Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů
 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů má za účel vás informovat o tom, jak využíváme jakékoli údaje, které o vás shromažďujeme (nazývané „osobní údaje“ tak, jak je tento pojem vysvětlen níže). Pokusili jsme se podrobně vysvětlit, co děláme, abychom vám nabídli přehledný souhrn informací a možnost kliknout na následující odkaz, pokud byste měli zájem o informace další.
 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká zařízení, produktů, webových stránek nebo aplikací, které odkazují nebo poukazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále společně jako „služby“) a bude se na ně vztahovat bez ohledu na to, zda k našim službám přistupujete s použitím počítače, mobilního telefonu, tabletu, TV nebo jiného zařízení.
 

Klikněte, prosím, na odkazy níže, kde najdete další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů:
 

1. Kdo jsme?

 

2. Co jsou to osobní údaje?

 

3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?

A. Osobní údaje, které poskytujete přímo

B. Údaje o vašem využívání služeb

C. Osobní údaje ze zdrojů třetích stran

D. Ostatní způsoby, jakými můžeme shromažďovat vaše osobní údaje

 

4. Jaké jsou právní důvody pro zpracovávání osobních údajů?

 

5. Jak využíváme vaše údaje?

 

6. Komu vaše údaje zveřejňujeme?

 

7. Co děláme proto, abychom vaše údaje uchovali v bezpečí?

 

8. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?

 

9. Uchovávání údajů - Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

 

10. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách

 

11. Prvky třetích stran na našich webových stránkách

 

12. Soubory cookies

 

13. Vaše volby (např. marketingové e-maily nebo jiné)

 

14. Osobní údaje dětí

 

15. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

 

16. Kontakt / Další informace

 

1. Kdo jsme?

 

I. [Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, Postal Code 186 00, ID No.: 246 55 121(dále jen „Panasonic“, „my“, „nás“ nebo „náš“);

 

II. Jsme součástí korporace Panasonic Corporation se sídlem v Kadomě, prefektuře Osaka v Japonsku;

 

III. Máme celou řadu poboček, které můžeme najít zde: https://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

 

2. Co jsou to osobní údaje?

 

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se pojmem „osobní údaj“ rozumí jakýkoli údaj, který se týká vás, a/nebo údaj, ze kterého je možné vás identifikovat, ať už přímo nebo nepřímo. Údajem, který vás identifikuje, může například být vaše jméno, adresa, telefonní číslo, fotografie, platební údaje, konkrétní identifikační číslo produktu/zařízení společnosti Panasonic, údaje o poloze, online identifikátor (např. identifikátory cookies a vaše IP adresa). Informace, které vás samy neidentifikují, ale které nás k vám navedou, také povžujeme za osobní údaj.

 

3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?
 

A. Osobní údaje, které poskytujete přímo
 

Některé služby, které nabízíme, vám umožňují poskytnout nám své osobní údaje přímo.
 

I. Když si vytváříte účet nebo profil na stránkách u společnosti Panasonic nebo na eShopu
 

Když si vytváříte účet nebo profil na webové stránce nebo v aplikaci společnosti Panasonic (jako například „My Panasonic“ nebo „eShop“, žádáme vás o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně vašeho jména, příjmení,e-mailové adresy, datum narození nebo zemi původu). Požadované specifické informace se mohou lišit v závislosti na službě, kterou jste vybrali. Pokud vytváříte účet eShop pro zakoupení produktů společnosti Panasonic, budeme vás požádat o poskytnutí vaší poštovní adresy [fakturační adresy a platební údaje], aby byla vaše objednávka zpracována. Pro přihlášení k účtu použijete svou e-mailovou adresu a heslo.
 

Když si registrujete produkt nebo zařízení u společnosti Panasonic
 

Když si zakoupíte produkt nebo zařízení společnosti Panasonic, můžete mít možnost si zvolit, zda chcete příslušný produkt nebo zařízení u nás zaregistrovat, abyste mohli využívat výhody jeho funkcí, jako jsou jakékoli záruky nebo propagační akce týkající se produktu/zařízení. Abychom váš produkt mohli zaregistrovat, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o produktu nebo zařízení společnosti Panasonic, které vlastníte, jako je jeho sériové číslo (nebo jiný identifikátor produktu/zařízení) a datum nákupu. V případě, že používáte Panasonic Smart Home výrobky a služby, prosím podívejte se na podrobnosti v Příloze 1.
 

