CS/CU-SU24YKH

គុណភាពខ្យល់ 24 ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី R32 មានអ៊ីនវើទ័រ Deluxe របស់ Panasonic បំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កការបំពុលដែលនៅក្នុងខ្យល់ និងតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗ ដើម្បីផ្ដល់ខ្យល់បរិសុទ្ធ 24 ម៉ោងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ រីករាយជាមួយភាពត្រជាក់ភ្លាមៗនៅពេលចាប់ផ្ដើមដោយប្រើមុខងារថាមពលខ្លាំង ខណៈពេលដែល AEROWINGS ផ្ដល់លំហូរខ្យល់បន្ថែម និងរហ័ស។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលដោយមិនកាត់បន្ថយផាសុកភាព តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនវើទ័រ, ហ្គាស R32 និងមុខងារ ECO។ បន្ថែមពីនេះ សមត្ថភាពត្រជាក់ខ្លាំងរបស់វាធ្វើឱ្យបន្ទប់កាន់តែធំមានភាពត្រជាក់ ដើម្បីធានានូវផា​សុកភាពរបស់អ្នក មិនថាអ្នកស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយ។
ពង្រីក
ពង្រួម
បិទ

លក្ខណៈពិសេស

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X បន្សុទ្ធខ្យល់ពេញមួយថ្ងៃ

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ប្រើគុណប្រយោជន៍នៃរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត ដើម្បីកម្ចាត់សារធាតុបង្កការបំពុលនៅក្នុងខ្យល់ និងនៅតោងជាប់លើវត្ថុ
ផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អទូទៅ ដើម្បីរក្សាអនាម័យ និងទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធ។ អាចបើ់កមុខងារ nanoe™ ដាច់ដោយឡែក (មិនបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់) ដោយប្រើប្រាស់ថាមពល
តិចត្រឹមតែ 25W/ម៉ោង* ដើម្បីបន្សុទ្ធខ្យល់នៅក្នុងកន្លែងរស់នៅរបស់
អ្នកគ្រប់ពេលវេលា ដែលផ្ដល់នូវកន្លែងរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យ
និងផាសុកភាពសម្រាប់អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់ និងធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព 24/7។

*ការប្រើប្រាស់ថាមពលអាចខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។
^ការតភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី Panasonic Comfort Cloud តម្រូវ
ឱ្យមានអាដាប់ទ័របណ្ដាញជាជម្រើស CZ-TACG1។

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X បន្សុទ្ធខ្យល់ពេញមួយថ្ងៃ

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗ (SARS-CoV-2)

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសកល Texcell បានផ្ទៀងផ្ទាត់ឥទ្ធិពលនៃការទប់ស្កាត់របស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ផ្អែកលើគុណប្រយោជន៍នៃរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗ (SARS-CoV-2)។ ជាង 91.4% នៃសកម្មភាពវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗ (SARS-CoV-2) ត្រូវបានទប់ស្កាត់ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមានទំហំ 6.7m³។
កំណត់ចំណាំ៖ (1) បណ្ដុំវីរុសត្រូវបានវាស់ស្ទង់ និងប្រើប្រាស់ ដើម្បីគណនាកម្រិតនៃការទប់ស្កាត់។ (2) ការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍។ លទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើមជ្ឈដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល។
បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលតោងជាប់លើវត្ថុផ្សេងៗ (SARS-CoV-2)

គ្រប់គ្រងជារួមប្រកបដោយភាពងាយស្រួល

តាមរយៈការប្រើអាដាប់ទ័របណ្ដាញជាជម្រើស CZ-TACG1 និងកម្មវិធី Panasonic Comfort Cloud អាចភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានរហូតដល់ 20 គ្រឿងនៅ 1 ទីតាំង (រហូតដល់ 10 ទីតាំង) និងបញ្ជាម៉ាស៊ីនទាំងនោះពីកន្លែងណាក៏បាន នៅផ្ទះ ឬពីចម្ងាយ។ សូមប្រើមុខងារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងអស់ពីចម្ងាយ តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយប្រើស្ថិតិថាមពលដ៏ទូលំទូលាយ និងកំណត់បញ្ហាតាមរយៈការជូនដំណឹងអំពីការមិនដំណើរការ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយពុំចាំបាច់ចំណាយកម្លាំង។​ រាល់បញ្ហាអាចដោះស្រាយបានដោយគ្រាន់តែប្រើឧបករណ៍ចល័តមួយប៉ុណ្ណោះ។
*តេឡេ LAN ឥតខ្សែសម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត (អាដាប់ទ័របណ្ដាញជាជម្រើស) អាចប្រើជាមួយ CS-SU24YKH ។
គ្រប់គ្រងជារួមប្រកបដោយភាពងាយស្រួល

