Изявление

София, 20 декември 2018 г. – Искрено съжаляваме, че някои потребители на по-стари модели телевизори на Panasonic (от 2013 г. и по-стари модели) бяха засегнати от невъзможността да използват приложението YouTube.

Panasonic не е в позиция да определя продължителността на съществуване на приложения, предоставени от трети страни, тъй като това е решение на разработчиците от съответните трети страни и на компаниите, които разпространяват и притежават тези приложения.

Както е посочено в общите условия, които клиентите приемат преди да осъществят достъп до интернет от своите телевизори, Panasonic не носи отговорност и не покрива рискове за такива приложения (в това число изчезване и спиране на приложения), и следователно не покрива каквито и да е претенции за обезщетения.

По-долу представяме официалното изявление на Panasonic по този въпрос и на английски език:

Panasonic is not in the position to decide the lifetime of Third Party Applications as this is the decision of Third Party developers and the companies who launch and own such applications. As set out in the terms and conditions agreed by customers before they are able to access the internet on their TV, Panasonic cannot accept responsibility and risk (such as Apps disappearing or being discontinued) for such Apps and therefore cannot meet any compensation claims.

За Panasonic
Panasonic Corporation е световен лидер в разработването на електронни технологии и решения за потребителска електроника, жилищни, автомобилни и бизнес приложения. Честваща своя 100-годишен юбилей през 2018 г., компанията се разраства в световен мащаб и сега управлява 591 дъщерни дружества и 88 асоциирани предприятия в цял свят, като отчита консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 61.4 милиарда евро за финансовата година, приключила на 31 март 2018 г. С решимост за нови постижения чрез иновации във всички направления, компанията използва технологиите си, за да създаде по-добър живот и по-добър свят за своите клиенти. 
За да научите повече за Panasonic, посетете: https://www.panasonic.com/global.

Препоръчани страници

Не бяха намерени релевантни на темата новини.