II. Při komunikaci se společností Panasonic
 

Pokud nás kontaktujete nebo jednáte s našimi zástupci zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu, chatu, služeb zasílání zpráv (například WhatsApp a Facebook Messenger), telefonu nebo osobně, můžeme shromažďovat osobní údaje, například vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a kontaktní preference a můžeme také shromažďovat informace o produktech Panasonic nebo zařízeních, která vlastníte, například jejich sériová čísla a data zakoupení. Můžeme také vytvářet protokoly/zprávy, které jsou užitečné při diagnostice produktů nebo problémech souvisejících s výkonem aplikace a ukládat informace týkající se problému. Tyto informace využíváme k poskytování zákaznické a produktové podpory. Máme přístup k vašemu účtu „My Panasonic“ nebo dalším příslušným účtům Panasonic, abychom vám mohli poskytovat nezbytnou pomoc nebo podporu, kterou vyžadujete nebo jste o ni požádali. Můžeme také nahrávat a prohlížet vaše konverzace s našimi zástupci zákaznické podpory (např. když nás kontaktujete telefonicky), za účelem školení a řešení stížností a také ke kontrole jakýchkoliv informací, které jste poskytli v reakci na dobrovolné průzkumy zákazníků. Uložíme a/nebo prověříme pouze takové rozhovory s námi, u kterých to máme povoleno platnými zákony a oznámíme vám, že tak činíme, nejpozději při zahájení rozhovoru.
 

III. Nástěnky a fóra
 

Na některých webových stránkách a v některých aplikacích společnosti Panasonic jsou k dispozici nástěnky, fóra, zdi, chaty, blogy a podobné funkce (dále jen „prostředky pro komunitní příspěvky“), prostřednictvím kterých můžete zveřejňovat informace, zprávy a jiné materiály. Chtěli bychom vás upozornit, abyste byli nesmírně opatrní, když prostřednictím takových služeb zveřejníte jakékoli osobní údaje, protože tyto údaje se mohou stát veřejnými a mohou být dostupné návštěvníkům našich webových stránek a veřejnosti.

Abyste mohli využívat prostředky pro komunitní příspěvky, musíme o vás v rámci procesu registrace shromáždit určité osobní údaje. Sam patří vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo) a v určitých případech informace o výrobku jako modelm sériové číslo nebo další informace, které se rozhodnete komunikovat na prostředcích pro komunitní příspěvky.

 

IV. Propagační akce, hry, losování a soutěže

 

Pokud se budete účastnit loterie, soutěží, online her, losování nebo podobných propagačních akcí (dále jen „aktivity“), můžeme využívat vámi poskytnuté osobní údaje, abychom tyto aktivity mohli spravovat. Pro správu těchto aktivit, můžeme vyžadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, mezi které může patřit vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo).

 

V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami kterékoli z takových propagačních akcí upravujícími nakládání s osobními údaji a tímto oznámením o ochraně osobních údajů, mají přednost všeobecné obchodní podmínky, a Vy byste se proto měli s konkrétními podmínkami jakékoli aktivity pečlivě seznámit.

 

V. Odběry a zasílání zpravodajů

 

Když se přihlásíte k odběru našich obchodních sdělení a zpravodajů, můžeme od vás shromažďovat vaše osobní údaje, abychom vám tuto službu mohli poskytovat. Mezi požadované osobní údaje bude patřit vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení a pohlaví, fakrurační údaje jako důkaz (např. některé online promoakce). Takové služby odběru vám budeme poskytovat v souladu s příslušnou právní úpravou a v případech, kdy nás o to výslovně požádáte.

 

VI. Když nahrajete osobní údaje na webovou stránku společnosti Panasonic nebo do online aplikace

 

Navíc k výše uvedenému, můžeme shromažďovat jiné osobní údaje, které nám poskytnete nahráním obsahu (např. videa nebo fotografií) na naše webové stránky nebo do online aplikací. V takových případech budeme shromažďovat tyto osobní údaje, abychom mohli obsah na našich webových stránkách nebo v online aplikacích zveřejnit: vaše jméno, e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje v obsahu, který jste se rozhodli nahrát. V případech, kdy shromažďujeme takový obsah, budeme tak činit pouze v souladu s příslušnou právní úpravou.

