Yritysvastuukäytännöt ja -johtaminen, riskien hallinta

Ajaton johtamisfilosofiamme ja kestävä kehitys

Panasonicin missio on myötävaikuttaa maailmankulttuurin kehitykseen pyrkimällä parantamaan yhteiskuntaa valmistamillaan ja myymillään tuotteilla. Panasonicin perustavoite ilmaisee selkeästi toimintamme ja olemassaolomme tarkoituksen.

Siitä lähtien, kun yhtiö vuonna 1918 perustettiin, tämä johtamisfilosofia on ollut kaiken liiketoimintamme perusta. Sen keskeinen elementti on yhtiön rooli yhteiskunnan julkisena vaikuttajana. Kaikki yhtiön käyttämät resurssit, kuten ihmiset, rahavarat ja hyödykkeet, ovat peräisin yhteiskunnasta.

Kun yhtiö käyttää yhteiskunnalta saamiaan resursseja toiminnassaan, se myös kehittyy yhteiskunnan mukana. Siksi yhtiön toimintojen on oltava läpinäkyviä, tasapuolisia ja oikeudenmukaisia.

Koko Panasonic-konserni pyrkii varmistamaan, että hallinto ja liiketoimet ovat "yhteiskunnan vaikuttajalta" edellytetyllä tasolla, ja jatkamme tämän johtamisfilosofian toteuttamista ydintoimialallamme eli teollisessa valmistuksessa. Samaan filosofiaan perustuu myös Panasonic-konsernin pyrkimys kestävään kehitykseen. Olemme tällä hetkellä historiallisessa käännekohdassa monilla alueilla – yhteiskunnassa, taloudessa, kansainvälisissä ympäristöasioissa – ja Panasonic-konserni jatkaa kestävän kehityksen edistämistä globaalilla tasolla sekä yhteiskunnan ja koko maailman tulevaisuuden rakentamista esittelemällä tulevaisuuden elämäntyylejä.

Japanilainen kalligrafia Panasonicin perusohjauksen tavoitteesta

My Management Philosophy (julkaistu kesäkuussa 1978)

Panasonicin perustajan Konosuke Matsushitan valokuva

"Nykyään keskustellaan paljon yhteiskuntavastuusta. Vaikka tämän käsitteen merkitys voi vaihdella suuresti vallitsevien yhteiskunnallisten olosuhteiden mukaan, yrityksen perimmäisen yhteiskuntavastuun pitäisi kaikkina aikoina olla pyrkimys kehittää yhteiskuntaa omalla toiminnallaan. On erittäin tärkeää hallita kaikkia liiketoimintoja tämän mission pohjalta."

Konosuke Matsushita,
Panasonic Corporationin perustaja

Panasoniciin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) laadittiin vuonna 1992 ohjeeksi yrityksen johtamisfilosofian käytännön soveltamiseen. (Tämän jälkeen uudistettu ja päivitetty, nykyinen versio on vuodelta 2014.)

Panasonic muotoili oman kestävän kehityksen toimintaohjeensa (Sustainability Policy) vuonna 2013 kirjalliseksi osoitukseksi yrityksen pyrkimyksistä hyödyttää yhteiskuntaa ja täyttää yritysvastuun (CSR). vaatimukset