Iniciatívy na recykláciu zdrojov transformujú výrobu produktov

Spoločnosť Panasonic mení domáce spotrebiče po dobe životnosti na opätovne použiteľné zdroje

Spoločnosť Panasonic transformuje svoj výrobný proces tak, aby počítal s fázou ukončenia životnosti zavedením „výroby orientovanej na recykláciu“. Vzhľadom na to, že technológia recyklácie neustále napreduje, konečným cieľom je dokázať zmeniť železo, meď a plasty z odpadu určeného na skládky na zdroje, ktoré majú vysokú hodnotu pri výrobe nových výrobkov. 

Podpora odstraňovania plastov rastie ako sa svet posúva smerom k „obehovej ekonomike“, v ktorej nevzniká žiadny odpad. Domáce elektrospotrebiče sú vyrobené z kovu, skla a plastu. Rastie tlak skôr na obnovu a opätovné použitie týchto materiálov, než na ich likvidáciu. Spoločnosť Panasonic vyvinula technológie, výrobné metódy a zariadenie na efektívne obnovenie a opätovné použitie cenných zdrojov z domácich spotrebičov po skončení ich životnosti a ich premenu na výrobné materiály.

Výroba zameraná na recykláciu má dva ciele. Jedným je minimalizácia vstupných zdrojov a maximalizácia recyklovaných zdrojov. Druhým je zníženie objemu konečného odpadu vznikajúceho pri výrobe na nulu. 

Výroba výrobkov z recyklovaných zdrojov

Na získavanie zdrojov z domácich spotrebičov po skončení ich životnosti na účely recyklácie sú potrebné moderné technológie. Spoločnosť Panasonic, pri minimalizácii vstupných zdrojov znižovaním hmotnosti a veľkosti produktu vo výrobnej fáze, pokračuje s iniciatívami zameranými na obnovu väčšieho množstva recyklovateľných zdrojov zavedením nových technológií do svojich recyklačných zariadení.

Kľúčovým prvkom recyklácie zdrojov je práca vykonávaná v recyklačnom zariadení Panasonic Eco Technology Co., Ltd. (PETEC), ktoré bolo založené v prefektúre Hyogo v Japonsku v roku 2000 V zariadení PETEC spoločnosť Panasonic úspešne obnovuje cenné zdroje, ako sú plasty, železo a meď s vysokou čistotou získavané z televízorov, klimatizačných zariadení, chladničiek a práčok po skončení ich životnosti. 

Fotografia: Domáce spotrebiče po dobe životnosti dodávané do zariadenia PETEC. Domáce spotrebiče po dobe životnosti dodávané vysokozdvižným vozíkom sú prepravované do skladu PETEC.
Fotografia: Na výrobnej linke zariadenia PETEC - zamestnanci používajú elektrický skrutkovač na demontáž častí, ktoré je možné opätovne použiť.
Fotografia: Recyklované zdroje vysokej čistoty vyberajú zamestnanci v rukaviciach.

Obávanú výzvu predstavuje napríklad proces triedenia a recyklácie plastových komponentov. Existuje mnoho druhov živíc, aj keď všetky môžu vyzerať podobne, musia byť pred začatím recyklačného procesu navzájom oddelené a regenerované. Zariadenie PETEC vyvinulo vysoko presný systém triedenia živíc, ktorý umožňuje triedenie a regeneráciu podľa typu živice pri vysokom stupni čistoty. Toto je možné dosiahnuť identifikáciou typu plastu jeho ožarovaním takmer infračerveným lúčom. Zo zmiešaných kúskov živice sa vytrieďujú a regenerujú tri typy plastov - polypropylén, polystyrén a ABS (akrylonitril butadiénstyrén) s čistotou viac ako 99 %.

Vysoko presný systém triedenia živice použitím technológie identifikácie takmer infračerveným lúčom

Fotografia: Vo vysoko presnom systéme triedenia plastov použitím technológie identifikácie takmer infračerveným lúčom

Živice extrahované s vysokou čistotou sa prepravujú, aby začali plniť svoju novú úlohu ako recyklované materiály

Fotografia: Triedená živica
Fotografia: Recyklované materiály sú odosielané zo zariadenia PETEC. Vysokozdvižné vozíky prepravujú recyklované materiály naložené do vriec

Recyklované zdroje vysokej čistoty, ktoré boli extrahované, znovu začínajú ako „výrobky zamerané na recykláciu zdrojov“. Recyklovaná živica sa nachádza vo vnútorných častiach klimatizačných zariadení, chladničiek a varných sporákov s indukčným ohrevom (IH). V nových chladničkách sa používa vákuová izolácia, ktorá využíva sklenenú vatu recyklovanú z katódových trubíc televízorov (CRT). Rozšírením týchto druhov technológií recyklácie zdrojov z domáceho použitia v Japonsku do celého sveta sa spoločnosť Panasonic snaží prispieť k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a k realizácii udržateľnej spoločnosti.

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG)

Obrázok: Ciele trvalo udržateľného rozvoja. Cieľ 1: Koniec chudoby, cieľ 2: Koniec hladu, cieľ 3: Zdravie a kvalitný život, cieľ 4: Kvalitné vzdelanie, cieľ 5: Rovnosť mužov a žien, cieľ 6: Pitná voda a kanalizácia, cieľ 7: Dostupné a čisté energie, cieľ 8: Práca a ekonomický rast, cieľ 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra, cieľ 10: Menej nerovnosti, cieľ 11: Udržateľné mestá a obce, cieľ 12: Zodpovedná spotreba a výroba, cieľ 13: Klimatické zmeny, cieľ 14: Život vo vode, cieľ 15: Život na súši, cieľ 16: Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, cieľ 17: Partnerstvo k naplneniu cieľov. Ako sa budeme približovať k roku 2030, tieto rozvojové ciele sa budú aj naďalej zhodovať na celom svete.
Obrázok: A Better Life, A Better World

Kontaktné údaje

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontaktné údaje [globálna lokalita]