 

B. Údaje o vašem využívání služeb
 

Můžeme shromažďovat údaje o vašem využívání našich služeb prostřednictvím softwaru na vašem produktu/zařízení společnosti Panasonic, ale i ostatními prostředky, nebo vaše využívání našich online aplikací. Můžeme například shromažďovat:
 

I. Údaje o zařízení/produktu - jako jsou model hardwaru, číslo IMEI zařízení/produktu, MAC adresa rozhraní bezdrátové sítě zařízení a číslo mobilního telefonu, které zařízení používá), údaje o mobilní síti, operační systém vašeho mobilního zařízení, typ mobilního prohlížeče, který používáte, nastavení časových zón a dalších jedinečných identifikátorů zařízení, IP adresy, podrobnosti o operačním systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke službám.
 

II. Údaje o přihlašování - jako je doba a trvání vašeho používání služeb, vyhledávané pojmy, které prostřednictvím služby zadáváte, a jakékoli údaje uložené v souborech cookies, které jsou nastaveny ve vašem produktu/zařízení nebo naší aplikaci.

 

III. Údaje o poloze - jako jsou údaje o GPS signálu vašeho produktu nebo zařízení nebo údaje o nedalekých Wi-Fi přístupových bodech a vysílačích mobilního signálu, které nám mohou být předávány, pokud využíváte určité služby. Některé z našich služeb, které se aktivují v závislosti na poloze, mohou pro svou funkci vyžadovat vaše osobní údaje. Pokud si přejete využívat konkrétní funkci, budete požádáni o udělení souhlasu s použitím vašich údajů k tomuto účelu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení ve vašem zařízení/produktu.

 

IV. Hlasové informace – například záznamy o vašem hlasu, které provádíme a které mohou být uloženy na našich serverech, když používáte hlasové příkazy.

 

V. Ostatní informace – o používání Služeb, jako například online aplikací, které používáte, webové stránky, které navštívíte, a jak pracujete s obsahem nabízeným prostřednictvím našich Služeb.

 

C. Osobní údaje ze zdrojů třetích stran
 

Vaše osobní údaje můžeme získat od třetích stran (např. od jiných společností). Pokud máte zájem o další informace, projděte si, prosím, tyto dodatečné informace:
 

I. Informace z veřejně dostupných zdrojů:
 

Vaše osobní údaje můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů za předpokladu, že je přijetí takových údajů v souladu s příslušnou právní úpravou. Tyto údaje můžeme zkombinovat s jinými údaji, které získáme od vás nebo o vás.
 

Údaje o vás můžeme také získat ze sociálních sítí, pokud si zvolíte, že se k těmto sítím chcete připojit.
 

II. Když se přihlásíte s vašimi údaji do sociálních médií
 

Také můžeme získat informace o vás z webů sociálních sítí, když se rozhodnete připojit s těmito weby.
 

[Účet Panasonic] umožňuje zaregistrovat se a přihlásit se pomocí účtu Facebook [nebo jiné sociální sítě - instagram, youtube]. Pokud tak učiníte, povolíte společnosti Facebook [nebo jiné sociální síti - instagram, účet YouTube] sdílet určité osobní údaje z vašeho Facebook účtu s námi. Tyto osobní údaje obsahují vaše jméno, pohlaví, obecné umístění, odkaz na váš profil na Facebooku, časové pásmo, datum narození, profilový obrázek, vaše "like" a váš seznam "přátel". Tyto osobní údaje jsou shromažďovány společností Facebook, jakožto správce, jsou nám poskytovány a jsou předmětem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů [účet XX Panasonic]
 

Doporučujeme, abyste se seznámili s fungováním systému Facebook (nebo jiné sociální sítě), abyste věděli, jak můžete ovládat a kontrolovat své osobní údaje a jejich sdílení prostřednictvím společnosti Facebook s námi pomocí jakéhokoli nastavení ochrany soukromí ve vašem účtu Facebook

 

4. Jaké jsou právní důvody pro zpracovávání osobních údajů?
 

Nemůžeme zpracovávat osobní údaje, pokud se nemůžeme spoléhat na platný právní základ. Proto zpracováváme vaše osobní údaje pouze tehdy, když:

I. získali jsme váš jednoznačný souhlas

II. zpracování je nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči Vám nebo k provedení   předsmluvních kroků na Vaše přání;

III. zpracování je nezbytné pro splnění našich právních nebo regulačních povinností;

IV. zpracování je nezbytné k ochraně vašich životních zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby; nebo

V. zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy, s výjimkou případů, kdy jsou potlačeny vaší zájmy nebo základními právy a svobodami. Příklady takových "oprávněných zájmů" zahrnují:

I. využívat nákladově efektivní služby (např. Můžeme se rozhodnout používat určité platformy nabízené dodavateli);

II. chránit bezpečnost našich systémů IT, architektury a sítí; a

III. abychom splnili naše cíle v oblasti podnikové a sociální odpovědnosti.

 

5. Jak využíváme vaše údaje?
 

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme využívat k následujícím účelům:
 

I. Vytvoření účtu/log in na našich webových stránkách, aplikací nebo eShopu – k vytvoření Vašeho profilu na našich webových stránkách, aplikacích nebo eShopu, a k možnosti přihlásit se k webovým stránkám, aplikacím nebo eShopu.

