Garantiid käsitlev informatsioon

Garantiid käsitlev üldine informatsioon

 

Panasonic kaubamärgi tooted on hõlmatud garantiiga, mis tagab vigaste osade kasutusest ja/või tootmisvigadest tingitud kahjustatud toodete tasuta paranduse. Garantii ei hõlma piiritletud tööajaga tarvikuid ja kasutusmaterjale, nt lambipirne, patareisid ja akusid, kui konkreetseid seadmekategooriaid puutuv garantiilepingu osa teisiti ei sätesta. Toodete garantiiajad ja garantiiteenuste teostamise viisid ning reeglid on kirjeldatud garantiitingimustes, mis on saadaval siin: e-GARANTII

Garantii liigid

 

e-Garantii

e-Garantii kehtib Eestis ja on rakendatav ainult Panasonic Marketing Europe GmbH Poola osakonna poolt turustatavatele toodetele. Ainsaks nõutavaks dokumendiks, toote kohta käiva kaebuse esitamisel, on ostu tõendav loetav dokument, piiranguga, et riik kus ost sooritati ja kaebus esitati peab olema sama. See dokument, koos vealise tootega, tuleb esitada autoriseeritud teenindusse või "koduse" parandamise korral parandust teostavale töötajale.

e-garantii tingimused Eestis ostetud kaupadele on saadaval siin.

 

Pan European Guarantee

Euroopa üldgarantii hõlmab EL/EMÜ liikmesriike, Türgit, Horvaatiat, Serbiat ning Bosnia ja Hertsegoviinat. Käesolev garantii käsitleb tarbetooteid, millele ostuhetkel lisandus kaart Pan European Guarantee. See annab õiguse toodet seadme ostmise riigist erinevas riigis parandada. Toodet käsitlevad kaebused tuleb esitada kooskõlas allpool kirjeldatud üldtingimustega: Eiropas vienotā garantija. Toote parandamine teostatakse kaebuse esitamise hetkel riigis kehtivatele garantiitingimustele tuginedes. Garantiitingimused võib leida tootele lisatud asjakohastes Pan European Guarantee riikidele sätestatud interneti ja/või telefoniteenustes või siin.

Väljas pool Eestit ostetud toodete garantiiparanduste tingimused Eestis on saadaval siin.
Tähelepanu! Palume meeles pidada, et kehtivaks garantiikaardiks peetakse ainult kaarti, millele on lisatud seadme ostu tõendav, loetav dokument.
 

 

Limited Worldwide Warranty (LWW)

Seda liiki garantii puudutab digitaalseid fotoaparaate (DSC) ja videokaameraid (DVC), millele on ostmise hetkel lisatud LWW kaart. See võimaldab parandusse pöördumist ühes kuuekümne kaheksast riigist, milliste loendi võib leida siin.
Siin paiknevad LWW garantiitingimused leiavad kasutust EL/EMÜ alast välja jäävas, muus kui toote ostmise riigis aset leidvate kaebuste suhtes. Juhul kui ostmise riik on samaaegselt EL/EMÜ kuuluvusega kaebuse esitamise riigiks kohaldatakse kohalikke garantiitingimusi. Juhul kui ostmise riik on muu kui kaebuse esitamise riik, kuid riigid kuuluvad Euroopa ühendusse, kohaldatakse Pan European Guarantee's kirjeldatud tingimusi.

Tähelepanu! Palume meeles pidada, et kehtivaks garantiikaardiks peetakse ainult õigesti ja täielikult täidetud kaarti, millele on lisatud seadme ostu tõendav loetav dokument.