Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Propagační akce na Lumix GH5M2 Early Bird – Podmínky propagační akce

Propagační akce na Lumix GH5M2 Early Bird – Podmínky propagační akce

Odpovězte na průzkum a získejte zdarma objektiv a baterii

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Období akce Early Bird: 25. května 2021 – 31. srpna 2021

Období nároku: 1. července 2021 – 15. září 2021

1. POŘADATEL

1.1. Propagační akce na LUMIX GH5M2 Early Bird (dále jen „propagační akce“) je organizována společností Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, 43, Německo (dále jen „pořadatel“).

2. ZPŮSOBILOST

2.1. Propagační akce se vztahuje na obyvatele následujících zemí: Německo, Rakousko, Francie, DROM-COM [pouze pro eurozónu], Monako, Belgie, Lucembursko, Itálie, Švýcarsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Spojené království a Irsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Lotyšsko, Řecko (dále jen „zúčastněné země“).

2.2. Účastníkům musí být alespoň 18 let (dále jen „účastník“).

2.3. K účasti na propagační akci si musí účastník v období od 25. května 2021 do 31. srpna 2021  (dále jen „období propagační akce pro první zájemce“) zakoupit jeden z následujících výrobků LUMIX GH5M2: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME (dále jen „způsobilé výrobky“) od autorizovaného maloobchodního prodejce v zúčastněné zemi a odpovědět na průzkum, který mu bude poskytnut během procesu vznesení nároku a odpovědět na žádosti o informace uvedené v článku 4.

2.4. Všechny způsobilé výrobky musí být nové a originální výrobky Panasonic. Nákupy použitých, repasovaných nebo renovovaných výrobků a výrobky dovezené ze zemí mimo zúčastněné země nebo výrobky, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nebudou způsobilými výrobky této propagační akce.

3. DÁREK

3.1. Dárkem poskytovaným za účast v propagační akci je objektiv H-H025 25 mm F1,7 a bezplatná baterie DMW-BLK22 (dále jen „dárek“).

3.2. Dárek nabízený v rámci této propagační akce je nevyměnitelný, nepřenosný a k dispozici není žádná hotovostní ani kreditní alternativa.

3.3. Propagační akce je nabízena pouze do vyprodání zásob dárku.

3.4. V případě nepředvídaných okolností si pořadatel vyhrazuje právo bez předchozího upozornění poskytnout alternativní dárek stejné nebo vyšší hodnoty.

4. PROCES UPLATNĚNÍ NÁROKU

4.1. K uplatnění nároku na dárek musí účastník po zakoupení způsobilého výrobku zaregistrovat nárok on-line a zúčastnit se průzkumu, na který odkazuje odkaz na vstupní stránce registrace zde https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/reklamni-akce-pro-vcasne-zajemce-lumix-gh5m2.html . Aby měl účastník nárok na dárek, musí průzkum celý vyplnit a odeslat jej.

4.2. Nároky týkající se způsobilých výrobků zakoupených před obdobím propagační akce pro první zájemce nebo po něm budou považovány za neplatné.

4.3. K uplatnění nároku na dárek musí účastník provést registraci pro jeho uplatnění tím, že na vstupní stránce uvedené v článku 4.1 poskytne následující povinné informace:

1) Kde byl způsobilý výrobek zakoupen?

2) Datum nákupu

3) Výrobní číslo způsobilého výrobku (které je uvedeno na základně výrobku nebo na boku krabice s výrobkem)

4) Nahraný snímek/fotografie obrazu výrobního čísla a čárového kódu

5) Nahraný snímek/fotografie faktury/účtenky o nákupu (kopie úplného dokladu o nákupu (nikoli potvrzení o záloze nebo potvrzení o předobjednávce).

4.4. Časové období pro uplatnění nároku je od 1. července 2021 do 15. září 2021 (dále jen „období nároku“). Žádosti podané po období nároku nebudou pro propagační akci způsobilé. Účastník by se měl ujistit, že účtenka o nákupu obsahuje název zakoupeného výrobku (číslo modelu), zaplacenou cenu, název obchodu a datum nákupu.

4.5. Pořadatel nenese odpovědnost ani neodpovídá za jakékoli technické, hardwarové, softwarové, serverové selhání, poruchy webové stránky nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, pokud toto selhání účastníkovi znemožňuje zúčastnit se propagační akce nebo mu v tom brání jinak.

4.6. Nároky zaslané faxem, telefonem, e-mailem nebo poštou nebudou akceptovány. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře nároku nebo průzkumy budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře nároku nevyplněné v souladu s těmito podmínkami.

4.7. Po odeslání on-line registrace bude účastníkům zaslán automatický e-mail s potvrzením přijetí jejich nároku a s dalšími kroky procesu vznesení nároku. Nárok účastníka bude ověřen v souladu s těmito podmínkami. Nároky nejsou platné, pokud jde o způsobilé výrobky, které jsou maloobchodnímu prodejci vráceny a účastník si způsobilý výrobek vymění nebo obdrží plnou náhradu. V takovém případě bude mít pořadatel nárok na vrácení poskytnutých dárků.

4.8. Pořadatel nárok nezpracuje, pokud účastník neposkytne platnou kopii dokladu o nákupu, výrobní číslo výrobku a snímek výrobního číslo a čárového kódu.

5. PROCES VYŘÍZENÍ NÁROKU

5.1 Dárek bude zaslán na adresu uvedenou účastníkem při registraci k uplatnění nároku.

5.2. Pokud bude dárek z důvodu neplatné nebo nesprávné adresy poskytnuté účastníkem nedoručitelný, není pořadatel povinen provést další šetření.

5.3. Riziko poškození a náhodné ztráty dárku přechází na účastníka při odeslání.

5.4. Dárek bude doručen do 2 měsíců po uplynutí období nároku.

5.5. Nároky uplatněné mimo období nároku nebudou akceptovány.

5.6. V případě, že pořadatel nebude schopen dodržet termín dodání uvedený v části 5.4 z důvodů, za které pořadatel nenese odpovědnost (nedostupnost dárku), bude o tom účastníka neprodleně informovat a zároveň účastníkovi oznámí předpokládané nové datum dodání. Za případ nedostupnosti dárku v tomto smyslu se považuje zejména včasné nedodání ze strany dodavatele pořadatele, pokud pořadatel uzavřel shodnou transakci, a ani pořadatel, ani jeho dodavatel nenesou vinu a pořadatel není povinen výrobek v jednotlivém případě zajistit. Za případ nedostupnosti dárku se rovněž považuje případ nepředvídatelných okolností, jako je například událost vyšší moci.

6. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Odpovědným správcem údajů je pořadatel, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NĚMECKO; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Pořadatel bude dodržovat zákonná ustanovení platných zákonů o ochraně údajů. Platí zásady ochrany osobních údajů pořadatele, které lze najít na stránce: https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

6.3. Typy shromažďovaných údajů: oslovení, jméno a příjmení, poštovní adresa, země bydliště a e-mailová adresa, odpověď průzkumu, datum a místo nákupu způsobilého výrobku.

6.4. Účely shromažďování údajů: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze za účelem propagace nebo do té míry, do jaké s nimi účastník souhlasil. Pokud účastník souhlasil s přijímáním informací o výrobcích a speciálních nabídek od společnosti Panasonic, budou výše uvedené typy údajů shromažďovány, zpracovávány a ukládány také za tímto účelem. Data již existujících zákazníků budou porovnána a aktualizována s poskytnutými údaji o této propagační akci.

6.5. Zpracování údajů je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b) a f) a článku 17 odst. 3 písm. e) nařízení GDPR a zákona 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, zejména ustanovení o dobrovolné účasti účastníka, těchto podmínkách a oprávněných zájmech pořadatele.

6.6. Žádné osobní údaje účastníka nebudou bez jeho souhlasu předány třetím stranám ani jim nebudou poskytnuty k použití. Výjimkou jsou třetí strany, které byly pověřeny prováděním propagační akce a které budou shromažďovat, ukládat a používat údaje za účelem provádění propagační akce. Třetí strany dodržují nařízení GDPR a podle dohody s pořadatelem mají zavedena nezbytná bezpečnostní opatření.

6.6. Údaje účastníků budou po provedení propagační akce smazány, pokud tyto údaje nebudou nezbytné pro příjem informací o výrobku a pro speciální nabídky od společnosti Panasonic. Pořadatel je bude archivovat pouze pro účely právní obrany, a to nejdéle do vypršení zákonné lhůty pro uplatnění nároků.

6.7. Účastník může pořadateli kdykoli oznámit odvolání účasti v propagační akci a vznést námitku proti použití příslušných osobních údajů účastníka k propagační akci. Toto odvolání musí být adresováno pořadateli nebo pobočce společnosti Panasonic země, ve které má účastník bydliště – Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem na ulici Křižíkova 148/34, Praha, Česká republika.

6.8. Účastník má kdykoli právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích účastníka, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů v rámci příslušných právních ustanovení.

7. OBECNÉ PODMÍNKY

7.1. Po vznesení nároku na tento dárek se má za to, že si účastníci tyto podmínky přečetli a akceptovali je.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech nároků na svoji ochranu před podvodnými, neplatnými nebo opakujícími se nároky, mimo jiné požadovat, aby účastník prokázal, že způsobilý výrobek do 28 dnů od data dodání nevrátil. Nároky na vrácené způsobilé výrobky, zlý úmysl nebo podvodné příspěvky nebo nároky, které jinak nesplňují tyto podmínky, budou zneplatněny.

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky dle svého výhradního uvážení změnit v rozsahu povoleném zákonem, přičemž účastníků propagační akce poskytne příslušné oznámení zveřejněné na webových stránkách propagační akce.

7.4. Na každý zakoupený způsobilý výrobek lze uplatnit pouze jeden nárok.

7.5 Pro sledování podvodných nároků si pořadatel vyhrazuje právo na křížovou kontrolu vrácení výrobku u příslušných autorizovaných prodejců proti obdrženým nárokům. Jakékoli potenciálně podvodné činnosti bude pořadatel sledovat. Pokud existuje podezření, že byl vznesen falešný nebo podvodný nárok, pořadatel si vyhrazuje právo zadržet vydání dárku (nebo podniknout kroky vyžadující jeho vrácení, pokud již byl poskytnut).

7.6. Tyto podmínky se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením mezinárodní kolize zákonů, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výlučnou jurisdikci k řešení sporů nebo nároků vyplývajících z této propagační akce nebo v souvislosti s ní mají soudy České republiky.

7.7. Účastníci mohou být povinni k uhrazení daně. Daňová povinnost týkající se dárku je odpovědností účastníka, nikoli pořadatele.

7.8. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek neplatné, platnost zbývajících podmínek zůstane nedotčena.