II. Registrace produktů/zařízení - k registraci vašeho zařízení nebo produktu ke kterékoli z našich služeb;

III. Online nákupy - usnadnit on-line nákup našich služeb prostřednictvím našeho eShopu nebo jiné aplikace a poskytnout pomoc při pokladně, kterou budete potřebovat například k dokončení nákupu, pokud byste trpěli technickými potížemi;

IV. Poskytování našich služeb - k poskytování našich služeb nebo jakýchkoli specifických funkcí, které si vyžádáte, včetně umožnění plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli dohody uzavřené s vámi (jako jsou například jakékoli záruky na produkt nebo zařízení);

V. Průzkumy – abychom se vás mohli zeptat na vaše názory nebo komentáře ohledně našich služeb a mohli provádět další průzkumy;

VI. Cílený obsah a obsah na míru - abychom vám mohli poskytovat obsah na míru a dávat vám doporučení na základě vašich minulých aktivit v našich službách. Osobní údaje můžeme využívat, abychom efektivněji zaměřovali naše služby, obsah, doporučení, reklamy a komunikaci (další informace o tomto tématu najdete v našich Zásadách používání souborů cookies);

VII. Marketingové aktivity – za účelem poskytovat vám informační bulletiny a další sdělení poštou, e-mailem, telefonem a / nebo textovou zprávou (SMS) pouze tehdy, pokud jste poskytli svůj souhlas, nebo nám to jinak není dovoleno podle platných zákonů.

VIII. Profilování – vytváření predikcí o Vašich zájmech a poskytnutí přímého marketingu na tomto základě.

IX. Reklama - pro reklamní účely, jako je poskytování reklamy na míru, sponzorovaného obsahu a zasílání obchodních sdělení;

X. Účely analýzy - pro hodnocení a analýzu trhu, zákazníků, produktů, zařízení a jiných služeb (včetně dotazů na váš názor ohledně našich produktů a služeb a provádění průzkumů zákazníků);

XI. Statistiky – abychom mohli vytvářet anonymní, agregované statistiky o využívání našich služeb. Tato anonymizovaná data můžeme sdílet s třetími stranami;

XII. Zlepšování služeb – abychom mohli vyvíjet a zlepšovat nové a stávající produkty a služby společnosti Panasonic, doporučení, reklamy a jinou komunikaci a mohli se dozvědět další informace o vašich preferencích;

XIII. Služby podpory zákazníků - abychom mohli poskytovat služby podpory zákazníků pro naše zařízení nebo produkty nebo řešit jakékoli jiné dotazy týkající se podpory, které máte (jako například řešení stížností);

XIV. Obchodní účely - pro účely obchodního sledování a interního uchovávání záznamů;

XV. Zveřejňování vašich komentářů – v případech, kdy nahrajete hodnocení, komentář nebo obsah týkající se našeho zařízení nebo produktu na naše webové stránky nebo do našich aplikací, nebo v případech, kdy odpovídáte v dobrovolném průzkumu, můžeme na tento váš komentář odkazovat, zveřejnit jej nebo jej publikovat, a to i v našich vlastních reklamách;

XVI. Zabezpečení - abychom ochránili své zákazníky (např. abychom zabránili spamu nebo pokusům podvádět uživatele našich služeb); za účelem provozování a udržování bezpečnosti našich služeb (např. k zabránění nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě); nebo za účelem chránit práva nebo majetek společnosti Panasonic, včetně prosazování jakýchkoli podmínek nebo smluv upravujících používání našich služeb;

XVII. Zákonné povinnosti - abychom splnili naše zákonné povinnosti v souladu s právním řádem dané země EU nebo v souladu s právem EU;

XVIII. Soutěže a propagační akce - k pořádání losování, soutěží a jiných propagačních akcí či nabídek tak, jak je povoleno platnou právní úpravou;

XIX. Školení – pro účely školení zaměstnanců a procesu zajišťování kvality, především ve vztahu k našim zástupcům oddělení podpory zákazníků;