ទទួលបានបរិយាកាសត្រជាក់ជាមួយចរន្តខ្យល់ឆ្ងាយ និងរហ័សជាងមុន

AEROWINGS ប្រមូលផ្ដុំខ្យល់ត្រជាក់ ដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ឆ្ងាយ និងរហ័សជាងមុននៅពេញបន្ទប់ ដោយប្រើស្លាបចំនួន 2។ ស្លាបតូចបង្ហាប់ និងប្រមូលផ្តុំខ្យល់ត្រជាក់ ខណៈពេលដែលស្លាបខាងក្រៅជួយផ្តល់លំហូរខ្យល់បន្ថែម។
ទទួលបានបរិយាកាសត្រជាក់ជាមួយចរន្តខ្យល់ឆ្ងាយ និងរហ័សជាងមុន

ត្រជាក់ភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះ

មុខងារថាមពលខ្លាំងធ្វើឱ្យបន្ទប់របស់អ្នកត្រជាក់លឿនជាងមុន 18%* តាមរយៈកុំប្រេស័រ និងកង្ហារខាងក្នុងដំណើរការកម្រិតល្បឿនលឿនបំផុត ដើម្បីផ្ដល់ភាពត្រជាក់ខ្លាំងភ្លាមៗសម្រាប់អ្នកនៅពេលចាប់ផ្ដើមបើក។
* ការប្រៀបធៀបរវាងមុខងារត្រជាក់ខ្លាំង និងមុខងារត្រជាក់ធម្មតា ដោយប្រើម៉ូដែល Inverter កម្លាំង 1.5HP។
ត្រជាក់ភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះ

តុល្យភាពដ៏ឆ្លាតវៃរវាងផាសុកភាព និងការសន្សំសំចៃថាមពល

មុខងារ ECO ជាមួយការគ្រប់គ្រង A.I. ស្វែងយល់ និងវិភាគលើកម្រិត ECO ដែលសមស្របបំផុត ដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពលក្នុងកម្រិតអតិបរមារហូតដល់ 20%* ដោយផ្ដល់នូវបរិយាកាសត្រជាក់ប្រកបដោយផាសុកភាពជានិច្ច។
* ការប្រៀបធៀបរវាងមុខងារ ECO និងមុខងារត្រជាក់ធម្មតាដោយប្រើម៉ូដែលមាន Inverter កម្លាំង 1.5HP។
តុល្យភាពដ៏ឆ្លាតវៃរវាងផាសុកភាព និងការសន្សំសំចៃថាមពល

សន្សំសំចៃថាមពលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Inverter

បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនវើទ័ររបស់ Panasonic ប្រើមីក្រូកុំព្យូទ័រជាក់លាក់ និងតែមួយគត់ដែលបង្កើតឡើងដោយ Panasonic និងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ស្ងាត់ និងថាមពលខ្លាំង ដើម្បីគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានត្រឹមត្រូវ ដែលផ្ដល់ផាសុកភាពប្រកបដោយតុល្យភាព ស្របជាមួយការសន្សំសំចៃថាមពល។ អ៊ីនវើទ័រក៏ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកផងដែរ រួមទាំងភាពត្រជាក់លឿននៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពដែលបានកំណត់ថេរ កម្រិតបញ្ចេញថាមពលកាន់តែទូលំទូលាយ និងកាត់បន្ថយកម្រិតសំឡេងរំខាន។
សន្សំសំចៃថាមពលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Inverter

