanie údajov o farbách v postprodukcii. Zábery zaznamenané pomocou zariadenia LUMIX S je navyše možné bez problémov editovať so zábermi zaznamenanými kamerami VariCam.
・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S1 (DC-S1). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom.

・ 4:2:2 10-bitový C4K/4K MOV 30p/25p/24p videozáznam
・ 4:2:2 10-bitový Anamorphic 4K MOV 30p/25p/24p videozáznam
・ 4:2:2 10-bitový FHD MOV 60p/50p videozáznam
・ 4K 60p/50p výstup HDMI
・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S1 (DC-S1). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom.

・ 6K (3:2) MOV 24p 4:2:0 10-bitový videozáznam
・ 5.4K (3:2) MOV 30p/25p/24p 10-bitový videozáznam
・ 5.9K (16:9) MOV 30p/25p/24p 10-bitový videozáznam
・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S1 (DC-S1). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom.

・ Waveform Monitor WFM počas nahrávania zobrazí stupeň jasu
・ Pomocou adaptéra mikrofónu XLR DMW-XLR1 (v predaji samostatne) možno nahrať zvuk s vysokým rozlíšením až 48-kHz/24 bitov aebo 96-kHz/24 bitov vo formáte MOV.
・ Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné aktualizovať firmvér produktu LUMIX S1 (DC-S1). ・ Proces aktivácie nájdete v balíčku s inštrukciami a manuálom.

Inšpirujte sa

Špecifikácie

Fotografia Softvérový kľúč na inováciu DMW-SFU2

Inovácia funkcií zariadenia LUMIX S1 (DC-S1)

Inovácia funkcií zariadenia LUMIX S5II (DC-S5M2)

Podpora a servis

Softvérový kľúč na inováciu DMW-SFU2