XX. Aktualizace - pro účely komunikace s vámi, a to včetně komunikace s vámi ohledně vašeho účtu, profilů nebo transakcí, poskytování důležitých informací o našich produktech, zařízeních, aplikacích nebo ostatních službách, a v případech, kdy je to povoleno platnou právní úpravou, zasílání oznámení o jakýchkoli podstatných změnách v našem oznámení o ochraně osobních údajů a v případech, kde nám k tomu dáte svůj souhlas a povoluje to platná právní úprava, propagace a zasílání nabídek a propagačních akcí týkajících se našich služeb, zasílání oznámení o významných změnách v oznámení o ochraně osobních údajů
 

XXI. Kombinování osobních údajů – kombinovat osobní údaje, které získáváme od Vás, např. abychom Vám mohli poskytovat lepší služby a více personalizovaný obsah.
 

XXII. Korporátní transakce – řízení korporátních transakcí v naší společnosti včetně reorganizace, fúze, převod, prodej, společný podnik, postoupení práv a závazků, nebo likvidace veškerých nebo části obchodních aktiv, akcií atd. v souvislosti s insolvencí nebo podobným řízením.

 

6. Komu vaše údaje zveřejňujeme?
 

Vaše osobní údaje nezveřejníme třetím stranám pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo obchodní účely. Vaše údaje nicméně můžeme zveřejnit těmto subjektům:
 

I. Pobočkám společnosti Panasonic

Vaše údaje můžeme předávat ostatní pobočkám společnosti Panasonic, aby vám mohly poskytovat požadované služby nebo jakékoli jiné služby/pomoc, o které jste požádali. Všechny pobočky společnosti Panasonic musí dodržovat praktiky pro ochranu osobních údajů uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo v jiných zásadách o ochraně osobních údajů, na které vás mohou upozornit.

II. Vybraní partneři

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi pečlivě vybranými obchodními partnery, včetně bezdrátových operátorů. Tito partneři mohou používat vaše osobní údaje k tomu, aby vám poskytli služby Panasonic, které požadujete (například videoobsah), předpovědět vaše zájmy a poskytovat vám propagační materiály, inzeráty a další materiály.

III. Poskytovatelé služeb

Společnost Panasonic využívá poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří jí pomáhají se správou určitých aktivit a služeb jejím jménem, jde například o poskytovatele služeb call centra, které společnost Panasonic využívá pro služby zákazníkům, poskytování dat, čištění dat, plnění vašich nákupů a dodávání produktů, zpracování plateb kreditní kartou, zasílání poštovních zásilek a e-mailů, zasílání textových zpráv (SMS), zajišťování reklamy, analýzu využití našich služeb, sledování účinnosti našich marketingových kampaní, možnost připojit se k jejich sociální síti, poskytování služby kontroly podvodů a služby podpory zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s takovými poskytovateli služeb z řad třetích stran výhradně pro účely toho, abychom takové straně umožnili poskytování služeb naším jménem, a tyto poskytovatelé budou jednat v souladu s našimi pokyny. Zde je několik příkladů poskytovatelů z řad třetích stran, které využíváme:

a. Poskytovatelé e-mailových služeb – Služby cloudu od naoř. společnosti ELOQUA od Oracle)  využíváme na pomoc pro zasílání e-mailů v souladu s vašimi marketingovými preferencemi;

b. Poskytovatelé analytických služeb – poskytovatelé analytických služeb využíváme na pomoc při pochopení používání našich produktů/výrobků a ostatních služeb, abychom tak mohli zlepšovat své služby. Mezi poskytovatele analytických služeb, které momentálně používáme, patří Google Analytics, ELOQUA.. Pro další informace si projděte naše Zásady používání souborů cookies.

IV. Poskytovatelé služeb sociálních sítí

Vaše osobní údaje, jako jsou e-mailová adresa, můžeme poskytnout určitým poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby vám pomohli zobrazovat reklamy s našimi službami na stránkách sociálních sítí. Vaše osobní údaje budeme sdílet s poskytovateli služeb sociálních sítí pouze v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a platnou právní úpravou.

V. Třetí strany, pokud je to vyžadováno platnou právní úpravou nebo za účelem ochrany našich služeb

Vaše osobní údaje zveřejníme v případech, kdy tak musíme dodržet platnou právní úpravu nebo reagovat na platný právní postup, a to i od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních úřadů; ochránit naše zákazníky (např. pro zabránění spamu nebo pokusům podvádět uživatele našich služeb); provozovat a udržovat bezpečnost našich služeb (např. pro zabránění nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě); nebo chránit práva či majetek společnosti Panasonic, a to včetně prosazování jakýchkoli podmínek nebo dohod upravujících používání našich služeb.

