Posolstvo značky

Značka spoločnosti

Logo of Panasonic

Názov Panasonic bol vytvorený v roku 1955 a najprv sa používal ako značka reproduktorov. Ide o spojenie slov „Pan“ a „Sonic“ (zvuk) a znamená, že zvuk vytvorený našou spoločnosťou poskytujeme svetu. Od roku 2008 sa používa ako firemná značka zastupujúca spoločnosť, produkty a služby.

Prísľub značky

Spoločnosť Panasonic je odhodlaná vytvárať lepší život a lepší svet a neustále prispievať k rozvoju spoločnosti a k šťastiu ľudí na celom svete.

Heslo značky

A Better Life, A Better World