Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Podmínky - Eco Picture Diary

Podmínky - Eco Picture Diary

Kids-school-eco-learning


Podmínky účasti v programu

Eco Picture Diary (Ekologický obrázkový deník)

Základní pojmy:
Organizátorem či vyhlašovatelem soutěže se rozumí společnosti:

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., U Panasoniku 1, 320 84, Plzeň, IČ 64833054, zapsaná u Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 7469,

Panasonic Marketing Europe, organizační složka Česká republika, Thámova 289/13, 186 00, IČ 246 55 121, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469

a Panasonic Automotive Systems Czech s.r.o., U Panasonicu 266, 530 06 Pardubice – Staré Čívice, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17547

jež organizují soutěž na národní úrovni.

PANASONICem se rozumí dále osoby propojené s organizátorem nebo jakýkoli člen koncernu PANASONIC. Organizuje soutěž na evropské a na celosvětové úrovni.

Účastníkem se rozumí jednotliví žáci, jež se soutěže účastní, a to i když soutěží ve skupině s jedním společným „Ekologickým obrázkový deníkem“.

I. USTANOVENÍ
Soutěže se mohou zúčastnit děti ze základních škol po celém světě ve věku 7-11 let. Soutěž má dvě kola; každé kolo bude vyhodnoceno a oceněno samostatně.

Školy se přihlásí do soutěže prostřednictvím webových stránek www.panasonic.cz nebo www.terezanet.cz. Na stránkách si objednají „Ekologické obrázkové deníky“ pro své žáky. Vyplněné „Ekologické obrázkové deníky“ je nutné poslat s podepsanými „Souhlasy rodičů“ a „Podmínkami a pravidly soutěže“ do 31. května 2013 na následující adresu:

Do soutěže můžete zaslat „Ekologické obrázkové deníky“ jednotlivých žáků nebo skupin až pěti dětí plus jednoho dospělého dozoru. Není možné účastnit se jako člen více skupin. Žáci by měly svůj „Ekologický obrázkový deník“ vyplnit s pomocí učitele. Pokud se „Ekologické obrázkové deníky“ z Vaší školy dostanou do užšího výběru, bude společnost Panasonic Vaši školu informovat. Vítězná škola na národní úrovni získá od společnosti Panasonic hodnotné ceny a postoupí do evropského kola soutěže.

1. Národní kolo: nejlepší „Ekologické obrázkové deníky“ z České republiky postupují do evropského kola soutěže.

2. Evropské kolo: Vítězné práce budou vybrány z kandidátů, kteří postoupili z národních kol na území Evropy.

II. USTANOVENÍ
Pro účast v soutěži je nutné objednat „Ekologický obrázkový deník“, kam žáci nakreslí nebo napíší, co se naučili v hodinách ekologické výchovy, nebo zde vyobrazí své vlastní ekologické nápady. A zašlou je do soutěže. Deníky mohou vytvořit jednotlivci nebo skupiny žáků – maximálně však skupinou do 5 dětí. V případě skupiny účastníků s jedním „Ekologickým obrázkovým deníkem“ má tato skupina nárok na jednu cenu, stejně jako pokud soutěží sám jednotlivý účastník (pokud není Organizátorem vyhlášeno jinak). Do 31. května 2013 musí být všechny soutěžní „Ekologické obrázkové deníky“ zaslány na adresu Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., U Panasoniku 1, 320 84, Plzeň.

III. USTANOVENÍ
Nejlepší „Ekologické obrázkové deníky“ z České republiky budou vybrány do 14. června 2013. Vítězný „Ekologický obrázkový deník“ z národního kola postupuje do evropského kola soutěže – vítěz evropskéh kola bude vyhlášen do 20. září 2013. Organizátor si vyhrazuje právo měnit termíny spojené s organizací soutěže v jednotlivých kolech.

IV. USTANOVENÍ
Do 7 dnů od konce jednotlivého kola soutěže vyhlašovatel uvědomí školu nebo organizaci, jejíž zaslaný „Ekologický obrázkový deník“ zvítězil v národním kole a kvalifikoval se do dalšího kola. Oznámení bude předáno formou e-mailu nebo písemnou formou doporučeného dopisu na adresu, která byla zadána školou při vstupu do soutěže.

V. USTANOVENÍ
Svojí účastí v této soutěži školy potvrzují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že získaly souhlas rodičů se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů soutěžících dětí společností Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., U Panasoniku 1, 320 84, Plzeň, Panasonic Marketing Europe, organizační složka Česká republika, Thámova 289/13, 186 00, Panasonic Automotive Systems Czech s.r.o., U Panasonicu 266, 530 06 Pardubice – Staré Čívice, případně dalších společností holdingu PANASONIC (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely správce, tj. pořádání uvedené soutěže, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu pořádání uvedené soutěže, avšak může být kdykoli ze strany rodičů soutěžících písemně odvolán. Školy svou účastí taktéž potvrzují, že rodiče soutěžících dětí byli upozorněni na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. USTANOVENÍ
Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví vztahující se k obsahu „Ekologických obrázkových deníků“ vytvořených účastníky zůstávají ve vlastnictvím dětí, které je vytvořily. Účastí v soutěži je zároveň udělena bezplatná licence PANASONICU k využití „Ekologických obrázkových deníků“ pro účely soutěže, její propagace, stejně jako k publikaci obsahu „Ekologických obrázkových deníků“ na webových stránkách a jakýchkoliv tištěných materiálech PANASONICU. Škola, jejímž prostřednictvím se účastníci soutěže účastní, odpovídá za to, že Panasonic má všechna licenční práva publikovat obsah „Eekologických obrázkových deníků“ na webových stránkách a jakýchkoliv tištěných materiálech.

VII. USTANOVENÍ
Ceny v soutěži jsou nepřenosné a není-li uvedeno jinak, nejsou možné žádné finanční alternativy.

VIII. USTANOVENÍ
V případě neočekávaných okolností si organizátor vyhrazuje právo nabídnout alternativní ceny v téže nebo vyšší hodnotě.

IX. USTANOVENÍ
Cena bude předána vítězi do 30 dnů od oznámení. (viz bod č. 5 – Předání cen)

X. USTANOVENÍ
Svojí účastí v soutěži účastníci potvrzují, že souhlasí s podmínkami této soutěže a zavazují se je dodržovat. Všechny informace týkající se účasti v soutěži jsou formulovány v těchto podmínkách soutěže.

XI. USTANOVENÍ
Jakékoli porušení těchto podmínek soutěže ze strany účastníků může mít za následek zrušení platnosti přihlášení a/nebo vyústit v propadnutí ceny.

XII. USTANOVENÍ
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za věci, u kterých dojde ke ztrátě, poškození, zničení, zpoždění nebo nepřevzetí z jiných důvodů, pokud k těmto pochybením nedošlo v rámci činnosti organizátora. Doklad o odevzdání ceny není příjmovým dokladem.

XIII. USTANOVENÍ
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození, ztrátu, finanční závazky, zranění nebo zklamání vzniklé účastníkům soutěže, převzetím nebo nepřevzetím vítězných cen.

XIV. USTANOVENÍ
Jakékoliv rozhodnutí organizátora je konečné ve všech záležitostech spojených s organizací této soutěže.

XV. USTANOVENÍ
Jakékoliv rozhodnutí organizátora je konečné ve všech záležitostech spojených s organizací této soutěže.