A minőségi szint növelése és gondoskodás a termékbiztonságról

A Panasonic számára a termékbiztonság elsődleges fontosságú,
és a vállalat olyan termékeket gyárt, amelyek valóban a vásárlók hasznára válnak.

A Panasonicnál nagy hangsúlyt fektetünk a termékbiztonságra, és olyan biztonságos és megbízható termékek gyártására törekszünk, amelyeket vásárlóink világszerte, a helyzetüktől függetlenül képesek használni.

Ennek megfelelően a Panasonic Minőségi irányelve kimondja, hogy a vállalat „valóban kiszolgálja a vásárlókat azáltal, hogy a vásárlói és társadalmi igényeknek folyamatosan megfelelő termékeket és szolgáltatásokat biztosít”. A Panasonic egy másik, a termékbiztonságra vonatkozó külön irányelvvel azt is biztosítja, hogy a minőségbiztosítási és termékbiztonsági elképzeléseket a teljes Panasonic csoport betartja.

Azért, hogy ezek az irányelvek a gyakorlatban is megvalósuljanak, minden vállalat olyan rendszert vezetett be, amellyel egyéni felelősség és önszabályozás mellett, a minőségbiztosítási igazgató felügyelete alatt végzi az üzleti tevékenységét. Emellett a Panasonic rendszeresen tart „minőségstratégiai megbeszéléseket” és „minőségfelügyelői megbeszéléseket”. Ezek a megbeszélések fejleszti a csoporton belüli együttműködést, és előremozdítják a minőségfejlesztési erőfeszítéseket.

A termékbiztonságot előtérbe helyező gyártási folyamatok megvalósítása érdekében 2012-ben a Panasonic átszervezte a teljes csoport Általános Termékbiztonsági Bizottságát, és létrehozott egy ez alá tartozó biztonságtechnológiai munkacsoportot, valamint egy biztonságiszabvány-munkacsoportot. E munkacsoportok segítségével a vállalat szigorúan alkalmazott biztonsági technológiákat és beágyazott termékbiztonsági szabványokat dolgozott ki, amelyek egy jobb, egységesebb rendszerhez vezettek. Mivel egyre fontosabbak a gépkocsik, robotok és egyéb termékek biztonsági funkciói, a Panasonic a minőségi szabványoknak való megfelelést csoporton belüli partnerkapcsolatokkal segíti elő, így biztosítva, hogy a biztonsági előírások ezekben a termékkategóriákban alkalmazásra kerülnek.

Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha egy termékekkel kapcsolatos baleset fordulna elő, a Panasonic azonnal felméri az esethez kapcsolódó tényeket, elemzi az okokat, és teszteket hajt végre. Ha a vállalat úgy ítéli meg, hogy egy termékekkel kapcsolatos baleset komolynak számít, a pontos részleteket tartalmazó jelentés gyorsan eljut a vállalat vezetőihez és a megfelelő kormányhivatalokba. Mindeközben a vásárlók biztonsága érdekében a Panasonic csoport egy emberként fáradozik a megfelelő lépések megtételén.

Tudjon meg többet:

Ügyfélkapcsolatok

Az „igaz szolgáltatás” filozófiájának jegyében vásárlóink bizalmat, nyugalmat és elégedettséget kapnak.

A Panasonic vezetői filozófiája mindig is a társadalomhoz termékekkel és szolgáltatásokkal történő hozzájárulás volt, miközben vásárlóinkat helyeztük az előtérbe. Ezen filozófia alapján a vállalat az ügyfelek elégedettségének javítására törekszik, és olyan termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat nyújt, amelyek világszerte gazdagabbá teszik az emberek életét.

Amikor a Panasonic javítási és ügyfél-támogatási szolgáltatásokat nyújt a globális szolgáltatási hálózatán keresztül, őszinteségre, pontosságra és gyorsaságra törekszik, és alázatossággal, megbecsüléssel jár el. Ennek alapja az „igaz szolgáltatás” elve, amelyet a vállalat alapítója szóban fogalmazott meg. A vállalat alapvető hozzáállása az, hogy a vásárlók megbízhatóságot, nyugalmat és elégedettséget kapjanak.

