Aanbieding

Selecteer kleur
Hoeveelheid error. A.u.b. 1 - 99 ingeven{0} items left in stock.

Aanbieding

Succesvol toegevoegd aan winkelmand

  • Subtotaal:incl. BTW

Excuses, er is een probleem geconstateerd.
Sluit het venster en probeer het opnieuw.

Selecteer kleur
Kopen Koop nu Verkooppunten Kopen bij Panasonic Verkooppunten Niet op voorraad in de Panasonic Online Store Op voorraad /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-in.png Op voorraad Out of stock /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-out.png Out of stock Tijdelijk niet op voorraad /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-soon.png Tijdelijk niet op voorraad Panasonic false false Om een product toe te voegen aan de winkelmand dient u de Cookie Policy te accepteren. Accepteer de Cookie Policy om een product aan de winkelmand toe te voegen. Bezoek Panasonic shop Foto van {0}

Algemene voorwaarden van de Panasonic LUMIX Lente Actie

Algemene voorwaarden van de Panasonic LUMIX Lente Actie

1. De Panasonic LUMIX Lente Actie is een actie van Panasonic Netherlands, Europalaan 28E, 5232 BC ’s-Hertogenbosch, een vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (hierna te noemen "Panasonic"), waarop de volgende algemene voorwaarden ("AV") van toepassing zijn.

2. Deze actie is uitsluitend gericht op particuliere, volwassen eindgebruikers (hierna "klant" of "klanten" genoemd) en kan daarom niet worden gebruikt door dealers/wederverkopers.

3. De actieperiode loopt van 28.04.2024 00:00 uur tot 3 juni 2024 24:00 uur en heeft betrekking op de deelnemende actieproducten die worden aangeboden in de Panasonic online winkel Lumix Aanbiedingen - Camera's en Camcorders (panasonic.com) (zie punt 5). Binnen deze actieperiode is de aankoop van maximaal 3 deelnemende camera's of camerakits samen met één deelnemende lens per klant mogelijk. Bij aankoop van deelnemende actiemodellen in de online winkel van Panasonic wordt de korting die wordt aangeboden per camera of camerakit in combinatie met een deelnemende lens direct in mindering gebracht en dienovereenkomstig verrekend. Deze aanbieding is alleen geldig zolang de voorraad strekt; indien het gewenste product of de gewenste productcombinatie niet beschikbaar is tijdens de actieperiode, kan deze selectie niet worden gebruikt om deel te nemen aan de actie en bestaat er geen recht op toekenning van de of een soortgelijke korting op een later tijdstip; Het staat de klant echter vrij om andere beschikbare producten uit de deelnemende actiemodellen te kiezen.

4. Deelnemende actiemodellen zijn alle volgende camera's of camerakits en lenzen die ermee kunnen worden gecombineerd, wanneer ze als nieuwe goederen worden gekocht: DC-S5M2X, DC-S5M2XR, DC-S5M2XWE, DC-S5M2XKE, DC-S5M2XE, DC-S5M2ME, DC-S5M2R-KIT, DC-S5M2WE, DC-S5M2KE, DC-S5M2E, S-E2470E, S-E70200E, S-S24E, S-S35E, S-S85E, S-E100E, S-R28200E. De mogelijke combinaties en de respectievelijke mogelijke kortingsbedragen per combinatie met een lens worden weergegeven in onderstaande tabel (onder voorbehoud van wijzigingen en fouten wordt de respectievelijke korting voor deelnemende productcombinaties weergegeven in het winkelmandje):

Selecteer S5II/S5IIX

Selecteer 1 lens

Totale actiekorting

DC-S5M2X
DC-S5M2XR
DC-S5M2XWE
DC-S5M2XKE
DC-S5M2XE

S-E2470E
S-E70200E
S-S24E
S-S35E
S-S85E
S-E100E

€ 800
€ 1.000
€ 500
€ 400
€ 400
€ 500

DC-S5M2XE

S-R28200E

€ 400

DC-S5M2ME
DC-S5M2R-KIT
DC-S5M2WE
DC-S5M2KE
DC-S5M2E

S-E2470E
S-E70200E
S-R70300E
S-S24E
S-S35E
S-S85E
S-E100E

€ 800
€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 400
€ 400
€ 500

5. De actiekorting wordt weergegeven zodra de deelnemende camera of camerakit en de gecombineerde deelnemende lens tijdens het bestelproces in de Panasonic online shop afzonderlijk in het overeenkomstige veld in het winkelmandje zijn geplaatst en daar vervolgens samen worden weergegeven. Er kan slechts één deelnemende lens worden verdisconteerd voor een deelnemende camera in de loop van een aankoopproces; hetzelfde geldt voor elke camerakit, waarbij zo'n kit als één product telt. Het achteraf toekennen van een korting na afronding van het aankoopproces is niet mogelijk en kan niet worden geclaimd.

6. Panasonic behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of om de AV te wijzigen tijdens de actieperiode, waarbij de gewijzigde AV van toepassing zijn vanaf de datum van publicatie.

7. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van de collisiebepalingen daarvan. Indien de klant een consument is, blijven de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing.

8. Rechtsmiddelen voor het doen gelden van vorderingen zijn uitgesloten. Voor andere geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en/of deze AV, zijn de rechtbanken in Hamburg exclusief bevoegd als de klanten handelaren zijn of geen vaste verblijfplaats in Duitsland hebben, hun woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland hebben verplaatst nadat deze AV van kracht zijn of als hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

Versie april 2024