Informace o záruce

Obecné informace o záruce

 

Výrobky značky Panasonic mají záruku, která zajišťuje bezplatnou opravu výrobků, kterých poškození byly následkem použití vadných dílů a/nebo výrobních závad. Záruka nezahrnuje příslušenství a spotřební materiál, který má stanovenou dobu použití, např. žárovky, baterie a akumulátory, leda že záruční podmínky, které se vztahují na konkrétní kategorie zařízení stanovují jinak. Doba záruční ochrany výrobků a způsob a pravidla provádění záručních služeb je popsán v záručních podmínkách dostupných zde: Záruční podmínky

Prodloužená záruka Panasonic - Tato nabídka je momentálně nedostupná

 

Využijte jedinečnou nabídku a zakupte prodlouženou záruku na váš televizor nebo kameru. Rozšířená záruka Panasonic poskytuje plnou ochranu vašeho zařízení za stejných podmínek jako pri standardní záruční lhůtě výrobků společnosti Panasonic.


Zobrazit nabídku a podmínky rozšířené záruky společnosti Panasonic:

Prodloužená záruka Panasonic

Druhy záruky

 

e-Záruky


e-Záruka je platná na území České republiky a uplatňuje se jen pro výrobky distribuované Panasonic Marketing GmbH organizační složka v České republice. Jediným požadovaným dokladem při oznámení reklamace je čitelné fiskální potvrzení o koupi s vyhrazením toho, že země koupě a země oznámení musí být totožná. Tento doklad je třeba předložit s vadným výrobkem v Autorizovaném servisním centru nebo v případě „domácí opravy” zaměstnanci, který vykonává opravu.

Podmínky e-Záruky pro výrobky koupené na území České republiky jsou dostupné zde.

 

Pan European Guarantee


Území platnosti evropské záruky zahrnuje členské státy EU/EHS, Turecko, Chorvatsko, Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Tato záruka se vztahuje na spotřebitelské výrobky, ke kterým v okamžiku koupě byla přiložena karta Pan European Guarantee. Dává právo na opravu výrobku v zemi jiné než země koupě zařízení. Reklamace výrobku je třeba oznámit podle obecných podmínek popsaných zde. Opravy výrobku jsou realizované na základě záručních podmínek platných v zemi, e které byla reklamace výrobku oznámena. Tyto podmínky je možné najít na internetových stránkách a/nebi telefonických servisech přidělených pro příslušné země v Pan European Guarantee přiložené k výrobku nebo zde.

Podmínky realizace záručních oprav na území České republiky pro výrobky koupení mimo území České republiky jsou dostupné zde.

 

Pozor! Prosíme abyste si pamatovali, že platnou záruční kartou se považuje jen karta, ke které je přiložené čitelné potvrzení koupě zařízení.

 

Limited Worldwide Warranty (LWW)


Tento druh záruky se vztahuje na digitální fotoaparáty (DSC) a videokamery (DVC), ke kterým byla v okamžiku koupě přiložena karta LWW. Umožňuje oznámení opravy v jedné ze šedesáti osmi zemí, kterých seznam naleznete zde. Záruční podmínky LWW, které se nacházejí zde se uplatňují pro reklamační oznámení, která byla provedena v zemi jiné než země koupě výrobku mimo území EU/EHS. Pro případ, když země koupě je současně zemí reklamace patřícím do EU/EHS, uplatňují se lokální záruční podmínky. Pro případ, když země koupě je jiná než země oznámení reklamace, ale země patří do evropského společenství uplatňují se podmínky popsané v Pan European Guarantee.


Pozor! Prosíme abyste si pamatovali, že platnou záruční kartou se považuje jen karta, ke které je přiložené čitelné potvrzení koupě zařízení.