Emellett a Panasonic meghatározott egy sor alapszabályt a vásárlók kérdéseire és panaszaira való válaszadással kapcsolatban (ezek kompatibilisek az ISO 10002 szabvánnyal). A válaszadási alapszabályok alapján és az egyes országok, illetve területek törvénykezési rendszerének figyelembe vételével kialakítottunk egy ISO-kompatibilis felügyeleti rendszert.

Az ügyfél-elégedettségi tevékenységeket a Panasonic ügyvezető igazgatója felügyeli, és megvalósításuk a székhely és a telephelyek közötti együttműködésben történik. A Panasonic értékesítési vállalatainak ügyfél-elégedettségi osztályai világszerte gyűjtenek helyi adatokat a szolgáltatásokkal és a minőséggel, valamint az ügyfelek kéréseivel és hasonlókkal kapcsolatban. Az ilyen információk felhasználásával biztosítható a termékminőség és -biztonság, és ezek az adatok az egyes piacok vásárlói igényeinek megfelelő termékek kifejlesztéséhez is hozzájárulnak.

A japán ügyfél-elégedettségi csapat megosztja az összegyűjtött tudást és tapasztalatokat a még jobb támogatási szolgáltatás érdekében.

A Panasonic többféle módot is alkalmaz a vásárlói vélemények elemzésére, és az elemzések eredményeit – egyrészt a termékek tervezési, kialakítási, gyártási és minőségbiztosítási részlegeiben, másrészt a marketing- és értékesítési részlegekben – a termékfejlesztés, a funkciók, a minőség, a használati útmutatók, a katalógusfrissítések és a marketingtevékenységek minőségének javítására használja fel.

A Panasonic ezeket a tevékenységeket a menedzsment-filozófia gyakorlati megvalósításának tekinti, amelynek a célja az ügyfélelégedettség növelése. A vállalat arra biztatja minden alkalmazottját, hogy mindennapi munkájuk során folyamatosan legyenek figyelemmel a vásárlói véleményekre.

Tudjon meg többet:

Adatbiztonság és a személyes adatok védelme

Ügyfeleink, partnereink és mások sérelmének megelőzése érdekében ügyelünk az adatvédelmi szabályok betartására.

A Panasonic jól tudja, milyen fontos a személyes adatok és az ügyfelek által gondjainkra bízott egyéb adatok védelme. Vállalatunk olyan adatbiztonsági rendszert hozott létre, amely általános érvényű szabályok és előírások létrehozásával és betartatásával vállalatszerte gondoskodik az adatok szabályszerű kezeléséről.

A Panasonic tanfolyamok segítségével szélesíti alkalmazottai ismereteit a szabályos adatkezelés területén, és irányítja rá a figyelmet a témára. Ennek keretében minden személyes adatokat vagy a Panasonic gondjaira bízott egyéb adatot kezelő alkalmazottunk a munkakörének megfelelő módon ismerheti meg napjaink új típusú informatikai kockázatait.

A több személyes adat kezelésével – például Lifelog [életnapló] – járó tárgyak internete (IoT) ágazat várható előretörésével párhuzamban a Panasonic társadalmi felelősségvállalási programot indít a magánszférát védő adatkezeléssel.

Tudjon meg többet:

Felelősségteljes kommunikáció és reklám

A Panasonic márkanév értékének növelése
a valóságnak megfelelő és pontos vállalati kommunikációval.

Az elmúlt években számos nagyvállalati botrány robbant ki világszerte, és a társadalom egyre szigorúbban tekint a nagyvállalatokra. A társadalom elkezdte határozottan megkérdőjelezni a nagyvállalati kormányzást, a nagyvállalatok társadalmi felelősségét, a nagyvállalatok hozzáállását, valamint az üzletvitel általános módját. Ebből következően a nagyvállalati kommunikáció is egyre fontosabbá vált.