ហ្គាស R32 ជួយដល់បរិស្ថាន

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic កំពុងងាកមកប្រើប្រាស់ហ្គាស R32 ដែលជួយដល់
បរិស្ថាន។ ការផ្ទេរកម្ដៅល្អឥតខ្ចោះដែលមានសមត្ថភាពត្រជាក់កាន់តែខ្លាំង
ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះកាត់បន្ថយការចំណាយថាមពល។ វាក៏មានផលប៉ះពាល់
ទាបចំពោះការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីផងដែរ ដែលកាន់តែសមស្របសម្រាប់បរិស្ថាន។
ហ្គាស R32 ជួយដល់បរិស្ថាន

ស័ក្តិសមបំផុតនៅគ្រប់កន្លែង ទោះបីជានៅកន្លែងចង្អៀតក៏ដោយ

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រាងតូច ដែលអាចប្រើនៅកន្លែងតូចចង្អៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូចជានៅពិដានទាប ជញ្ជាំងបិតជិត ខាងលើទ្វារ និងបង្អួចជាដើម។ រូបរាងដ៏ពិសេសរបស់វាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ និងថែទាំ។
ស័ក្តិសមបំផុតនៅគ្រប់កន្លែង ទោះបីជានៅកន្លែងចង្អៀតក៏ដោយ

សមត្ថភាពផ្ដល់បរិយាកាសត្រជាក់ខ្លាំងសម្រាប់កន្លែងដែលមានទំហំធំ

រីករាយជាមួយសមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយប្រើកម្លាំង 2.5HP។ ទទួលបានផាសុកភាព និងភាពត្រជាក់នៅគ្រប់កន្លែងក្នុងបន្ទប់។
សមត្ថភាពផ្ដល់បរិយាកាសត្រជាក់ខ្លាំងសម្រាប់កន្លែងដែលមានទំហំធំ

ព័ត៌មានផលិតផល

រូបភាពរបស់ CS/CU-SU24YKH

ទំហំ និងទម្ងន់

កម្ពស់
295mm
ទទឹង
1,040mm
ជម្រៅ
244mm
ទម្ងន់
12kg

*សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវទំហំផ្ទុកអប្បបរមាសម្រាប់ការដំឡើង។

ការការពារពីបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ពេញ 24 ម៉ោងទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងខ្យល់ និងក្លិនមិនល្អជាច្រើនប្រភេទ

គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយប្រើកម្មវិធី Comfort Cloud​ដែលអាចដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក (តម្រូវឱ្យមានអាដាប់ទ័របណ្ដាញជាជម្រើស)

AEROWINGS បញ្ចេញខ្យល់បានឆ្ងាយ និងរហ័សជាងមុននៅពេញផ្ទៃបន្ទប់

សន្សំសំចៃថាមពល និងគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Inverter

មុខងារថាមពលខ្លាំងផ្ដល់ភាពត្រជាក់ខ្លាំងភ្លាមៗសម្រាប់អ្នក

ចំណុចលម្អិតមូលដ្ឋាន

 • ម៉ូដែល

  • មុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (50 Hz)
   • CS-SU24YKH
  • ក្រៅអគារ
   • CU-SU24YKH
 • សមត្ថភាពផ្ដល់បរិយាកាសត្រជាក់ (អប្បបរមា-អតិបរមា)

  • 6.25 (1.12-7.18) kW
   21,300 (3,820-24,500) Btu/h
 • EER (អប្បបរមា-អតិបរមា)

  • 3.72 (4.48-3.50) W/W
   12.68 (15.28-11.95) Btu/hW
 • ទិន្នន័យអគ្គិសនី

  • វ៉ុល
   • 220-240 V
  • ចរន្ត
   • 7.8-7.2 A
  • ចរន្តចូល (អប្បបរមា-អតិបរមា)
   • 1,680 (250-2,050) W
 • ការកម្ចាត់សំណើម

  • 3.5 L/h
   7.4 Pt/h
 • ចរន្តខ្យល់

  • ក្នុងអគារ
   • 19.2 m³/min (680 ft³/min)
  • ក្រៅអគារ
   • 34.9-34.9 m³/min (1,230-1,230 ft³/min)
 • កម្រិតសំឡេង

