Zvuky vyjadrujúce pocity umelca

Kapitola č. 2

Zvuky vyjadrujúce pocity umelca

Zvuky vyjadrujúce pocity umelca
Zvuky vyjadrujúce pocity umelca

Cieľom spoločnosti Panasonic je zvuk

Naším cieľom bola neutrálna kvalita zvuku. Zdroje zvuku s vysokým rozlíšením obsahujú 3 až 8-krát viac údajov ako disk CD.
Na ich reprodukciu musí membrána vibrovať presne a nepotrebné vibrácie musia byť eliminované.

Kľúčové technológie kvality zvuku

Dobrý zvuk slúchadiel vyžaduje presné vibrovanie vzduchu a žiadne zbytočné vibrácie. Vyvinuli sme budiacu jednotku a rám budiacej jednotky, aby sme to dosiahli. Na presnú vibráciu membrány je potrebná tvrdosť a nízka hmotnosť. Materiál membrány tiež ovplyvňuje kvalitu zvuku, preto sme otestovali veľa rôznych materiálov.
Na membránu slúchadiel HD10 sme vybrali materiál MLF (Multi Layer Film).

Materiál MLF nemá výrazné akustické vlastnosti a spôsobuje minimálnu ozvenu v prípade zvuku živého vystúpenia.Antivibračný rám drží novú budiacu jednotku. Bezzákladňová koncepcia znižuje vibrácie. Tiež sme sa spojili s výrobcom živice, aby sme vyvinuli novú živicu z polymliečnej kyseliny. Potom sme umiestnili rebrá rámu v nepravidelných intervaloch, aby sme ešte viac potlačili vibrácie.

Kľúčové technológie kvality zvuku
Membrána s materiálom MLF (Multi Layer Film)
Antivibračný rám budiacej jednotky

Pracovali sme na zvýšení kvality slúchadiel HD5 pri súčasnom zachovaní nízkej ceny. Membrána slúchadiel HD5 má 40 mm, ale na dosiahnutie frekvenčného pásma 4 Hz až 40 kHz sme použili antivibračný rám a tri zvukové porty. Použili sme materiál absorbujúci zvuk na potlačenie vibrácií a hluku. Poskytlo nám to ideálnu kvalitu zvuku na dosiahnutie reprodukcie zvuku s vysokým rozlíšením.


Posledné úpravy na dosiahnutie požadovaného zvuku


Akustické ladenie zahŕňalo opakované úpravy a počúvanie vrátane názoru hudobníkov.


Záverečné komentáre pre milovníkov zvuku


Okrem zvuku s vysokým rozlíšením si používatelia môžu prostredníctvom týchto nových slúchadiel užívať disky CD a súbory MP3. Séria HD vám poskytuje celkom nový svet hudobného zážitku.

Posledné úpravy na dosiahnutie požadovaného zvuku

Kliknite, ak si chcete prečítať príbehy

Kliknite, ak si chcete prečítať príbehy