A Panasonic Magatartási kódexe az alábbi irányelveket határozza meg a nagyvállalati alapszintű kommunikációra vonatkozóan.
(1) Kommunikáció
A vállalati kommunikáción keresztül (amely felöleli a PR- és hirdetési tevékenységeinket) valós és pontos információt szolgáltatunk alapvető üzleti irányelveinkkel, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és technológiáinkkal kapcsolatban. Ennek célja a vásárlóink és a részvényeseink tájékoztatásának fejlesztése, és ezen keresztül a márkáink értékének növelése. Ezzel együtt továbbra is folyamatosan figyelünk a közösség véleményére, hogy tanulhassunk abból, valamint hogy üzletviteli, marketing- és kereskedelmi tevékenységeink tükrözhessék azt.
(2) Valós tartalom és kifejezésmód
Nem kommunikálunk megtévesztő, félrevezető, tisztességtelen vagy igazságtalan módon. A hirdetéseink nem lehetnek rágalmazó, politikai vagy vallási jellegűek.
(3) Kreativitás és újítás
Célunk a fejlődés, valamint hogy a kreativitásunk és újító hozzáállásunk megjelenjen a vállalati kommunikációban is; így a vásárlók is tisztában lesznek azzal, hogy megbízhatnak a márkáinkban.

Tudjon meg többet:

Igazságos üzemeltetési gyakorlatok

A törvénynek és a saját vállalati filozófiánknak megfelelően
törekszünk a társadalmi normák egyenkénti javítására az igazságos üzleti módszerek elősegítése érdekében.

A nagyvállalati működés globális terjedésével időnként előfordulnak helytelen megoldások, nem csak a szándékosan félrevezető és bűnnek számító tevékenységek, hanem a tudatosság és az ismeretek hiánya miatt is. A Panasonic vállalatnál hisszük, hogy a törvények, a szabályozások és a saját vállalati filozófiánk minden üzleti tevékenységben való követése a vállalatunk alapja. Törekszünk ezeknek a szabályoknak a betartására; célunk az igazságos üzemeltetési gyakorlatok előmozdítása a világ minden országában és régiójában, valamint a fenntartható társadalom megvalósítása. Ez a „Panasonic Magatartási kódex”, amely tartalmazza a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) multinacionális vállalatai számára kialakított irányelveit és egyéb normákat.

A saját Magatartási kódexünk betartása érdekében globális jogiosztály-, igazgatói és ügyvezetői hálózattal rendelkezünk, amelynek feladata a Megfelelési kódex betartásának biztosítása. Az exportfelügyeleti menedzserek és a Japánon kívüli vállalataink, üzleti divízióink és regionális központjaink egyéb funkcióiért felelős személyek feladata ugyanez.

Minden évben a szeptembert tűzzük ki „megfelelőségi hónapnak”, amely során emlékeztetjük magunkat az etikai és a jogi követelmények betartásának alapvető fontosságára. Ebben a hónapban végezzük el a „megfelelőségi felmérést”, amellyel világszerte az alkalmazottaink körében ellenőrizzük a megfelelőségi elvárások ismeretét. Emellett évente világszerte minden üzleti helyszínünkön ellenőrizzük, hogy a Panasonic Magatartási kódexet milyen mértékben tartják be.

Emellett a nem megfelelő eljárások elkerülése és a gyors megoldások érdekében forró drótot üzemeltetünk, amelyen a hazai és a külföldi üzleti helyszíneken a hibákat tapasztalók, illetve az üzleti partnereink bejelenthetik a problémákat.

