Vize společnosti Panasonic pro životní prostředí 2050

Vize společnosti Panasonic pro životní prostředí 2050

5. června 2017, na Mezinárodní den životního prostředí, zveřejnila společnost Panasonic svou novou vizi pro životní prostředí 2050.

Od svého založení v roce 1918 se společnost Panasonic věnuje svým činnostem v souladu se svou korporátní filozofií pro zlepšení života a společnosti jako celku. Ochrana životního prostředí a udržitelnost byly pro činnosti celé skupiny vždy naprosto zásadní.

Aktuálně se společnost Panasonic při svých činnostech zaměřuje na čtyři oblasti: spotřební elektronika, bydlení, automobilový průmysl a B2B (obchodní vztahy mezi společnostmi) v rámci svého hesla „Lepší život, lepší svět“. Snaha o lepší svět pro nás znamená dostát různým společenským nárokům, což platí i pro oblasti životního prostředí, energie a bezpečnosti, a jejich splněním přispíváme k vytvoření udržitelné společnosti.

Soustředíme se na inovace v oblasti zelené energie

Soustředíme se na inovace v oblasti zelené energie

Jako firma vytrvale pracujeme na splnění svých cílů zeleného plánu Green Plan 2018. Problémy s životním prostředím a energií jsou na celosvětové úrovni čím dál závažnější a naše společnost při vstupu do druhého století své existence přemýšlí o své odpovědnosti.

Příštích padesát let se budeme soustředit obzvláště na čistou energii. Je to proto, že maximálním využitím svých technologií ve všech činnostech chceme dosáhnout lepšího života i udržitelné společnosti. Na tomto základě jsme zformulovali Vizi společnosti Panasonic pro životní prostředí 2050, což je dlouhodobý plán pro ekologicky udržitelné řízení společnosti.

 

Společnost Panasonic vygeneruje víc energie, než kolik jí spotřebuje

Společnost Panasonic vygeneruje víc energie, než kolik jí spotřebuje

Hlavním cílem společnosti Panasonic je snažit se vytvářet a efektivněji využívat energii, jejíž objem bude větší než objem energie, který sama spotřebuje. V tomto kontextu spotřebovaná energie označuje energii využitou při našich aktivitách (při výrobě) a energii spotřebovanou během životnosti produktů společnosti Panasonic. Vytvořená neboli vygenerovaná energie označuje takzvanou čistou energii, kterou bude vygenerována nebo dána k dispozici díky produktům a službám společnosti Panasonic, např. fotovoltaickým systémům, bateriím na uchování energie a energetickým řešením.

V současnosti objem vytvořené energie dosahuje pouhé jedné desetiny energie spotřebované společností Panasonic. Naším cílem je snížit spotřebu energie, a proto vyvíjíme technologie pro produkty s vylepšeným energetickým výkonem a inovujeme výrobní procesy. V souvislosti s vygenerovanou energií rozšiřujeme své aktivity v oblasti generování a ukládání energie a zároveň přispíváme ke společenským systémům, jako je vodíková společnost, kdy zvyšujeme objem vygenerované čisté energie.

Tím to však nekončí. Společnost Panasonic jsme vždy chápali jako subjekt, který přispívá k prosperitě společnosti jako celku. Jako součást této společnosti a přední výrobce různých produktů se při uskutečňování své vize pro životní prostředí 2050 soustředíme na dvě klíčové oblasti.

Společnost Panasonic vytváří bezpečnou a zabezpečenou společnost s čistou energií

Ve společnosti Panasonic se intenzivně věnujeme navrhování ekologického a inteligentního bydlení a infrastruktury, kde energii generuje elektřina či vodík. Takové bydlení má nejen své prostředky ke generování vlastní energie, ale tuto vygenerovanou energii lze poté i přepravovat jinam. A bydlení v tomto kontextu neoznačuje jen soukromé domy, ale všechny druhy prostorů sloužících k práci, studiu i trávení volného času. Zkrátka všechny budovy, které se vám vybaví, když přijde na zlepšování prostředí ve společnosti.

Podívejte se například na tvorbu energie. Vyvíjíme technologie palivových článků, které jako zdroje energie využívají solární články nové generace, a vodík derivovaný z čisté energie. A v oblasti ukládání energie společnost Panasonic pracuje s technologií související s ukládáním a dodávkami vodíku a s bateriemi. Dokážeme tak ve společnosti zvýšit počet příležitostí k využití čisté energie.

 

Zároveň pracujeme na vývoji ekologické technologie pro odpovědné a inteligentní cestování a přepravu. Technologie pro systémy baterií v elektrických vozidlech se vyvíjejí a my přispíváme k propagaci přechodu z fosilních paliv k čisté energii. A pro bezpečnou mobilní společnost se dále vyvíjejí podpůrné systémy pro autonomní řízení vozidel za využití technologie internetu věcí. Tímto způsobem bychom rádi zavedli logistiku a přepravní řešení nové generace a přispěli tak ke snížení objemu objemu znečištění a tvorby dopravních zácp.

 

Společnost Panasonic propaguje další firmy věnující se udržitelnosti

Součástí naší snahy propagovat efektivní využívání zdrojů je opětovné používání součástek a materiálu a recyklace produktů.

Například v rámci vytvoření továren s nulovými emisemi CO2 společnost Panasonic plánuje dokončení přechodu na osvětlení LED ke konci fiskálního roku 2019 na všech vhodných pracovištích. Zároveň rozšiřujeme používání pokročilých systémů správy využívání energie, např. FEMS (systém správy využívání energie v továrnách), a také inteligentní výrobu. Dále máme v plánu zavést fotovoltaické systémy na výrobu elektřiny na všech vhodných pracovištích do roku 2020.