Условия на кампанията „Промоция на LUMIX серия S“*.

Условия на кампанията „Промоция на LUMIX серия S“*.

1. Организатор
Организатор на кампанията „Промоция на LUMIX серия S“ (наричана по-долу „Кампания“) е Panasonic Marketing Europe GmbH, дружество със седалище и адрес на управление - ул. Хагенауер 43, 65203 Висбаден, Германия (наричан по-долу „ние“).

2. Удължаване на гаранцията и условия за участие
Удължаването на гаранцията 2 години* за съответния продукт (LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K/DC-S1RE-K/DC-S1RME-K/DC-S1E-K/DC-S1ME-K, наричан по-долу “Промоционален продукт”), който е част от Кампанията, ще бъде удължено безплатно с 1 допълнителна година, ако закупите Промоционален продукт – в периода на кампанията от 01.10.2021 г. до 16.01.2022 г. (наричан по-долу „Период на кампанията“) в някой от нашите оторизирани магазини – и регистрирате Промоционалния продукт от 01.10.2021. г. до 31.01.2022 г. в съответствие с настоящите условия на Кампанията на страницата на Кампания ни на адрес:
https://campaigns.panasonic.eu/bg-exw
След това регистрирайте своя Промоционален продукт, като предоставите следната задължителна информация:

1) Къде е закупен Кампанийният продукт?
2) Дата на покупката
3) Модел на Кампанийния продукт
4) Сериен номер на Кампанийния продукт
5) Качете фактура/касов бон от покупката.
Удължаването на гаранцията ще бъде предоставено, само ако направите регистрация в рамките на Периода на кампанията и предоставите задължителната информация, посочена по-горе. Следователно, моля попълнете тази информация, когато регистрирате Кампанийния продукт на съответната промоционална страница в рамките на Периода на кампанията. След като регистрацията ви бъде потвърдена, ще получите имейл за потвърждение.

В случай на предявяване на гаранционна претенция, трябва да представите имейл съобщението за потвърждение и оригиналния документ за покупката с показан номер на текущата фактура и ДДС, за да получите гаранционна услуга. Ако горепосочената информация и вашите лични данни са неправилни или непълни, удължаването на гаранцията няма да бъде предоставено.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да било технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, уебсайтови или други грешки или щети от какъвто и да е вид, доколкото това пречи на участника да участва в Кампанията или го възпрепятства по друг начин.

Регистрации, направени по факс, телефон, имейл или поща, няма да бъдат приети.

Нечетливите, променени или непълни регистрации, или регистрации, които не отговарят на настоящите условия на Кампанията, ще се считат за невалидни. Ако закупите комплект (тяло на фотоапарат и обектив) DC-S5KE-K/DC-S1RME-K/DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT , моля регистрирайте вашия комплект (съдържащ тяло и обектив) заедно и едновременно като DC-S5KE-K/DC-S1RME-K/DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT , а не като две отделни единични регистрации (например само тяло и само обектив). Отделни регистрации няма да бъдат приемани.

3. Оторизирани дилъри на Panasonic, участващи в тази промоция
https://dynaphos.com/
https://fotosviat.bg/
https://photosynthesis.bg/
https://www.photopavilion.bg/

4. Участници
Промоцията е достъпна за крайни потребители: пълнолетни лица, които купуват Продуктите като потребители, както е дефинирано в приложимото законодателство, като жители на всяка отделна държава, на територията на: България, но също така юридически лица със седалище на територията, освен ако закупуването на продукти не е свързано с тяхната търговска дейност (например, участието на дистрибутори и търговци на потребителска електроника не е разрешено). Следните лица са допълнително изключени от промоцията: всяко лице, което (i) има трудово правоотношение или други подобни отношения с Организатора на промоцията, включително неговите клонове и/или други компании, свързани с Организатора и Panasonic Group, (ii) сътрудничи с такива лица дългосрочно въз основа на други гражданскоправни отношения, (iii) участва пряко или косвено в изпълнението на Промоцията.

5. Нашите гаранционни условия
Във всички останали случаи и отношения се прилагат общите ни гаранционни условия, които можете да намерите на адрес:
https://www.panasonic.com/bg/warranty.html

6. Защита на данните 
Прилага се нашата политика за поверителност, която можете да намерите на:
https://www.panasonic.com/bg/privacy-policy.html

7. Допълнителни разпоредби
Удължаването на гаранцията не подлежи на замяна, не може да се прехвърля и няма налични парични или кредитни алтернативи.
Участието ви в тази Кампания ще се счита, че сте прочели и приели настоящите условия на Кампанията.
Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия на Кампанията по всяко време и да изменя или оттегля тази Кампания по всяко време.

8. Неприложимост на отделни клаузи
Нищожността на която и да е клауза от тези условия не води до нищожност на останалите условия на Кампанията.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Panasonic чрез следния линк:
https://support-bg.panasonic.eu/app/ask