Pestujte ovocie a zeleninu aj v drsnom prostredí s Panasonic’s IT Greenhouse

Počítačom riadený skleník, ktorý pestuje produkciu aj v drsnom podnebí

V rámci projektu financovaného ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu spoločnosť Panasonic vyvíja vyspelé poľnohospodárske riešenia, ktoré umožňujú celoročné pestovanie ovocia a zeleniny aj v drsnom podnebí. Najnovší projekt spoločnosti sa nazýva IT Greenhouse (IT skleník). Aby preukázal svoju životaschopnosť, projekt pestuje paradajky a jahody v testovacom zariadení IT Greenhouse na ostrove Ishigaki v Okinawe. Ishigaki má subtropické podnebie, v priemere 2 000 milimetrov (78,7 palca) zrážok ročne a častý výskyt víchrov a tajfúnov.  

Fotografia: Letecký záber na testovacie zariadenie IT Greenhouse na ostrove Ishigaki v Okinawe.

Počítačové systémy v skleníku IT Greenhouse regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu tak, aby nepretržite udržiavali konštantnú klímu. Umožňujú tiež kvantifikovať tieto údaje na analýzu s cieľom určiť, ako vytvoriť optimálne prostredie pre pestovanie.

Spoločnosť Panasonic prináša do tohto projektu množstvo technológií vrátane tých, ktoré spoločnosť vymyslela pri výrobe systémov pestovania zeleniny a poľnohospodárskych zariadení. Výsledkom spolupráce s inými spoločnosťami bolo niekoľko riešení, napríklad snímanie, prenos údajov a technológie merania.

Súčasťou IT Greenhouse sú aj závesy Panasonic absorbujúce infračervené žiarenie. Táto technológia získaná vývojom plazmových televízorov sa používa na účinnú reguláciu teploty vo vnútri skleníka. Závesy blokujú infračervené lúče, čím pomáhajú brániť zvyšovaniu teploty v skleníku a chránia tiež paradajky a jahody pred priamym slnečným žiarením. Rozprašovací systém - riešenie vzduchom chladenej hmly vyvinuté pre Green Air Conditioner spoločnosti Panasonic - rozprašuje extrémne jemnú hmlu, ktorá pomáha stabilizovať vnútornú teplotu a vlhkosť na optimálnej úrovni.  

Fotografia: Závesy IT Greenhouse absorbujúce infračervené žiarenie
Fotografia: Hmlový stabilizátor teploty a vlhkosti skleníka IT Greenhouse

Systém klimatizácie, známy ako Smart Saien’s (vegetable garden) Cloud (zeleninová záhrada), automaticky, a dokonca aj na diaľku, reguluje svetlo, teplotu, vlhkosť a hmlu v skleníku IT Greenhouse Tento cloudový systém riadenia monitoruje a vedie záznamy o údajoch snímania a pravidelne aktualizuje program regulácie klímy pre lepšie environmentálne riadenie.

Fotografia: Operačná obrazovka Smart Saien’s (vegetable garden) Cloud používaná v skleníku IT Greenhouse

Poskytovanie základného poľnohospodárskeho know-how

Spoločnosť Panasonic využila pre tento projekt aj svoj cloudový systém riadenia poľnohospodárstva Cultivation Navi. Spoločnosť kvantifikuje a vizualizuje poľnohospodárske know-how, so zameraním na riadenie pestovateľských činností vrátane protokolov dobrého poľnohospodárstva, a sprístupňuje tieto údaje ako softvérový program. Spoločnosť Panasonic dúfa, že toto riešenie bude slúžiť na poskytovanie poľnohospodárskeho know-how rozvojovým krajinám a budúcim generáciám.  

Fotografia: Operačná obrazovka cloudového systému riadenia poľnohospodárstva Cultivation Navi, ktorá sa používa v IT Greenhouse

Spoločnosť Panasonic má rozsiahle skúsenosti v oblasti výstavby domov a výroby stavebných materiálov a túto odbornosť v plnej miere využila pri konštrukcii skleníka. Použité silné a kvalitné materiály sú schopné odolať rýchlosti vetra až 50 metrov za sekundu (111,8 míľ za hodinu).

IT Greenhouse je súčasťou väčšej stratégie spoločnosti Panasonic pre navrhovanie poľnohospodárskych riešení, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG)

Obrázok: Ciele trvalo udržateľného rozvoja. Cieľ 1: Koniec chudoby, cieľ 2: Koniec hladu, cieľ 3: Zdravie a kvalitný život, cieľ 4: Kvalitné vzdelanie, cieľ 5: Rovnosť mužov a žien, cieľ 6: Pitná voda a kanalizácia, cieľ 7: Dostupné a čisté energie, cieľ 8: Práca a ekonomický rast, cieľ 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra, cieľ 10: Menej nerovnosti, cieľ 11: Udržateľné mestá a obce, cieľ 12: Zodpovedná spotreba a výroba, cieľ 13: Klimatické zmeny, cieľ 14: Život vo vode, cieľ 15: Život na súši, cieľ 16: Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, cieľ 17: Partnerstvo k naplneniu cieľov. Ako sa budeme približovať k roku 2030, tieto rozvojové ciele sa budú aj naďalej zhodovať na celom svete.

Spoločnosť Panasonic má v úmysle využiť skúsenosti získané v rámci projektu IT Greenhouse vo svojom podnikaní v oblasti poľnohospodárskych riešení. Dlhodobým cieľom je schopnosť pestovať ovocie a zeleninu po celý rok v ktorejkoľvek časti sveta bez ohľadu na miestne podnebie.

 

* Tento projekt funguje s podporou grantov z projektu Inštitúcie pre technologický výskum zameraný na biotechnológiu NARO (fondy na výskum a vývoj v „Oblasti integrácie znalostí a inovácií“).

Image: A Better Life, A Better World

Kontaktné údaje

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontaktné údaje [globálna lokalita]