បុគ្គលិករបស់អ្នកកំពុងទាមទារឱ្យមានបរិយាកាសការិយាល័យដែលកាន់តែប្រសើរ៖ នេះជារបៀបធ្វើវា

ការធ្វើការនៅការិយាល័យនឹងមិនដូចគ្នាដូចមុនទៀតទេ។

ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បានផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយការងារ ដោយអត្រានៃការធ្វើដំណើរទៅមកបានធ្លាក់ចុះ ខណៈដែលចំនួនអាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើនទទួលយកការរៀបចំការធ្វើការពីចម្ងាយ ឬការធ្វើការចម្រុះទីតាំង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈពេលដែល 25%*1 នៃការងារអាជីពទាំងអស់នៅអាមេរិកខាងជើងនឹងស្ថិតនៅឆ្ងាយត្រឹមចុងឆ្នាំ 2022 ការិយាល័យនេះត្រូវបានកំណត់ថានៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃអាជីវកម្មទំនើបដដែល។

ការរីកចម្រើនប្រកបដោយភាពបត់បែនបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកនូវថាមពលច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ ដើម្បីតស៊ូឱ្យបាននូវបរិយាកាសការងារប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន សុខភាពល្អ និងរីករាយ។ សន្ទស្សន៍កន្លែងធ្វើការកាលពីខែមករា ឆ្នាំ 2022 របស់ Workhuman បានរកឃើញថា 81.5%*2 ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថា មានសិទ្ធិអំណាចជាងមុន ដើម្បីឱ្យអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះកន្លែងការងារដែលប្រសើរជាងនៅឆ្នាំនេះ។ ហើយច្រើនឡើងៗ ពួកគេអាចដើរចេញឈប់ធ្វើការពីកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេបាន។

ដូច្នេះតើអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសការិយាល័យដែលទាក់ទាញបុគ្គលិក និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សង្គម មុខងារ និងផលិតភាពនៃការសហការកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងបុគ្គលិករួមការងារដោយរបៀបណា?

ហើយតើគុណភាពខ្យល់របស់អ្នកដើរតួសំខាន់កម្រិតណាក្នុងការបង្កើតកន្លែងធ្វើការនោះប្រកបដោយផាសុកភាព?

បរិយាកាសការិយាល័យរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញ និងរក្សាបុគ្គលិក

បច្ចុប្បន្ននេះ បុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាមានសិទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្នុងការជូនដំណឹងរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេមិនសប្បាយចិត្ត ហើយដូច្នេះបរិយាកាសការិយាល័យមិនល្អអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គុណភាពបុគ្គលិករបស់អ្នក និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាពួកគេ។ យោងតាមការិយាល័យស្ថិតិការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បុគ្គលិកអាមេរិកជាង 24 លាននាក់*3 បានឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេនៅចន្លោះខែមេសា និងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់មិនធ្លាប់មាន។

ខណៈពេលដែលការធ្វើការពីចម្ងាយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលិក វាក៏កាត់បន្ថយពេលវេលាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។ ការណ៍នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនៃការងារមួយចំនួន ហើយអាចធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន។

ដូច្នេះតើអ្វីជាចម្លើយ? ការផ្តល់បរិយាកាសការិយាល័យប្រកបដោយផាសុកភាព សុខភាពល្អ និងផលិតភាព ដើម្បីឱ្យថាតើបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យនៅការិយាល័យពេញម៉ោង ឬផ្អែកលើមូលដ្ឋានធ្វើការចម្រុះទីតាំង វាគឺជាកន្លែងដែលគួរឱ្យទាក់ទាញជានិច្ចក្នុងការធ្វើការ។

បទដ្ឋានការងារ និងតម្រូវការកន្លែងធ្វើការបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ការធ្វើការពីចម្ងាយ ឬការធ្វើការចម្រុះទីតាំងមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់តែមួយគត់នាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងលំនាំការងារនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងទទួលយកគំរូដែលមានម៉ោងធ្វើការដែលអាចបត់បែនបាន ហើយការរចនាការិយាល័យក៏បានផ្លាស់ប្តូរផងដែរ ដោយការិយាល័យនីមួយៗ ឬប្លង់បន្ទប់បើកទូលាយបានក្លាយជាហួសសម័យយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

