CSR-irányelvek/-kezelés, kockázatkezelés

Változatlan vezetési filozófiánk és a fenntarthatóság

A Panasonic küldetése hozzájárulni a világ és a kultúra fejlődéséhez, azáltal, hogy az általunk gyártott és értékesített termékek segítségével az emberek életét jobbá tegyük. A Panasonic alapvető vezetési célkitűzése világosan kifejezi az üzleti tevékenységeink célját.

A cég 1918-as alapítása óta ez a vezetési filozófia képezi az összes üzleti tevékenységünk alapját. E filozófia kulcsfontosságú részét képezi „a cég, mint a társadalom egyik szervezete” alapelv. A cégvezetés rendelkezésére álló összes erőforrás – az emberek, a pénz és az áruk, – mind a társadalomból származik.

A cég üzleti tevékenységet folytat a társadalom által rábízott erőforrások segítségével, és közben a társadalommal együtt fejlődik, ezért a cég tevékenységeinek átláthatónak, méltányosnak és igazságosnak kell lenniük.

Az egész Panasonic-csoport gondot fordít annak biztosítására, hogy a vezetési döntéseink és üzleti tevékenységeink összhangban álljanak „a cég, mint a társadalom egyik szervezete” alapelvvel, és továbbra is alkalmazni fogjuk ezt a vezetési filozófiát az elsődleges üzleti tevékenységünk, az áruk gyártása során. Ez képezi a Panasonic-csoport fenntarthatósági politikájának a lényegét is. Ahogy ma történelmi fordulóponton állunk számos területen – a társadalom, a gazdaság és a globális környezet szempontjából –, a Panasonic-csoport továbbra is a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget fogja támogatni, és hozzá fog járulni a társadalom és a világ jövőjéhez a holnap életmódjainak alakításával.

A Panasonic alapvető vezetőségi célkitűzésének japán kalligráfiája

My Management Philosophy (A vezetési filozófián) (1978. június)

Fotó: Macusita Kónoszuke, a Panasonic alapítója

„Manapság sok vita tárgya a társadalmi felelősség kérdése, de e koncepció jelentése nagy mértékben különböző lehet az adott időpontban jelen lévő társadalmi körülmények mellett. Mindazonáltal egy cég társadalmi felelőssége minden korban abból kell, hogy álljon, hogy előre mozdítsa a társadalom fejlődését az üzleti tevékenységeivel. Rendkívül fontos az összes üzleti tevékenységgel kapcsolatos vezetési döntésekben ezt a küldetést szem előtt tartani.“

Konosuke Matsushita,
a Panasonic Corporation alapítója

A Panasonic Magatartási kódexe 1992-ben készült, a vállalat menedzsment-filozófiájának alkalmazási útmutatójaként. (Jelenleg a folyamatosan javított és frissített kódex 2014-es kiadása a mérvadó.)

A Panasonic a fenntarthatósági irányelvet 2013-ban fogalmazta meg, és az irányelv a jelenkor társadalmához való hozzájárulás, valamint a nagyvállalati közösségi felelősség (Corporate Social Responsibility, CSR) írásos bizonyítéka.