Ezeken az erőfeszítéseken keresztül pontosabban megérthetjük a problémákat, hogy ezután az üzleti helyszínek szintjén kezdjünk el foglalkozni azok megoldásával. Ezeket a megoldásokat a csoportközpont szintjén egységes, átfogó módon összevonjuk, és ezek alapján a társadalmi körülményeknek megfelelő vállalati szintű intézkedéseket hozunk. Jelenlegi elsődleges témakörünk a „kartellek megakadályozása” és az „állami tisztviselők megvesztegetésének megakadályozása”.

Tudjon meg többet:

Az emberi jogok tisztelete

A Panasonic konkrét irányelveket fogalmazott meg az emberi jogokkal kapcsolatban,
és egy menedzsmentrendszert alakított ki a megfelelés érdekében.

Az emberi jogok tisztelete a nemzetközi közösség egyik alapvető szabálya, és a vásárlók és az alkalmazottak jogainak tisztelete fontos egy olyan vállalat számára, amely a világ minden pontjánfolytat üzleti tevékenységet.

A Panasonic határozottan kijelenti a Magatartási kódexben, hogy „tiszteletben kell tartanunk az emberi jogokat, és minden erőfeszítést meg kell tenni az olyan országok és régiók különféle kultúráinak, vallásainak, nézeteinek, törvényeinek és lakóinak megértéséért, elismeréséért és tiszteletéért, ahol üzleti tevékenységet folytatunk”. A Panasonic támogatja az ENSZ által kiadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, az Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatát, valamint az OECD multinacionális vállalatokhoz intézett irányelveit; ezen nyilatkozatok és irányelvek legfontosabb elvei bekerültek a Panasonic Magatartási kódexbe. Továbbá a Panasonic üzletviteli módjában is megjelennek a globális emberi jogokkal kapcsolatos elképzelések. Ez többek között azokat az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket jelenti, amelyeket az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2011. júniusban fogadott el.

a 2015-ös pénzügyi évben a Panasonic meghatározta a globális emberi jogokkal és a munkával kapcsolatos irányelveket, és az irányelveknek való megfelelést egy menedzsment-rendszer kialakításával biztosítja. A rendszer alkotóelemei többek között az emberi jogokra kapcsolatos kockázatok és az emberi jogokra kifejtett hatások megfelelő felmérési eljárásai, a kockázatokat azonosító önértékelések, az azonosított kockázatok kiküszöbölése, valamint a folyamatos fejlődés. A 2016-os pénzügyi évvel kezdődően a Panasonic fokozatosan bevezeti ezt a rendszert a munkahelyekre világszerte.

Az emberi jogi kezdeményezések előremozdítása a vezérigazgató felelősségi körébe tartozik. A részlegek szintjén a Panasonic székhelyén működő Emberi erőforrások és munkaügyi kapcsolatok osztálya, valamint az egyes üzleti divíziók emberierőforrás-osztályai a felelősek. Emellett minden vállalati és üzleti divízióban létrehoztunk egy konzultációs szolgáltatást, ahol az alkalmazottak beszélhetnek a szexuális zaklatással, a hatalmi különbségeken alapuló zaklatással, illetve az emberi jogokhoz kapcsolódó egyéb témakörök széles skálájával kapcsolatos aggodalmaikról. Emellett a dolgozói jogok védelmében a megkülönböztetés minden formája tiltott, az irányelvek pedig többek között a munkaidő és a bérek menedzsmentjére vonatkozó tételeket is tartalmaznak.

A Panasonic az alkalmazottakat érintő erőfeszítések mellett világszerte a beszállítóival is együttműködik az emberi jogok betartása, valamint az egyes országok törvényeinek és munkaügyi gyakorlatainak megfelelő megértése érdekében.

Tudjon meg többet:

Emberierőforrás-fejlesztés és a sokszínűség elősegítése

Az emberierőforrás-fejlesztéssel és a sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységek előremozdítása,
hogy minden egyes alkalmazott teljes mértékben kiaknázhassa a tehetségét kortól, nemtől vagy származástól függetlenül.