អាជីវកម្មកំពុងមានកំណើនក្នុងការស្វែងរកបន្ទប់ការិយាល័យដែលរួមបញ្ចូលសម្ភារដែលសន្សំសំចៃកន្លែងទំនេរដែលអាចបត់បែនបាន ដើម្បីឱ្យទីតាំងអាចប្រើសម្រាប់ការសម្រាក ការប្រជុំ សន្និសីទ និងការផ្ដោតលើការងារ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការិយាល័យធ្វើការរួមដែលប្រើដោយក្រុមការងារចម្រុះ និងក្រុមការងារចល័តឌីជីថលទាមទារការរៀបចំខុសគ្នាខ្លាំង ដោយមានបុគ្គលិកប្រើប្រាស់ការិយាល័យនៅម៉ោងខុសគ្នាខ្លាំងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ និងតម្រូវឱ្យមានការរៀបចំប្លែកៗ អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃការងាររបស់ពួកគេ។ 

ឧទាហរណ៍ ខណៈដែលក្រុមការងារទីផ្សារអាចត្រូវការបន្ទប់ប្រជុំកាន់តែធំសម្រាប់ការបង្កើតគំនិតសហការគ្នា អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្នែកការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាចនឹងចង់បានកន្លែងស្ងាត់ ដើម្បីធ្វើការលើផ្នែកកូដដោយមិនមានការរំខាន។

អ្នកគ្រប់គ្រងអគារជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានពន្យល់ពីនិន្នាការថ្មីនេះ៖ “ភាពខុសគ្នានោះគឺថា អ្នកនឹងមិនមានតុផ្ទាល់ខ្លួនទេ វាគ្រាន់តែជាតុធំៗ សាឡុង តុខ្ពស់ និងរបៀបធ្វើការខុសៗគ្នា”។ ការរៀបចំដែលអាចបត់បែនបានទាំងនេះមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសចំពោះបុគ្គលិកវ័យក្មេង៖ “ដូច្នេះ បុគ្គលិកវ័យក្មេងមួយចំនួនចូលចិត្តធ្វើការនៅលើឥដ្ឋ ហើយមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តធ្វើការលើតុខ្ពស់”។

ការណ៍នេះបង្កើតឱ្យមានតម្រូវការសម្រាប់បរិយាកាសការិយាល័យដែលមានការពិចារណាបន្ថែមទៀត ដែលគាំទ្រ និងធ្វើឱ្យរបៀបដែលមនុស្សចង់ធ្វើការមានភាពប្រសើរឡើង ផ្ទុយទៅនឹងការដាក់កំហិតលើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាន។

គន្លឹះ៖ គិតអំពីរបៀបដែលការិយាល័យអាចធ្វើឱ្យការងារប្រសើរឡើង

អ្នកគ្រប់គ្រងអគារ និងម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីរបៀបរចនាការិយាល័យរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលមនុស្សចង់ធ្វើការ។ ការគិតគូរលើតម្រូវការរបស់ក្រុមការងារផ្សេងៗ និងការសុំយោបល់របស់ពួកគេ អាចជួយអ្នកក្នុងការផ្តល់នូវបរិយាកាសដែលអំណោយផលដល់ការងារប្រកបដោយផលិតភាព និងបុគ្គលិករីករាយ។

ប្លង់កន្លែងធ្វើការដែលមិនចាស់ មានការផ្លាស់ប្តូរ និងមានភាពបត់បែនប្រហែលជាអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបរិយាកាសបែបនោះ។ ហើយប្រសិនបើយើងធ្វើបានល្អ វាមិនចាំបាច់មានន័យថា ការផ្តល់ការិយាល័យដែលមានតម្លៃថ្លៃច្រើននោះទេ។ ជាការពិត វាថែមទាំងអាចធ្វើឱ្យចំនួនតុរបស់អ្នកប្រសើរឡើងទៀតផង។

អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យម្នាក់បានប្រាប់យើងថា៖ “នៅក្នុងការិយាល័យធម្មតា ខ្ញុំចង់និយាយថា ខ្ញុំអាចឱ្យមនុស្ស 24 នាក់អង្គុយក្នុងទំហំ 100 ម៉ែត្រការ៉េបាន ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្ហារិមការិយាល័យដែលមានភាពបត់បែននិងការិយាល័យធ្វើការរួម ខ្ញុំអាចឱ្យមនុស្ស 60 នាក់អង្គុយបាន”។ ការណ៍នេះជួយឱ្យអ្នកស្ទើរតែអាចប្រើប្រាស់ចំនួនមនុស្សបានល្អបំផុត 85% ដោយមិនប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសការងារ។

គុណភាពខ្យល់ និងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុមានសារៈសំខាន់

វាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ ដែលអនាម័យ និងភាពស្អាតបានក្លាយជាប្រធានបទពេញនិយមអស់រយៈពេលពីរបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ អនាម័យ និងភាពស្អាតនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងបញ្ជីអាទិភាពរបស់បុគ្គលិក ហើយការធ្វើអនាម័យឱ្យបានល្អមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតបរិយាកាសការិយាល័យប្រកបដោយផាសុកភាព និងផលិតភាព។

