VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky používání webových stránek společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 13178, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Panasonic“), na internetové adrese www.panasonic.com/cz a používáním těchto stránek vyslovujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Pokud není uvedeno jinak, obsah tohoto webu a stránek je chráněn autorskými právy a žádná část z nich nesmí být reprodukována v žádné formě ani není možné ji používat žádným jiným způsobem, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Panasonic nebo v souladu s následujícími podmínkami uvedenými níže.

Můžete vytisknout nebo stáhnout viditelný text na stránkách pro osobní nekomerční účely, a to bez omezení struktury, stylu a celkového programového kódu.

Přestože informacím uvedeným na webových stránkách www.panasonic.com/cz je věnována veškerá péče, společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí. Design, specifikace a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.