VI. Anonymní statistiky

Společnost Panasonic k různým účelům připravuje a vytváří anonymní, agregované nebo generické údaje a statistiky (jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů). Protože jsou tyto údaje anonymní (nemůžete z nich tedy být identifikováni), nepovažujeme tyto údaje za osobní údaje. Jako takové je můžeme sdílet s jakoukoli třetí stranou (jako jsou naše pobočky, partneři, reklamní agentury nebo jiné).

VII. Další strany, pro které nám dáte dle svého uvážení souhlas

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas nebo o takové sdílení požádáte.
 

Celá řada služeb společnosti Panasonic nabízí možnost nebo příležitost nahrávat a sdílet určité osobní údaje, jako jsou zprávy, fotografie, videa a ostatní obsah. Jakékoli osobní údaje, které se rozhodnete nahrát nebo sdílet na veřejně přístupném profilu, si mohou prohlížet ostatní a mohou k nim přistupovat. Z tohoto důvodu byste měli vždy postupovat s opatrností, pokud využíváte služby společnosti Panasonic.
 

B. Mezinárodní přenos osobních údajů
 

Osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy a zpracovány v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), mimo jiné v Kanadě a Japonsku nebo v jakékoli jiné zemi, která nenabízí přiměřenou úroveň ochrany údajů uznávanou Evropskou komisí, a kde společnost Panasonic nebo její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb udržují zařízení.
 

Pokud převádíme vaše osobní údaje mimo EHP, zajistíme, aby byly zavedeny vhodné záruky, jako jsou příslušné dohody o přesunu a mechanismy (jako jsou vzorové doložky EU), které pomohou zajistit, aby naši poskytovatelé služeb třetích stran poskytovali odpovídající úroveň ochrany tvé osobní informace. V tomto ohledu můžete požádat o další informace a na vyžádání si můžete vyžádat kopii příslušných bezpečnostních opatření zasláním žádosti kontaktům uvedeným níže v části Kontaktujte nás / další informace v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

7. Co děláme proto, abychom vaše údaje uchovali v bezpečí?

A. Obecné informace

Společnost Panasonic zavedla přísná fyzická a technická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďuje v souvislosti s našimi službami. Přitom bereme v úvahu:

I. Nejmodernější technologie

II. Náklady implementace

III. Povaha dat

IV. Riziko zpracování
 

Jeho účelem je ochrana před náhodným nebo protiprávním zničením nebo změnou, náhodnou ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a proti jiným protiprávním způsobům zpracování.
 

Nicméně, mějte ale, prosím, na paměti, že ačkoli jsme podnikli přísné kroky na ochranu vašich osobních údajů, žádná webová stránka, produkt, zařízení, online aplikace nebo přenos údajů, počítačový systém nebo bezdrátové připojení není zcela bezpečné, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.


B. Šifrování
 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zachycovány, přenášeny a ukládány s použitím šifrování a na zabezpečených serverech Jakékoli platební transakce [prováděné nám nebo našim třetí stranou, poskytovatelem služeb pro zpracování plateb, bude společnost WorldPay Ltd zašifrována technologií Secured Sockets Layer]]. Kde jsme vám (nebo jste vybrali) zadali heslo, které vám umožní přístup k určitým službám, jako je váš profil Panasonic nebo váš účet na eShopu, jste odpovědni za zachování důvěrnosti tohoto hesla a my vás požádáme o to, abyste ho s někým nesdíleli.
 

C. Ostatní bezpečnostní opatření
 

Zabezpečení údajů, včetně ochrany osobních údajů, je organizováno v rámci globálního programu společnosti Panasonic s názvem „Správa zabezpečení informací“ (angl.: Information Security Management, ISM). Cíle, standardy a opatření pro implementaci jsou organizovány v rámci globálně platných zásad, standardů a pokynů. Veškeré středoevropské IT systémy jsou externě posuzované a spadají pod nařízení o certifikaci ISO 27001. Program a všechny jeho části každoročně prochází důkladným přístupem PDCA (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který zajišťuje důvěrnost, integritu a dostupnost všech informací pro celý životní cyklus údajů od shromažďování až po jejich zničení.
 

D. Používání sociálních médií a funkcí fóra
 

Mezi některé služby patří sociální sítě, chatovací místnosti nebo funkce fóra. Měli byste se ujistit, že pokud tyto služby používáte, neodešlete jejich prostřednictvím jakékoliv osobní údaje, které nechcete, aby byly ostatními uživateli viděny, shromažďovány nebo používány.
 

8. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?


A.
Jaká jsou Vaše práva?

Společnost Panasonic bude shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s vašimi právy a jakoukoli příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů.
 

Mezi vaše práva vyplývající z příslušné právní úpravy na ochranu osobních údajů patří právo na přístup ke kopii vašich osobních údajů, právo požadovat vymazání nebo aktualizaci jakýchkoli nepřesných osobních údajů a právo vznášet v určitých případech námitky ke zpracování vašich osobních údajů.
 

Máte také právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, a pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli takový souhlas odvolat (aniž by došlo k odnětí, které má vliv na zákonnost zpracování před takovým odvoláním. Kromě toho máte také právo na přenositelnost dat v určitých případech. To je právo požadovat vrácení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a vyžádat si předání takových osobních údajů třetí osobě bez jakýchkoli překážek od nás a dle Vašeho vlastního závazku týkajícího se důvěrnosti.
 

B. Výkon vašich práv

C. Pokud si přejete vykonat kterékoli ze svých práv v souladu s příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, pak nás, prosím, kontaktujte na kontaktních údajích uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Stížnosti
 

9. Pokud máte obavy, že jsme nedodrželi vaše zákonná práva v souladu s příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, můžete  nás kontaktovat na kontaktních údajích uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo můžete případně kontaktovat příslušný úřad pro ochranu osobních údajů. Uchovávání údajů - Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k splnění účelů, pro které byly Vaše osobní údaje shromážděny, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, ledaže je vyžadována delší doba uchovávání podle zákona. Pokud Vaše osobní údaje již nebudou vyžadovány pro tento účel, které byly shromážděny nebo požadované příslušnými právními předpisy, budou smazány a / nebo vráceny v souladu s platnými právními předpisy.
 

10. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách

Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností Panasonic. Stejně tak naše webové stránky nebo zařízení a produkty mohou obsahovat aplikace, které si můžete stáhnout od třetích stran. Tyto odkazované stránky a aplikace nejsou pod kontrolou společnosti Panasonic, a proto není společnost Panasonic odpovědná za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah jakékoli odkazované webové stránky a online aplikace. Pokud se rozhodnete využít jakékoli webové stránky nebo aplikace třetích stran, jakékoli osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek nebo aplikací třetích stran jsou upravené zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si vyhradili čas a seznámili se se zásadami ochrany osobních údajů jakýchkoli třetích stran, kterým své osobní údaje poskytujete.
 

11. Prvky třetích stran na našich webových stránkách
 

Naše webové stránky také obsahují prvky, jako například vložená videa poskytnutá třetími stranami prostřednictvím jejich poskytovatelů API, na něž se vztahují podmínky užití API. V závislosti na vaší interakci s těmito prvky, mohou být vaše údaje sdíleny s těmito poskytovateli. Pro více informací ohledně podmínek užití takových prvků, navštivte prosím webové stránky příslušného poskytovatele.
 

A. YouTube
 

Pro přehrání videí na našich stránkách využíváme API služby poskytovatele YouTube. Další informace ohledně služeb a prvků této služby naleznete přímo ve Smluvních podmínkách poskytovatele YouTube a ohledně užití vašich dat přímo v Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele Google.


B. Social Sign-In

Na našich webových stránkách nabízíme možnost „Přihlásit se pomocí“, se kterou se můžete zaregistrovat a/nebo přihlásit k našim službám prostřednictvím Vašeho účtu nebo profilu u třetích stran, jako je např. Facebook, Google nebo Apple.

Při Vašem přihlášení/registraci tímto způsobem získáváme osobní údaje, k nimž jste dali souhlas s přístupem na příslušné platformě třetí strany.

Podrobnosti o osobních údajích, ke kterým máme přístup, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zobrazených na platformě třetí strany, přes kterou jste se přihlásili/zaregistrovali k našim službám.

12. Soubory cookies

A. Co jsou soubory cookies?
 

Společnost Panasonic, stejně jako některé jiné třetí strany, které poskytují obsah, reklamu nebo jiné funkce v rámci našich služeb, může v určitých oblastech našich služeb využívat soubory cookies a jiné technologie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které dokážou přečíst webový server v doméně, která soubor cookie do vašeho pevného disku uložila. Soubory cookies můžeme využívat pro ukládání vašich preferencí a nastavení, abychom vám pomohli s přihlašováním, poskytovali cílené reklamy a analyzovali provoz stránky.
 