ការិយាល័យភាគច្រើននៅតែប្តេជ្ញាចិត្តផ្តល់នូវការសម្អាត និងអនាម័យកាន់តែប្រសើរឡើង ជាពិសេសកន្លែងដែលបរិវេណ ឬអគារទាំងមូលត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមគ្នារវាងអាជីវកម្ម ឬបុគ្គលផ្សេងៗគ្នា។ បុគ្គលិក និងក្រុមការងារចល័តឌីជីថលដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការសន្សំសំចៃកន្លែងទំនេរ​ក៏អាចមានការរំពឹងទុកខ្ពស់អំពីអនាម័យផងដែរ ដោយសារចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ការិយាល័យ។

ដូចគ្នានេះដែរ គុណភាពខ្យល់ និងការគ្រប់គ្រងក្លិនមិនល្អគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃការរួមបញ្ចូលគ្នានេះ ទីបំផុត គ្មាននរណាម្នាក់នៅតែចង់ធំក្លិនអាហារថ្ងៃរបស់បុគ្គលិករួមការងាររបស់គេច្រើនម៉ោងនៅពេលរសៀលនោះទេ។ លើសពីនេះ ហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគតាមខ្យល់នៅតែជារឿងសំខាន់ទូទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលិកជាច្រើន។

ខ្យល់អាចផ្ទុកនូវគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញក្នុងទម្រង់នៃមេរោគ បាក់តេរី ធូលីដី ភាពកខ្វក់ និងភាគល្អិតអាឡែស៊ី ក៏ដូចជាសារធាតុ PM 2.5 ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់រាប់លាន។ មិនត្រឹមតែអាចស្រូបចូលដោយបុគ្គលិកដោយគ្មានការសង្ស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែមេរោគទាំងនោះក៏អាចស្ថិតនៅលើផ្ទៃ ក្រណាត់ និងសម្លៀកបំពាក់ ដោយបង្កើតហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងអគារផងដែរ។

គួបផ្សំជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និងក្លិនមិនល្អ ឥឡូវនេះ គុណភាពខ្យល់គឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអគារ។ ដូច្នេះកត្តាសំខាន់គឺប្រភពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមិនត្រឹមតែផ្តល់សំណើម និងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធខ្យល់រួមបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីធានាថាខ្យល់នៅតែបរិសុទ្ធ និងមានសុវត្ថិភាព។

គន្លឹះ៖ ធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់របស់អ្នកឡើងដល់កម្រិតស្ដង់ដារដែលចាំបាច់ប្រកបដោយនិរន្តភាព

កាត់បន្ថយហានិភ័យដោយការផ្តល់នូវខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងអគាររបស់អ្នក ហើយបុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងកាន់តែរីករាយ មានសុខភាពល្អ និងមានផលិតភាព។

ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ អ្នកគ្រប់គ្រងអគារក៏កាន់តែដឹងអំពីការធ្វើសកម្មភាពនេះប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរ។ គេតែងតែនិយាយថា “យើងមិនចង់មានការិយាល័យដែលមានផាសុកភាពតែប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៏ចង់បានការិយាល័យដែលមាននិរន្តរភាពផងដែរ”។

នេះមានន័យថាការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពល និងការសន្សំសំចៃថាមពល ប៉ុន្តែវាក៏មានន័យថាការវិនិយោគលើដំណោះស្រាយដែលមិនបង្កការខូចខាតនៅកន្លែងផ្សេងដែរ។ “យើងបានសាកល្បងប្រើផលិតផលជាច្រើនសម្រាប់ការសម្អាត ហើយ 95% នៃផលិតផលទាំងនោះមិនមាននិរន្តរភាព ឬប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី។ វានឹងសម្លាប់បាក់តេរី ប៉ុន្តែវាក៏នឹងសម្លាប់គ្រឿងសង្ហារិមរបស់ខ្ញុំដែរ​បន្ទាប់ពីប្រើបានមួយខែ” អ្នកគ្រប់គ្រងបានមានប្រសាសន៍។

ដូច្នេះអ្នកត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលធ្វើបានទាំងអស់៖ ផ្តល់ការសម្អាត និងការគ្រប់គ្រងក្លិនមិនល្អ សីតុណ្ហភាព និងសំណើម ដោយមិនបង្កការខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការិយាល័យរបស់អ្នក។ នោះជាមូលហេតុដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងស្វែងរកកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រួមបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពនៃមេរោគ បាក់តេរី និងផ្សិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធ្វើឱ្យបរិយាកាសរបស់ពួកគេប្រសើរឡើង។

សូមណែនាំបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X៖ ផាសុកភាព និងផលិតភាព ដោយសារខ្យល់មានគុណភាព

បច្ចេកវិទ្យាដូចជា nanoe™ X អាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដើម្បីបន្សុទ្ធខ្យល់ កម្ចាត់មេរោគដែលនៅក្នុងខ្យល់ បាក់តេរី ផ្សិត និងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុងភាគល្អិតក្នុងខ្យល់ (PM 2.5)។

nanoe™ X ដំណើរការដោយការសាយភាយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីលដែលទទួលបានពីធម្មជាតិ ដែលត្រូវបានបង្កើតប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីសំណើមនៅក្នុងខ្យល់។ ទាំងនេះជួយបិទដំណើរការមេរោគ និងកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ ធ្វើឱ្យបរិយាកាសរបស់អ្នកប្រសើរឡើង ដូច្នេះអ្នកអាចប្រាកដថាបុគ្គលិកនឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយការិយាល័យដែលមានការស្វាគមន៍គ្រប់ពេល។

អ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យតែងតែដឹងអំពីផលត្រឡប់មកវិញលើការវិនិយោគ (ROI) នៃដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេ ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលយូរ។ ដូចដែលគេបានពន្យល់ថា “អ្នកត្រូវតែពិចារណាជានិច្ចថាតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មាន ហើយវានឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មាន”។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដូចជា nanoe™ X ដែលមានការបន្សុទ្ធខ្យល់កម្រិតខ្ពស់ និងកម្ចាត់ក្លិនផ្តល់នូវ ROI ដ៏ល្អតាមរយៈការផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងការបន្សុទ្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយ ដោយមិនត្រូវការកន្លែងបន្ថែម ឬពេលវេលាថែទាំ ហើយធានាថាអ្នកមិនចាំបាច់បន្ថែមការសម្អាតបន្ថែមទៅក្នុងទម្លាប់ដែលមានស្រាប់របស់អ្នកឡើយ។

គុណភាពខ្យល់គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ចំពោះបរិយាកាសការិយាល័យកាន់តែប្រសើរ

ការផ្តល់បរិយាកាសការងារដែលកាន់តែមានសុខភាពល្អ និងមានផាសុកភាពមានសារៈសំខាន់មិនធ្លាប់មានសម្រាប់ការរៀបចំសម្រាប់អនាគតនៃអាជីវកម្ម។ ដែលការិយាល័យរបស់អ្នកជួយសម្រួលដល់ការបង្កើនផលិតភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពរីករាយ និងការរក្សាបុគ្គលិក។

តាមរយៈការអនុវត្តការងារដែលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយមានបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនឡើងៗទាមទារគ្រឿងបរិក្ខារប្រសើរជាងមុនពីនិយោជករបស់ពួកគេ ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើឱ្យបរិយាកាសរបស់អ្នកល្អប្រសើរហើយ។ តាមរយៈការសម្អាតខ្យល់ ការកម្ចាត់មេរោគ បាក់តេរី ផ្សិត និងអាឡែស៊ី និងការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អចេញពីខ្យល់។

ដែលជាអ្វីដែល nanoe™ X អាចជួយអ្នកបានពិតប្រាកដ។

>> ករណីសិក្សា៖ ការិយាល័យ

[កំណត់ចំណាំ]
*1 ស្ថិតិដែលដកស្រង់ចេញពីការព្យាករទិន្នន័យរបស់ Ladders កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021
*2 ស្ថិតិដែលដកស្រង់ចេញពីសន្ទស្សន៍កន្លែងធ្វើការរបស់មនុស្សកាលពីខែមករា ឆ្នាំ 2022 របស់ Workhuman
*3 ស្ថិតិដែលដកស្រង់ចេញពីការស្ទង់មតិអំពីការផ្លាស់ប្ដូរការងារ និងការជ្រើសរើសការងារនៃការិយាល័យស្ថិតិការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

អត្ថបទចុងក្រោយបំផុត

របៀបរក្សាបុគ្គលិកសណ្ឋាគាររបស់អ្នកជាមួយនឹងបរិយាកាសការងារកាន់តែប្រសើរ

តើបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើឱ្យកន្លែងមើលថែទាំរបស់អ្នកកាន់តែមានផាសុកភាព និងមានអនាម័យដោយរបៀបណា?

របៀបដែលគុណភាពខ្យល់គឺជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់គ្លីនិកពេទ្យសត្វដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

វិធីធ្វើឱ្យកន្លែងហាត់ប្រាណរបស់អ្នកជាកន្លែងសំណព្វរបស់អតិថិជនអ្នក