A Panasonic folyamatosan növekszik, ezért alapvetően fontos egy olyan, az emberi erőforrások fejlesztésére összpontosító vállalati kultúra kialakítása, amelyben az egyes alkalmazottam teljes mértékben kihasználhatják tehetségüket a vállalat fejlődésének előremozdítása érdekében. A Panasonic ezért a sokszínűség előremozdítását az üzleti stratégia kulcsfontosságú részének tekinti, és számos lehetőséget biztosít a tehetséges és ambiciózus alkalmazottak számára, emellett aktívan törekszik a munkavégzésnek kedvező környezet kialakításában. A 2011-es évben a Panasonic a Globális szokszínűségi irányelvben mindezeket írásban is megfogalmazta. Azóta ez az irányelv már globálisan is alkalmazásra került.

Globális sokszínűségi irányelv

A Panasonic csoport a világ vezető üzleti csoportjainak egyikeként a mindennapi élethez kapcsolódó elektronikus eszközök széles választékát kínálja. Célunk, hogy termékeinkkel segítsük a társadalmi fejlődést, és tartalmasabbá tegyük az emberek életét. Saját munkakörében minden alkalmazottunkra fontos szerep hárul a Panasonic üzleti tevékenységeinek előremozdításában.
A Panasonic vállalatot a legkülönfélébb vallási, kulturális, történelmi hátterű, képességű, nemű, korú, etnikumú, világnézetű, nemzetiségű, nemi irányultságú és nemi azonosságú emberek alkotják. Minden egye személy számos különböző ötlettel áll elő, és az ilyen ötletek országok és üzleti területek közötti megosztásával innovatívabb értékeket teremthetünk. A Panasonic ezért továbbra is olyan csoport lesz, amely a közös erőfeszítésből merít tudást és ihletet. Komolyan reméljük, hogy sokszínű hozzáállásunkkal és nézőpontunkkal vásárlóinkat a piacon egyedülálló termékekkel és szolgáltatásokkal láthatjuk el.
Ennek elérésére elengedhetetlen, hogy a lelkes alkalmazottaknak világszerte esélyt biztosítsunk nemtől, nemzetiségtől és más egyéni jellemzőktől függetlenül. Bővítettük a sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységeinket, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az egyes alkalmazottak egyéniségéből és képességeiből, valamint hogy globális szinten támogassuk a csoport érdekében végzett erőfeszítéseiket. Továbbra is célunk, hogy minden országban és régióban mi végezzük a legtöbb sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységet.

A vezetőségi tagok kijelölésének és a vezetőség emberierőforrás-fejlesztésének érdekében a Panasonic globális szinten egyesítette szabványait, rendszereit, folyamatait és informatikai rendszereit. A vállalat kortól, nemtől és származástól függetlenül kutatja és támogatja a legalkalmasabb jelölteket, és erőfeszítéseket tesz a jelöltek tervezett előmenetelének és előléptetésének területén.

A Panasonic egy közös globális szabvány szerint, számszerűsített mechanizmusokkal méri fel a csoport főbb pozícióinak jelöltjeit. Egy bizonyos szint fölött minden pozíció vezetőinek számít, és a vállalati divízió felügyeli az aktuális felsővezetőket és a jelölteket egyaránt. A vállalat emellett felállított egy tehetségfelügyeleti bizottságot, amelynek segítségével objektíven, transzparens és nyílt módon megvitathatóak és átgondolhatóak a főbb pozíciók jelöltjeinek karrierfejlesztési és előrelépési lehetőségei.

Tudjon meg többet:

Munkahelyi egészségügy és biztonság

A munkahelyi egészségügy és biztonság elősegítése
a kényelmes, biztonságos munkahelyek és az alkalmazottak jóléte érdekében.

Az egyik legfontosabb kihívás a vállalatok számára a biztonságos és kényelmes munkakörnyezet kialakítása, valamint az alkalmazottak fizikai és mentális egészségének fenntartása.

