Първият Reference Class интегриран усилвател SU-R1000 разширява звуковата практика на Technics

Въведение

София, България, 1 септември 2020 г. – Technics представи SU-R1000, първия интегриран усилвател от престижния Reference Class. Продуктите от Reference Class са разработени в преследване на неуморното желание на Technics да предоставя на своите клиенти върхово качество на звука. Те предлагат първокласно музикално изживяване, с което е известна марката Technics. SE-R1, първият краен стерео усилвател от Reference Class на Technics, представен през 2014 г., използва много нови и оригинални цифрови технологии, като LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) за оптимална корекция на импулсните параметри при цифровата обработка и JENO (Jitter Elimination and Noise-Shaping Optimisation) Engine за осъществяване на висококачествено, прецизно преобразуване на сигнала с широчинно-импулсна модулация при минимален джитер. Благодарение на прецизната си звукова картина и широко звуково поле, SE-R1 беше приет с отворени обятия от пазара и отбеляза зората на дигиталната ера при усилвателите. Грамофонната система SL-1000R, представена през 2018 г., обединява технологията за цифрово управление с традиционната аналогова технология на най-високо ниво. В комбинация с мощния въртящ момент и прецизното и плавно въртене, този грамофон реализира безпрецедентно тиха работа и звукова динамика, непостижима за който и да е конвенционален грамофон.
Въоръжен с постиженията и опита, натрупани на Hi-Fi пазара от възраждането на марката Technics през 2014 г. и подкрепен от резултатите от научноизследователската и развойна дейност, насочена към подобряване на звуковото качество с фокус върху цифровите технологии, Technics пуска интегрирания усилвател SU-R1000, издигащ технологичното развитие на дигиталните усилватели на нови висоти.

Акценти в разработването на SU-R1000

Повечето High-End аудио усилватели са аналогови. Аналоговите усилватели имат дълга история и техните технологии за подобряване на качеството на звука, като специфични схемни решения и градивни елементи, се считат за напълно установени и развити в максимална степен. Дигиталните усилватели, от друга страна, все още имат голям потенциал за по-нататъшно развитие, тъй като бързият технологичен напредък през последните години даде възможност за реализиране на обработка на сигнали с висока точност, невъзможна за аналоговите системи. Като се има предвид, че основните съвременни музикални източници са цифрови, като CD и платформи за поточно предаване (стрийминг), в идеалния случай цифровите сигнали трябва да бъдат обработвани в оригиналния им цифров вид. Освен това устройствата, като аналогово-цифровите преобразуватели, също се развиват, давайки възможност за прилагане на високопрецизна цифрова обработка и при аналоговите музикални източници.

При тези обстоятелства, от 2014 г. Technics се посвети на развитието на технологиите на дигиталните усилватели. При разработването на усилвателя SU-R1000 от Reference Class, Technics използва следните основни технически подходи.

Развитие на дигиталните усилвателни технологии
Technics прилага новоразработена технология за активно премахване на изкривяванията ADCT (Active Distortion Cancelling Technology) в допълнение към оригиналните технологии, които извличат максимума от предимствата на дигиталните усилватели, като LAPC и JENO. С технологията ADCT се постига още по-високо качество на звука чрез елиминиране на изкривяванията, генерирани в крайното усилвателно стъпало в резултат на обратната електродвижеща сила и спада на напрежение в говорителите.

Усъвършенствани захранващи блокове
Новата система за импулсно електрозахранване „Advanced Speed Silent Power Supply“ значително подобрява съотношението сигнал/шум. Освен това, четирите независими захранващи блока, предвидени за захранване на различни модули и вериги, осъществяват превъзходно разделяне и елиминиране на взаимните смущения, и възпроизвеждане на динамичен звук. Нещо повече, използвани са мощни транзистори, изработени на основата на GaN (галиев нитрид) за ниско съпротивление.

Ново предложение от Technics: грамофонен вход
Любителите на аналоговите грамофонни плочи стават все повече и те формират важен пазарен сегмент за Technics. SU-R1000 е оборудван с интелигентен грамофонен еквалайзер, който използва цифрова технология за постигане на прецизна крива на корекцията. При него се осигурява високо качество на звука чрез оптимизиране на прослушването между каналите на грамофонната доза и подобряване на честотната характеристика посредством настройване на грамофонния еквалайзер спрямо дозата. Това настройване се извършва с помощта на специална калибрираща винилова плоча, предоставена с усилвателя.

