CSRi põhimõte/juhtimine, riskide juhtimine

Meie muutumatud juhtimispõhimõtted ja jätkusuutlikkus

Panasonicu missioon on kaasa aidata maailmakultuuri arengule. Selleks püüame ühiskonda meie valmistatavate ja müüdavate toodete kaudu täiustada. Panasonicu peamised juhtimiseesmärgid kirjeldavad selgelt meie äritegevuse ning ettevõtte eesmärke.

Alates ettevõtte asutamisest 1918. aastal on need juhtimispõhimõtted olnud meie äritegevuse alustala. Need on välja töötatud ümber keskse idee – ettevõte kui ühiskonna avalik asutus. Kõik ettevõtte juhtimisressursid, sh inimesed, raha ja kaup, tulevad ühiskonnast.

Kui ettevõte kasutab äritegevuseks ühiskonnalt talle usaldatud ressursse, areneb ta koos ühiskonnaga, mistõttu peavad ettevõtte tegevused olema läbipaistvad ja õiglased.

Panasonicu kontsern hoolitseb selle eest, et meie juhtimine ja äritegevus oleksid ühiskonna avaliku asutuse jaoks sobilikud. Rakendame neid põhimõtteid ka meie põhitegevusalal – tootmises. See on ühtlasi Panasonicu kontserni jätkusuutlikkuse alus. Kuna oleme mitmes – nii ühiskonna, majanduse kui ka keskkonna – mõttes ajaloolises pöördepunktis, jätkab Panasonicu kontsern homse elustiili kujundamisega jätkusuutlikkuse juhtimise ülemaailmset edendamist ning ühiskonna ja maailma tulevikku panustamist.

Panasonicu juhtimise põhieesmärk, jaapani kalligraafias

„Minu juhtimispõhimõtted” (välja antud 1978. aasta juunis)

Panasonicu asutaja Konosuke Matsushita foto

„Tänapäeval räägitakse palju sotsiaalsest kohustusest, ent selle mõiste tähendus võib sõltuvalt teatud aja sotsiaalsetest tingimustest erineda. Ettevõtte peamine sotsiaalne kohustus peaks mis tahes ajal olema äritegevuse kaudu ühiskonna edendamine. Seda põhimõtet on oluline silmas pidada kõigi äritegevuste puhul.”

Konosuke Matsushita,
Panasonic Corporationi asutaja

Panasonicu Käitumiskoodeks loodi aastal 1992 erijuhisena Ettevõtte juhtimisfilosoofia rakendamiseks. (Hiljem on seda uuendatud ja täiendatud; praeguseks standardiks on 2014. a väljaanne.)

Panasonic sõnastas oma Jätkusuutlikkuse põhimõtte 2013. a kirjaliku ülestähendusena oma jõupingutustest tänapäeva ühiskonda panustamisel ja oma korporatiivse sotsiaalse vastutuse (CSR) täitmisel.