A Panasonic csoport munkahelyi egészségügyi és biztonsági menedzsmentjének célja a kényelmes, biztonságos munkakörnyezet elősegítése a legfejlettebb bevált módszereken alapuló erőfeszítésekkel. Ez hozzájárul a csoport alkalmazottainak jólétéhez és a vállalat fejlődéséhez. Emellett a csoport a szabályozások szintjén is lefektette, hogy figyelmet fordít az alvállalkozók azon alkalmazottainak egészségére és biztonságára, akik teljes munkaidőben dolgoznak a Panasonic épületeiben.

A munkahelyi egészségügyre és biztonságra vonatkozó erőfeszítéseink fenntartása (és folyamatos fejlesztése) érdekében a Panasonic globálisan, szinte minden gyártási helyszínen bevezetett egy munkahelyi egészségügyi és biztonsági menedzsmentrendszert. A vállalati helyszíneken bevezetett rendszerek elsősorban a Panasonic Munkahelyi biztonsági- és egészségmenedzsment rendszerét tartalmazzák, amely az OHSAS18001 szabványon alapul, a vállalat egyéni látásmódjával kiegészítve. Az ügyfelek kérése alapján a Panasonic külső OHSAS18001 minősítést is szerez a helyszínekre.

A rendszer használatával a Panasonic pontosan meghatározza minden alkalmazott szerepkörét és felelősségeit, és elősegíti az egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységekben való részvételt. A rendszer emellett az üzleti helyszínek vezetői által végzett rendszeres ellenőrzést is tartalmazza, így a vállalat szükség esetén áttekintheti ezeket a tevékenységeket. A Panasonic rendszeresen – legalább évente egyszer – kockázatfelmérést végez a munkahelyi balesetek vagy betegségek fennmaradó kockázatainak felmérése érdekében, azért, hogy a kockázatok határozott csökkentése érdekében. Továbbá, ha a vállalaton belül munkahelyi baleset történik, a Panasonic azt esettanulmány formájában közzéteszi a vállalati intraneten annak érdekében, hogy a baleset egyetlen vállalkozási helyszínen se fordulhasson elő újból.

A Panasonic csoport munkahelyi egészségügyért és biztonságért felelős csapata részt vesz egy éves, az alkalmazottak egészségével, valamint a munkahelyi egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos fórumon, ahol közösen tanulmányozzák az egyes üzleti helyszíneken készült esettanulmányokat, vendégelőadók előadásait hallgatják, és egyéb olyan tevékenységekben vesznek részt, amelyekkel fejleszthetik tudásukat, és alkalmazhatják azt az egyes üzleti helyszíneken.

Tudjon meg többet:

Felelősségteljes ellátási lánc

Célunk egy fenntartható ellátási lánc kialakítása CSR beszerzésen keresztül
a beszállítóinkkal való együttműködésben.

A mai világban a nyersanyagok és alkatrészek beszerzése a gyártási iparág egyik alapvető üzleti tevékenysége. A Panasonic ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a tevékenységek tükrözzenek bizonyos társadalmi felelősségeket, például az emberi jogok és a környezet tiszteletét.

Emiatt a kiemelkedő minőség és technológiák biztosítása már nem elegendő többé. Emellett a Panasonic arra törekszik, hogy csak olyan beszállítókkal működjön együtt, akik az alábbi öt területen eleget tesznek társadalmi felelősségeiknek: tiszta beszerzés; zöld beszerzés; megfelelés a helyi törvényeknek és társadalmi normáknak; adatbiztonság; az emberi jogok, a munka, és a munkahelyi egészségügy és biztonság tiszteletben tartása.

Annak érdekében, hogy a beszerzési tevékenységekben részt vevő alkalmazottak jobban megértsék és megismerjék a CSR beszerzést, belső szabályokat hoztunk és kézikönyveket készítettünk a CSR beszerzés témakörében, és a szükséges információt tájékoztatókon és tréningeken keresztül, illetve a saját belső hálózatunkon tettük elérhetővé.