Технологии за високо качество на звука, внедрени в SU-R1000

JENO (Jitter Elimination and Noise-Shaping Optimisation)
Джитерът е основна причина за звуковите изкривявания в цифровите системи и се причинява от нарушаване на синхронизацията на тактовите генератори, използвани при цифрово-аналоговото преобразуване. За да елиминира влошаването на звуковото качество, причинявано от джитера, Technics разработи оригинална схема за намаляване на джитера, включваща тактов генератор в системата за моделиране на шума с цел намаляване на джитера в нискочестотния диапазон и високопрецизен преобразувател на честотата на дискретизация за потискане на джитера във високочестотния диапазон. По този начин ефективно се намалява джитерът в целия честотен диапазон. Това работи съвместно с оригинална схема за широчинно-импулсна модулация PWM (Pulse Width Modulation), оптимизираща честотата на моделиране на шума, стъпките и нивата на ре-квантуване и параметрите на модулацията с цел преобразуване на данните от звукоизточниците с висока резолюция в сигнали с широчинно-импулсна модулация без каквито и да е загуби в динамичния диапазон. Тези технологии осигуряват възпроизвеждане на детайлен и реалистичен звук, позволяващ на слушателите да доловят и най-деликатните музикални нюанси.

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
Импедансът на говорителите се променя при всяка промяна на честотата, затова крайното стъпало на усилвателя трябва да е конструирано така, че да не се влияе от характеристиките на говорителите. Обикновените дигитални усилватели се свързват към озвучителните тела чрез нискочестотен филтър в изходното стъпало, което ги прави силно зависими от импеданса на говорителите. Също така, докато амплитудните характеристики на обикновените усилватели могат да бъдат подобрени чрез използване на отрицателна обратна връзка, фазовите характеристики не могат да бъдат повлияни. За да решим този проблем, ние разработихме адаптивен алгоритъм за оптимизация спрямо импеданса на говорителите, който коригира импулсните параметри при цифровата обработка на сигналите чрез измерване на честотните и амплитудно-фазовите характеристики на усилвателя при свързани озвучителни тела. Тази нова техника позволява оптимално изравняване на честотните, амплитудните и фазовите характеристики за осигуряване на прецизно, висококачествено звучене.

ADCT (Active Distortion Cancelling Technology)
Новата технология за активно премахване на изкривяванията ADCT (Active Distortion Cancelling Technology), разработена от Technics, прецизно извлича и премахва изкривяванията в крайното усилвателно стъпало, които се генерират от обратната електродвижеща сила и спада на напрежение в говорителите. На Hi-Fi аудио пазара, където неограничен брой аудио системи могат да бъдат конфигурирани чрез комбиниране на различни компоненти, аудио усилвателите от висок клас трябва да могат да задвижват най-голямо разнообразие от озвучителни тела. Технологията ADCT прецизно извлича изкривяванията, като анализира разликата между изходите за озвучителни тела и изхода на системата JENO, и прилага съответната корекция към изходния цифров сигнал, като по този начин коригира работата на дигиталния усилвател. Това осигурява висока и стабилна изходна мощност и акустична енергия, съчетани с превъзходните характеристики на дигиталния усилвател, като ниско ниво на шум, чиста звукова картина и широко звуково поле, независимо от типа на свързаните озвучителни тела.

Усъвършенствано бързодействащо тихо електрозахранване
SU-R1000 използва импулсно електрозахранване, за да осигури подаване на стабилно напрежение и ток на компонентите на дигиталния усилвател. При обикновените импулсни захранвания, честотата на импулсите непрекъснато се променя заедно с промяната на товара, за да се стабилизира изходното напрежение. Тези колебания в честотата на импулсите се отразяват негативно върху качеството на звука. При захранващия блок на SU-R1000 това негативно въздействие върху качеството на звука е елиминирано чрез фиксиране на честотата на импулсите в 400-kHz честотна лента. Освен това, на изхода на импулсното захранване е включен стабилизатор със супер нисък шум. Той предотвратява колебанията в стабилизирането, благодарение на използването на фиксирана импулсна честота и възпрепятства навлизането на шумов компонент във високите честоти на звука. Резултатът е бързодействащо електрозахранване, което обезпечава най-доброто представяне на дигиталния усилвател.

Четири независими захранващи блока
При SU-R1000 всеки елемент, свързан с електрозахранването, е преработен за постигане на по-високо качество на звука. Нещо повече, предвидени са четири независими захранващи блока за различните модули и вериги, с цел по-нататъшно подобряване на звуковото качество. Тъй като SU-R1000 е интегриран усилвател, вътрешната му структура е изградена от предусилвателно стъпало, крайно усилвателни стъпало и сложна комбинация от аналогови и цифрови схеми. Модулът на грамофонния еквалайзер, който обработва слаби аналогови сигнали, е особено податлив на въздействието на шумовете, предавани през захранващата верига. SU-R1000 използва отделни захранващи блокове за аналоговите схеми и цифровите схеми в предусилвателното стъпало. Той също така използва отделни захранващи блокове за десния и левия канал на крайното усилвателно стъпало, където е необходима висока и стабилна електрическа мощност. С четирите си независими захранващи блока, SU-R1000 предотвратява взаимните смущения между компонентите на веригата, индуцирани и предавани от електрозахранването, и реализира високо съотношение сигнал/шум и превъзходно разделяне на звуковите канали.

