ទំនាក់ទំនង

សាខាក្រុមហ៊ុន ប៉ាណាសូនិក អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក ភីធីអ៊ី អិលធីឌី

ការិយាល័យ អគារអិចឆេងស្វែរ ជាន់ទី១៥ ផ្លូវ ១០៦ សង្កាត់ វត្តភ្នំដូនពេញ
ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ-សុក្រ (៨:៣០ព្រឹក- ៥:៣០ល្ងាច)
ឈប់សម្រាករៀងរាល់ថ្ងៃសៅរិ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៦០ ១៥៦
អ៊ីមែល: service@kh.panasonic.com 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Panasonic

ផ្ទះលេខ៣២៧-៣២៩ វិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវល់ ខណ្ឌ៧មករា
ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

សេវាកម្ម

សេវាកម្មអតិថិជន
សេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំ
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងបន្លាស់

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ-សៅរិ៍ (៨:៣០ព្រឹក- ៥:៣០ល្ងាច)
ឈប់សម្រាករៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២១៥ ៥០៣
អ៊ីមែល: service@kh.panasonic.com