Prohlášení

Praha, 21. prosince 2018

Velice se omlouváme, že uživatelé starších televizí Panasonic (modelů z roku 2013 a starších) nadále nemohou používat aplikaci YouTube.

Společnost Panasonic nedokáže ovlivnit životnost aplikací třetích stran – ta je výhradně v rukou jejich vývojářů, majitelů a provozovatelů.

Podle smluvních podmínek, které všichni uživatelé před připojením televize k internetu akceptují, nenese Panasonic odpovědnost ani riziko za tyto aplikace, například v případě, že aplikace přestanou fungovat nebo jsou z nabídky staženy. Z těchto důvodů nelze po společnosti Panasonic ani požadovat žádnou náhradu.

Zde je oficiální zpráva společnosti Panasonic v této záležitosti v angličtině:

Panasonic is not in the position to decide the lifetime of Third Party Applications as this is the decision of Third Party developers and the companies who launch and own such applications. As set out in the terms and conditions agreed by customers before they are able to access the internet on their TV, Panasonic cannot accept responsibility and risk (such as Apps disappearing or being discontinued) for such Apps and therefore cannot meet any compensation claims.

O společnosti Panasonic

Panasonic Corporation je celosvětovým lídrem v rozvoji elektronických technologií a řešení pro zákazníky v odvětví spotřební elektroniky, bydlení, automobilovém průmyslu a podnikových řešeních. V roce 2018 slaví společnost sté výročí založení, od té doby roste v globálním měřítku. V současnosti má po celém světě 591 dceřiných společností a 88 přidružených společností, které za finanční rok končící 31. březnem 2018 zaznamenaly konsolidované čisté tržby ve výši 61,4 miliard Euro. Hlavním cílem Panasonic Corporation je vytvářet nové hodnoty prostřednictvím inovací v různých oborech a využívání svých technologií k zajištění lepšího života a lepšího světa pro své zákazníky. Chcete-li se o skupině Panasonic dozvědět více, navštivte https://www.panasonic.com/global.