Информация за гаранцията

Oбща информация за гаранцията

Продуктите от марка Panasonic са обхванати с гаранционна защита, която осигурява безплатна поправка на продуктите, чиито дефекти бяха резултат от употреба на дефектни части и/или от производствени дефекти. Гаранцията не включва асесоари и експлоатационни материали, които имат определен срок на действие, напр. крушки, батерии и акумулатори, освен ако от съдържание на гаранционните условия, отнасящи се до определените категории на уреди е разпоредено друго. Време на гаранционна защита на продуктите, както и начинът и правилата за изпълнение на гаранционните услуги, описани в гаранционните условия, са достъпни тук: Panasonic_гаранцията

Удължена гаранция Panasonic - Oфертата временно не е налична

 

Възползвайте се от уникалната оферта и закупете удължена гаранция за Вашия телевизор или камера. Удължената гаранция на Panasonic осигурява пълна защита на Вашето оборудване при същите условия като стандартния гаранционен срок на Panasonic.

Вижте удължената гаранционна оферта и условия на Panasonic:

Удължена гаранция на Panasonic

Видове гаранция

Pan European Guarantee

Територия на валидност на общоевропейската гаранция включва страните-членки на ЕС/ЕИП, Турция, Хърватско, Сърбия, Босна и Херцеговина. Тази гаранция се отнася до потребителските продукти, към които към момента на покупка беше приложена карта Рan European Guarantee. Тя дава право на поправка на продукта в страната, различна от тази на покупка на уреда. Рекламации на продукта трябва да се подават съгласно общите условия, описани тук. Поправките на продукта ще се изпълняват въз основа на гаранционните условия, действащи в страната, в която беше подадена рекламация на продукта. Тези условия можете да намерите в интернет-сървизи и/или телефонни сървизи, приписани на съответните държави в приложената към продукта Pan European Guarantee или тук.

Условията за изпълнение на гаранционни поправки на територията на България на продуктите, купени извън територията на България, са достъпни тук.
Внимание! Моля да помните, че за валидна гаранционна карта се смята само картата, към която е приложено четливо, фискално свидетелство за покупка на уреда.

Limited Worldwide Warranty (LWW)

Този вид гаранция се отнася до дигитални фотоапарати (DSC) и видеокамери (DVC), към които в момента на покупка беше приложена карта LWW. Тя създава възможност за поръчване на поправка в една от шестдесет и осем страни, списък на които можете да намерите тук. Поместените тук условия на LWW-гаранция са приложими по отношение към рекламации, подадени в страната, различна от тази на придобиване на продукта извън територията на ЕС/ЕИП. В случай че страната на придобиване е едновременно страната на рекламация – членка на ЕС/ЕИП, се прилагат местните гаранционни условия. В случай че страната на придобиване е различна от тази на подаване на рекламацията, но и двете принадлежат към Европейската общност, се прилагат условията, описани в Pan European Guarantee.


Внимание! Моля да помните, че за валидна гаранционна карта се смята само правилно и изцяло попълнената карта, към която е приложено четливо, фискално свидетелство за покупка на уреда