  • ក្នុងអគារ (H / L / Q-Lo)
   • 45/34/29 dB(A)
  • ក្រៅអគារ (H)
   • 51-51 dB(A)
 • វិមាត្រ (មុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់)

  • កម្ពស់
   • 295 mm (11-5/8 អ៊ីង)
  • ទទឹង
   • 1,040 mm (40-31/32 អ៊ីង)
  • ជម្រៅ
   • 244 mm (9-5/8 អ៊ីង)
 • វិមាត្រ (កន្ទយម៉ាស៊ីនត្រជាក់)

  • កម្ពស់
   • 619 mm (24-3/8 អ៊ីង)
  • ទទឹង
   • 824 mm (32-15/32 អ៊ីង)
  • ជម្រៅ
   • 299 mm (11-25/32 អ៊ីង)
 • ទម្ងន់សុទ្ធ

  • ក្នុងអគារ
   • 12 kg (26 lb)
  • ក្រៅអគារ
   • 31 kg (68 lb)
 • អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់

  • ខាងហ្គាសរាវ
   • ø 6.35 mm (1/4 អ៊ីង)
  • ខាងហ្គាសឧស្ម័ន
   • ø 12.70 mm (1/2 អ៊ីង)
 • ការបន្លាយបំពង់

  • ប្រវែងទុយោស្ពាន់
   • 10 m
  • ប្រវែងអតិបរមារបស់ទុយោ
   • 30 m
  • ប្រវែងបង្កើនអតិបរមា
   • 20 m
  • ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែម*
   • 15 g/m
 • ប្រភពថាមពល

  • ក្នុងអគារ

មុខងារផាសុកភាព

 • មុខងារសន្សំសំចៃដោយប្រើ A.I.

  • មាន
 • មុខងារគ្រប់គ្រងអ៊ីនវើទ័រ

  • មាន
 • មុខងារថាមពលខ្លាំង

  • មាន
 • Sleep Mode

  • មាន
 • មុខងារស្ងាត់

  • មាន
 • មុខងារស្ងួតល្មម

  • មាន
 • ការគ្រប់គ្រងទិសដៅចរន្តខ្យល់ (ឡើងលើ និងចុះក្រោម)

  • មាន
 • គ្រប់គ្រងទិសដៅផ្ដេកនៃលំហូរខ្យល់ដោយផ្ទាល់

  • មាន

មុខងារខ្យល់បរិសុទ្ធ

 • nanoe™ X

  • មាន
 • មុខងារកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ

  • មាន
 • ផ្ទាំងអាចលាង និងដកចេញបាន

  • មាន

មុខងារផ្ដល់ភាពងាយស្រួល

 • កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងបិទបើក 24 ម៉ោង

  • មាន
 • ឧបករណ៍បញ្ជាឥតខ្សែមានអេក្រង់ LCD

  • មាន
 • ឧបករណ៍បញ្ជាអាចប្រើ Wi-Fi (សម្រាប់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត)

  • មាន (ជាជម្រើស)
 • ឧបករណ៍បញ្ជាមានខ្សែ

  • មាន (ជាជម្រើស)

មុខងារទំនុកចិត្ត (Reliability Features)

 • ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  • មាន (លំនាំចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ 32)
 • ចង្អើរបង្ហាប់ខ្យល់ពណ៌ខៀវ

  • មាន
 • ប្រវែងទុយោស្ពាន់ (អតិបរមា)

  • 30 m
 • អាចបើកផ្ទាំងខាងលើសម្រាប់ការថែទាំ

  • មាន
 • មុខងារវិភាគដោយខ្លួនឯង

  • មាន

កំណត់ចំណាំ

 • *បរិមាណហ្គាសចាំបាច់មានក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រួចហើយ នៅពេលបំពង់ទុយោមិនពង្រីកពីប្រវែងទុយោដែលមិនចាំបាច់បញ្ចូលហ្គាស។​ សូមអានការណែនាំអំពីការដំឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន មុនពេលដំឡើង និងអានការណែនាំអំពីរបៀបដំណើរការ មុនពេលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ផលិតផលទំហំខុសគ្នា

ជំនួយបន្ថែម