Oznámení o ochraně osobních údajů

Účinná právní úprava ochrany osobních údajů České republiky, stejně jako příslušné nařízení EU vyžaduje, abychom Vás informovali, jakým způsobem bude s Vašimi osobními údaji nakládáno a jak budou využívány soubory cookies na následujících webových stránkách Panasonic. Upozorňujeme Vás, že Panasonic spravuje některé nebo všechny z níže uvedených webových stránek (dále jen “Webové stránky”):    

 

• Lumix G Experience
• Panasonic eShop
• My Panasonic

 

Toto oznámení popisuje, jakým způsobem uchováváme, zpracováváme, užíváme, chráníme a jinak nakládáme s veškerými informacemi, které zahrnují Vaše osobní nebo majetkové skutečnosti, a k jejichž nakládání jste udělili souhlas prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Osobní údaje“).   

 

Veškeré Osobní údaje, které nám se svým souhlasem poskytujete nebo které jsou získány v důsledku Vašeho použití Webových stránek, jsou zpracovávány v souladu s tímto upozorněním a Cookies Policy. Použitím Webových stránek souhlasíte s podmínkami tohoto upozornění.    

 

Webové stránky jsou spravovány společností Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo HRB 13178, jednající prostřednictvím společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Panasonic,my“ nebo „naše“). Panasonic současně vystupuje v roli správce Osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Využíváme nezbytné organizační, technické a administrativní procesy za účelem ochrany získaných Osobních údajů, jako jsou kontrola přístupu, přenosu, zadávání a nakládání s těmito Osobními údaji. Bohužel není možné v případě přenosu dat prostřednictvím internetu nebo v rámci procesu jejich zálohování garantovat jejich 100% zabezpečení. V případě, že máte důvodné podezření, že jakákoliv část naší vzájemné interakce není dostatečně zabezpečená (například máte důvodné podezření, že některý z Vašich uživatelských účtů může být potenciálně zneužit), prosím kontaktujte nás bez zbytečného odkladu na některém z těchto kontaktů: Kontakty.      

 

2. Doba uchování Osobních údajů


Vaše Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu vymezeného v tomto oznámení, nebo v jiné komunikaci mezi Vámi a společností Panasonic, pokud účinná právní úprava nestanoví něco jiného. Vaše Osobní údaje budou po skončení této doby smazány a/nebo vráceny zpět v souladu s požadavky účinné právní úpravy a příslušného odstavce Cookies Policy.

 

3. Použití Webových stránek dětmi

 

Webové stránky nejsou určeny a neměli by být navštěvovány osobami mladšími patnácti (15) let. Požadujeme, aby takové osoby neposkytovaly svoje Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

 

Tyto osoby jsou povinny zajistit si výslovný souhlas rodiče nebo opatrovníka s poskytováním jakýchkoliv Osobních údajů.

 

4. Shromažďování Osobních údajů

 

Mimo způsobu automatického shromažďování Osobních údajů vymezeného v Cookies Policy, shromažďujeme Osobní údaje:

 

• Za účelem zpracování Vašich dotazů a požadavků Panasonic shromažďuje Osobní údaje, které jsou poskytovány prostřednictvím kontaktních formulářů na Webových stránkách, jako jsou jméno adresa, nebo jakékoliv jiné Osobní údaje požadované tímto formulářem.

 

•  Panasonic dále shromažďuje emailové adresy a poštovní směrovací čísla za podmínky, že se výslovně přihlásíte k odběru marketingových sdělení a newsletterů, a současně poskytnete svůj výslovný souhlas, že Vám Panasonic může zasílat marketingová sdělení a newslettery. Uživatelé mají právo se kdykoliv z odběru marketingových sdělení a newsletterů odhlásit. Panasonic poskytuje několik možností odhlášení se, například je možné postupovat dle pokynů k odhlášení, které jsou součástí každého marketingového sdělení nebo newsletteru.

 

• Panasonic shromažďuje Osobní údaje, které jsou poskytovány v souvislosti s účasti v prostředcích hromadné komunikace (například chat, forum, bulletin boards). V tomto případě jsou shromažďovány následující údaje:

   - Registrační údaje opravňující k účasti na prostředcích hromadné komunikace, které zahrnují jméno, uživatelské jméno, heslo, emailovou adresu, datum narození a kontaktní informace;

   - Informace, které jsou dobrovolně sdíleny prostřednictvím uživatelských příspěvků.   

 

• Panasonic shromažďuje Osobní údaje, které jsou poskytovány v souvislosti s účastí na online hrách, soutěžích, loteriích, sázkových hrách nebo podobných marketingových aktivitách (dále jen “Aktivity”), dostupných prostřednictvím Webových stránek (případný další souhlas může být požadován v souvislosti se zpracováním určitých údajů v rámci Aktivit). V tomto případě jsou shromažďovány následující údaje:

   -  Registrační údaje opravňující k účasti na online hrách, soutěžích, loteriích, sázkových hrách nebo podobných marketingových aktivitách, které zahrnují jméno, uživatelské jméno, heslo, emailovou adresu, datum narození a kontaktní informace. 

 

• Vaše Osobní údaje, které jsou poskytovány v souvislosti s účastí na online hrách, soutěžích, loteriích, sázkových hrách nebo podobných marketingových aktivitách, mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

   - Třetí strany sponzorující soutěže, loterie, sázkové hry nebo podobné marketingové aktivity. Tyto subjekty jsou vždy identifikovány v průběhu každé soutěže, loterie, sázkové hry nebo podobné marketingové aktivity.   

 

• Panasonic může shromažďovat Osobní údaje, které jsou poskytovány v souvislosti s nahráváním obsahu (například videa nebo fotografií) na Webové stránky. V tomto případě jsou shromažďovány následující údaje:

   - Jméno;
   - Emailová adresa;
   - Nahrávaný obsah.

 

• V případě zakoupení zboží Panasonic prostřednictvím eShopu na Webových stránkách, zabezpečujeme zadané platební údaje maximálním možným způsobem. Údaje o platební kartě zůstávají zašifrovány na zabezpečeném serveru. Přístup na tento server je přísně kontrolován. 

 

5. Účel shromažďování Osobních údajů

 

Poskytnuté Osobní údaje jsou shromažďovány k následujícím účelům:

 

• Zasílání důležitých informací vztahujících se k Webovým stránkám, změně obchodních podmínek a dalším důležitým administrativním informacím;

 

• K administraci Aktivit, jejichž pravidla mohou zahrnovat doplňující informace o způsobu nakládání s Osobními údaji. Tímto doporučujeme pečlivé  seznámení se s těmito pravidly;  

 

• Pro vnitřní obchodní účely, jako jsou analýzy dat, audity, vývoj nových produktů a služeb, vylepšení Webových stránek, vylepšení poskytovaných služeb, identifikace uživatelských trendů a zefektivnění propagačních kampaní;

 

• Dále z následujících důvodů: (a) požadavky účinné právní úpravy (b) odpovědi na požadavky státní nebo jiné veřejné instituce; (c) vynucení našich Obchodních podmínek; (d) ochrana naší činnosti nebo činností spolupracujích osob (dále jen “Spolupracující osoby”); (e) ochrana našich práv, soukromí, bezpečnosti, majetku a/nebo práv soukromí, bezpečnosti, majektu Spolupracujících osob, nebo třetích osob (f) požadavky na odškodnění, případně náhradu škody, kterou můžeme požadovat.

 

Lumix G

 

  - Registrace – návštěvníci Panasonic “Lumix G Experience” webových stránek, kteří vlastní fotoaparát Lumix G camera a je jim dána možnost přihlásit se nebo registrovat s uvedením kontaktních údajů. Výhodou tohoto přihlášení bude odběr oznámení od Panasonic, upozorňující na uvedení nových produktů, nových technologií, soutěží nebo jiných nabídek, které pro Vás mohou být zajímavé.

 

  - Nad rámec kontaktních údajů, které budou poskytnuty v průběhu registrace, budeme shromažďovat i údaje o potvrzené obrázkové galerii, údaje o otázkách nebo poskytnuté zpětné vazbě, stejně jako záznamy o této korespondenci. Dále budeme shromažďovat Facebook ID, profilovou URL a další informace prostřednictvím Faceboku.

 

   - Lumix G Experience umožňuje přihlášení a registraci také prostřednictvím Facebookového účtu. Facebook bude v případě přihlášení požadovat povolení ke sdílení určitých údajů uživatelského účtu s Lumix G Experience. Toto zahrnuje křestní jméno, příjmení, pohlaví, přibližnou polohu, spojení s uživatelským profilem, časové pásmo, narozeniny, profilový obrázek, “like” a seznam přátel. Tyto údaje budou shromážděny Facebookem a jsou nám poskytnuty v souladu Facebook’s privacy policy. Údaje, které od Facebooku obdržíme je možné spravovat prostřednictvím nastavení soukromí v uživatelském účtu.

 

   - Pokud dojde k přihlášení k Lumix G Experience prostřednictvím Facebooku, Lumix G Experience účet bude automaticky propojen s Facebookovým účtem a nedávná aktivita na Lumix G Experience, bude sdílena s Facebookem a publikována na profilu timeline a na kanálu vybraných příspěvků přátel. V případě, že si nepřejete sdílet Vaši aktivitu na Lumix G Experience s přáteli na Facebooku, je možné to nastavit na profilové stránce Lumix G Experience.

 

V případě, že byl naplněn účel pro který nám byly Osobní údaje poskytnuty nebo tento účel pominul, tyto Osobní údaje budou smazány.

 

6. Citlivé osobní údaje

 

Tímto žádáme, abyste nám neposkytovali žádné citlivé osobní údaje (například rodné číslo, údaje vztahující se k rasové nebo etnické příslušnosti, sexuální orientaci, politickému názoru, náboženské nebo jiné víře, zdravotnímu stavu, kriminální minulosti) prostřednictvím Webových stránek nebo jiným způsobem. Panasonic uchovává nebo zpracovává citlivé osobní údaje pouze ve vztahu k podrobnostem bankovního účtu s přesahem v rámci potřeby k fakturačním údajům, případně na základě předchozího dobrovolného poskytnutí.

 

7. Kategorie příjemců

 

• Zpracovatelé údajů, kteří jednají na naši odpovědnost jsou považováni za poskytovatele služeb. Poskytovatelé služeb budou zpracovávat Osobní údaje v souladu s našimi instrukcemi a na základě individuální smlouvy o poskytování služeb za účelem naplnění požadavků účinné právní úpravy. Poskytovatelé služeb  poskytují služby jako web hosting, analýzu dat, poskytnutí infrastruktury, IT služby, zákaznickou podporu, služby emailového klienta, auditorské služby a další podobné služby. V případě, že poskytovatel služeb sídlí v zemi mimo EU/EHP a právo této země neposkytuje ochranu Osobních údajů na úrovni srovnatelné s úrovní ochrany Osobních údajů v zemích EU/EHP, zavazujeme se zajistit, aby poskytovatel služby dodržel úroveň ochrany Osobních údajů předvídanou v zemích EU/EHP prostřednictvím souhlasu se speciálními modelovými smluvními ustanoveními poskytovanými Evropskou Komisí (dále jen “EU Model Terms”).

 

• Osobní údaje mohou být odhaleny samotným uživatelem prostřednictvím našich message boardů, chatu, profilových stránek, blogů a dalších služeb námi poskytnutých, v rámci kterých je možné zveřejnit materiály a informace. Prosím vezměte na vědomí, že jakákoliv informace publikovaná nebo zveřejněná prostřednictvím těchto služeb se stává veřejnou a může být k dispozici všem návštěvníkům Webových stránek a případně i veřejnosti.

 

8. Specifické požadavky národní právní úpravy

 

Česká republik

 

Tento souhlas je poskytován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je současně udělován k předávání a uchovávání Osobních údajů v zemích mimo EU/EHP v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Současně prohlašujete, že jste si jako poskytovatel souhlasu, vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Vztah k třetím stranám

 

Toto oznámení se nevztahuje, a Panasonic není žádným způsobem odpovědným za soukromí, informace nebo jiné údaje třetích stran, včetně takových údajů, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů z Webových stránek.

 

10. Změna tohoto upozornění

 

Panasonic je oprávněn změnit toto oznámení v libovolném časovém intervalu. S ohledem na výše uvedené doporučujeme pravidelnou kontrolu tohoto oznámení s ohledem na případné změny. Před provedením změny budete v dostatečném předstihu o této skutečnosti informováni a případně požádáni o dodatečný souhlas s pokračováním zpracování Osobních údajů.

 

11. Kontakt

 

Pokud mate další otázky vztahující se ke shromažďování, zpracování nebo použití Vašich Osobních údajů, nebo pokud si přejete modifikovat nebo zrušit Vámi udělený souhlas nebo vymazat Vaše Osobní údaje, prosím kontaktujte nás písemně: 

 

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika,

IČ 24655121
Křižíkova 148/34
186 00, Praha 8 – Karlín
Česká republika

 

Případně emailem na adresu: 
panasonic.praha@eu.panasonic.com