B. Další informace o souborech cookies
 

Pro další informace o tom, co jsou soubory cookies, jak je společnost Panasonic a jiné třetí strany využívají, a jak můžete soubory cookies zakázat, si, prosím, projděte naše Zásady používání souborů cookies.
 

13. Vaše volby (např. marketingové e-maily nebo jiné)
 

My a ostatní pobočky společnosti Panasonic můžeme používat vaše osobní údaje (jako jsou kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), abychom vám zasílali obchodní sdělení týkající se produktů, zařízení a ostatních služeb společnosti Panasonic poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo prostřednictvím textových zpráv (SMS) v souladu s vašimi e-mailovými a kontaktními preferencemi uvedenými v centru správy odběrů společnosti Panasonic nebo jak bude s Vámi dohodnuto.
 

Když si zakoupíte produkty nebo zařízení společnosti Panasonic, kontaktujete zástupce našeho oddělení služeb zákazníkům, vytvoříte si účet nebo profil v jedné z našich služeb nebo se přihlásíte k odběru jedné z našich služeb, můžeme vám dát možnost souhlasit (nebo odmítnout, kde je to povoleno příslušnou právní úpravou) přijímání takových obchodních sdělení.
 

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro marketingové účely těchto třetích stran.
 

Vaše osobní údaje můžeme také využít pro účely přizpůsobení a efektivnějšího cílení naší marketingové komunikace, abychom zajistili (v přípustném rozsahu), jaké obchodní sdělení je pro vás relevantní.
 

Pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení od společnosti Panasonic, aktualizujte, prosím, své e-mailové a kontaktní preference v profilu centra správy odběrů nebo klikněte na možnost „odhlásit z odběru“ v jakémkoli obchodním nebo propagačním sdělení nebo textové zprávě (SMS), které od nás obdržíte.
 

14. Osobní údaje dětí

 

I. Kdo je považován za dítě?

Společnost Panasonic za dítě považuje kohokoli, kdo je ve věku 16 let nebo mladším věku, který může být definován příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů.

II. Shromažďujeme osobní údaje od dětí?

O dětech nebo od dětí bez souhlasu rodiče nebo zástupce vědomě neshromažďujeme osobní údaje, ani se o to nepokoušíme. V případech, kdy shromáždíme osobní údaje od dětí, vždy vynaložíme přiměřenou snahu, abychom si ověřili, že k tomuto jednání dal svolení rodič nebo zástupce dítěte.

III. Co děláme, pokud nám dítě zašle osobní údaje?

Pokud vejde v naši známost, že nám dítě bez souhlasu svého rodiče nebo zástupce odeslalo své osobní údaje, vynaložíme přiměřenou snahu, abychom:

• smazali osobní údaje, jakmile to bude možné, nebo

• v případech, kdy smazání není možné, zajistíme, že tyto osobní údaje nebudou využité k žádnému účelu, ani nebudou zveřejněny jakékoli třetí straně.

IV. Dotazy rodičů nebo zástupců

Pokud jste rodič nebo zástupce a máte otázky týkající se zpracování osobních údajů vašeho dítěte společností Panasonic, kontaktujte nás, prosím, s pomocí kontaktních údajů uvedených v oddílu „Další informace“ níže.
 

15. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
 

Je také důležité, abyste se sem často vraceli a zjistili, zda nedošlo k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, neboť toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. V poli „datum poslední aktualizace“ v dolní části této stránky je uvedeno, kdy byly tyto zásady naposledy aktualizovány a také jakékoli změny, které budou účinné od zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů.
 

Pokud budou tyto změny podstatné, informujeme  vás o tomto a v případech, kdy je to vyžadováno příslušnou právní úpravou, zajistíme váš souhlas. Oznámení vám zašleme e-mailem nebo zveřejněním oznámení o změnách na webové stránce společnosti Panasonic nebo prostřednictvím příslušných služeb.
 

16. Kontakt / Další informace
 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo pokud si přejete opravit, zablokovat, napravit, vznést námitku, přistupovat nebo odvolat svůj souhlas s jakýmkoli příslušným aspektem toho oznámení o ochraně osobních údajů nebo smazat jakýkoli váš osobní údaj, kontaktujte nás, prosím:


I. Poštou:

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ: 186 00, IČ: 246 55 121

II. E-mailem:

panasonic.praha@eu.panasonic.com

 

III. Telefonicky:

+420 236 032 911

Pondělí - pátek 9:00 – 17:00