Батерийно захранване на тактовия генератор
За дигиталния усилвател, прецизността на тактовия генератор, който отговаря за тактуването и синхронизацията на работата на схемите и веригите, е ключът към високото качество на звука. Тук основен препятстващ фактор е шумът от електрозахранването на тактовия генератор. SU-R1000 е оборудван с тактов генератор с батерийно захранване. Използването на батерия за захранване на тактовия генератор елиминира неблагоприятния ефект от шума в захранването върху тактовия сигнал, като по този начин позволява превъзходно локализиране на звуковата картина и ясно изразяване на звуковото пространство.

GaN-FET транзистори (мощни електронни елементи с голямо бързодействие и нисък импеданс)
В крайното стъпало на усилвателя Technics използва високоскоростни GaN (галиев нитрид) FET транзистори със супер ниско съпротивление. Това позволява реализирането на мощно усилвателно стъпало с единична противотактна конфигурация, което дава възможност за значително съкращаване на пътищата на аудиосигналите с голям ток, а това от своя страна допринася за постигането на изключителна линейност, независеща от звуковите нива.

Интелигентен грамофонен еквалайзер
Интелигентният грамофонен еквалайзер, с който е оборудван SU-R1000, използва технология за подобряване на звуковото качество с цифрова обработка на сигналите, която Technics създаде при разработването на LAPC, за да постигне високо качество на звука, невъзможно за аналоговите грамофонни еквалайзери. Тази технология се състои от три звена: 1. Прецизна крива на еквалайзера, 2. Елиминиране на прослушването между каналите и 3. Оптимизиране на реакцията. Тези функции могат да бъдат включени/изключени, в зависимост от предпочитанията на потребителя.

1. Прецизна крива на еквалайзера
Прецизната крива на корекция на еквалайзера е постигната чрез хибридна аналогово-цифрова система. Нискочестотният филтър е реализиран с аналогова обработка на сигналите, а нивата на високите честоти се коригират прецизно след аналогово-цифровото преобразуване. Използването на 40-децибелов нискочестотен филтър в аналоговата част спомага за намаляване на загубите при обработката с цифровия филтър, а високите честоти се повдигат с изключителна прецизност в цифровата част, за да се постигне високо съотношение сигнал/шум.

2. Елиминиране на прослушването между каналите
Тази функция измерва прослушването между каналите на инсталираната грамофонна доза, като използва специален тестов сигнал за измерване на характеристиките на прослушването, записан на предоставената с SU-R1000 грамофонна плоча за калибриране, и след това извършва обратна корекция с помощта на вградената DSP схема за цифрова обработка на сигналите. Така се постига осезаемо подобрение на характеристиките на прослушване между каналите, което води до значително повишаване на качеството на възпроизвеждания звук.

3. Оптимизиране на реакцията
Тази функция измерва честотните характеристики на инсталираната грамофонна доза, като използва TSP (Time Stretched Pulse) сигнал, записан на предоставената грамофонна плоча за калибриране, и коригира характеристичните смущения. Тя коригира ефекта от съгласуването по импеданс между грамофонната доза и грамофонния еквалайзер, за да се извлече истинското звуково качество на дозата. Тази технология има за цел да подобри качеството на звука, като елиминира възможността за постъпване на шумове във високочувствителната грамофонна входна верига.

Изобилие от входове и изходи
Новият усилвател е оборудван с изобилие от входни и изходни конектори, включително Phono XLR вход и два входни USB-B терминала, за осигуряване на съвместимост с широк спектър от аналогови и цифрови аудио източници и периферни устройства.

За Panasonic

Panasonic Corporation е световен лидер в разработването на иновативни технологии и решения за широкообхватни приложения в потребителската електроника, жилищния, автомобилния и B2B секторите. Компанията, която през 2018 г. отбеляза своя 100-годишен юбилей, управлява 528 дъщерни дружества и 72 асоциирани предприятия в цял свят, и отчете консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 61.9 милиарда евро (7.49 трилиона йени) за финансовата година, приключила на 31 март 2020 г. В стремежа си към нови постижения чрез иновации и сътрудничество, компанията използва технологиите си, за да създаде по-добър живот и по-добър свят за своите клиенти. Научете повече за Panasonic: https://www.panasonic.com/global.