https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Firma, kde rozdílní lidé mohou společně prosperovat a dosáhnout úspěchu

Společnost Panasonic má přibližně 300 poboček po celém světě. Vedle globálních přístupů k inovaci a vytváření „lepších životů“ tato místa také nabízejí produkty a služby šité na míru životním stylům a kulturám každého jednotlivého regionu.
Podporu těmto komunitám společnost Panasonic poskytuje díky svým rozmanitým a talentovaným zaměstnancům a jejich prosperujícím pracovištím. Společnost Panasonic věří, že respektování individuálnosti a využívání přednosti různorodých týmů je logický krok ke globálnímu růstu.
Vedle posílení náborových snah zaměřených na získávání ambiciózních a talentovaných jedinců působících na globálním jevišti se také snažíme udržovat pracovní prostředí podporující týmovou synergii a umožňující každému zaměstnanci rozvíjet sebe i své schopnosti nehledě na rozdíly věku, pohlaví nebo národnosti.

Diverse_People2 TFT

Programy rozvoje zaměstnanců

Zvláštní program spojený se Social Enterprise

Společnost Panasonic v roce 2008 zavedla kooperativní program pro rozvoj zaměstnanců s názvem Talent for Tomorrow (Talent zítřka) napojený na neziskové a nevládní organizace působící v social enterprise. Tento program spojí dva zaměstnance z různých pracovišť v Evropě a na dobu dvou let je přiřadí neziskovým a nevládním organizacím, kde se budou účastnit seminářů na téma společenské odpovědnosti firem a nejrůznějších s tím souvisejících projektů. Organizace tím získají praktické speciální znalosti a know-how v oblastech, jako jsou marketing, fundraising, logistika a projektový management, a zároveň účastníkům poskytnou příležitost zlepšovat své schopnosti v oblastech, jako jsou vytváření vnějších sítí, projektový management a týmová spolupráce.

Diverse_People3 OnePanasonic

Výměnné programy pro mladé zaměstnance

Podpora dobrovolných vzdělávacích příležitostí pro zaměstnance

Společnost Panasonic zahájila dobrovolný výměnný program pro mladé zaměstnance s názvem One Panasonic Exchange Session. Tento program vznikl v roce 2012 na základě zpětné vazby zaměstnanců, kteří uváděli, že by jim příležitost diskutovat se zaměstnanci z jiných oddělení mohla pomoci rozšířit své obzory, znalosti a schopnosti. Účast na těchto schůzkách, jejichž smyslem je vytvořit sítě překlenující omezení podnikové organizace, věku a národnosti, je dobrovolná. Tyto schůzky jsou zaměřeny na vytváření nových synergií.
Mnoho zaměstnanců z nejrůznějších oblastí, kteří se těchto schůzek zúčastnili, zanechalo na sociální síti společnosti kladné ohlasy a dalo najevo své přání spolupracovat při vytváření budoucnosti společnosti Panasonic. Mezi takové komentáře patřily například tyto: „Výměna názorů s jinými zaměstnanci mi pomohla se lépe motivovat,“ „Přestože se schůzka konala v neformálním prostředí, dozvěděl jsem se mnoho velice užitečných informací,“ a „Přála bych si, aby podobných vzdělávacích příležitostí bylo více.“
Takovéto programy, které zvyšují vůli a motivaci, jsou hlavním základem rozvoje společnosti Panasonic.

Lidé přednější produktů – sdílení firemní kultury společnosti Panasonic s budoucností.

Již od svého založení si společnost Panasonic uchovává firemní kulturu, která lidské zdroje a školení řadí na první místo. Abychom v dnešní stále více globalizované společnosti dokázali zvýšit svou konkurenceschopnost a posílili svou přítomnost v celosvětovém měřítku, budeme dále vytvářet a realizovat programy podporující různorodost a rozvoj zaměstnanců v regionech po celém světě.

Související odkaz