2016 márciusában a Panasonic csoport olyan társadalmi felelősségvállalási (CSR) követelményeket léptetett életbe, amelynek célja a beszállítóinktól elvárt, a Panasonic ellátási lánci társadalmi felelősségvállalási irányelvei mentén haladó, a nemzetközi és az iparági normákat egyaránt teljesítő, felelősségteljes szemléletű anyagbeszerzés megvalósítása.

Ezek a beszerzési irányelvek jelenleg a japán, angol, kínai, thai, vietnami és indonéz beszállítókra terjednek ki, és jelenleg dolgozunk összes alvállalkozóinkra való kiterjesztésén. A tájékoztatásról részben e-mail-üzenetekkel, részben a weblapunkon való közzététellel gondoskodunk.

Emellett Kínában és Délkelet-Ázsiában beszállítói CSR-értekezleteket tartunk. Ezeken Kínában mintegy 400, míg Délkelet-Ázsiában és Indiában mintegy 3000 beszállító vett részt.

Beszerzési tevékenységeinket a beszállítóknak szóló dokumentumok írják le részletesen.

Kapcsolódó hivatkozások

Emellett a konfliktusövezetekből származó olyan ásványi anyagok tekintetében, amelyekből az emberi jogok megfelelő figyelembe vétele nélkül működő, a környezet pusztításában részt vevő, a korrupciót gyakorló, illetve a konfliktusövezetekben etikátlan módon eljáró szervezetek bevétele származik, minden erőfeszítésünkkel törekszünk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) konfliktusövezetekből és magas kockázatú övezetekből származó ásványi anyagok felelősségteljes ellátási láncára vonatkozó kellő gondossági útmutatásának betartására.

Ezeken az erőfeszítéseken keresztül beszállítóinkkal együtt törekszünk a fenntartható ellátási lánc kialakítására.

Tudjon meg többet:

Közösségi kapcsolatok

A Panasonic üzleti tevékenységében társadalmilag felelős magatartással igyekszik kezelni a társadalmi problémákat.

A Panasonic igyekszik hozzájárulni a szociális problémák megoldásához, világszerte fokozni az életszínvonalat és a boldogságot, valamint üzleti és társadalmi tevékenységén keresztül egyaránt fejleszteni a társadalmat, mindezt „A Better Life, A Better World” [Jobb élet – jobb világ] szlogenünk szellemében.

A világ jelenlegi problémai közül a fejlett, a fejlődő és a feltörekvő országokban világszerte egyaránt fokozódó szegénység különösen súlyos gond. Az ENSZ 2015-ben az emberiség, a föld és jólét érdekében cselekvési tervként elfogadta az úgynevezett fenntartható fejlesztési célokat. Ennek 17 alapcélja és 169 mellékcélja között az egyik legfőbb célkitűzése a szegénység felszámolása.

Macusita Kónoszuke, a Panasonic alapítója a szegénységet a legfőbb ellenségnek tartja, és vállalkozásának fő céljaként annak felszámolását jelölte meg. Bár sokak életszínvonala javult, és a szegénység egy részét felszámolták, sok állam és régió továbbra is kimaradt a jólétből, és még az úgynevezett fejlett országokban is szélesebbé vált a különféle emberek életszínvonalai közötti szakadék.

Mindennek tudatában a Panasonic társadalmi felelősségvállalási programja keretében személyfejlesztéssel, új lehetőségekkel és kölcsönös elfogadással kíván hozzájárulni a társadalmi problémák megoldásához és egy fenntartható globális társadalom kialakításához. Vállaltunk reméli, hogy fáradozásaiban együttműködnek majd partnerei, így termékei és műszaki megoldásai, továbbá a termelés során felhalmozott tudásanyaga és erőforrásai jó célt szolgálnak majd.

Tudjon meg többet: