Cookiebeleid

Laatst gewijzigd: 12 juli 2021

Dit Cookiebeleid (Beleid) geeft u informatie over het gebruik van technologieën die informatie op uw apparaat opslaan of opvragen, zoals cookies, pixels en plug-ins enz. door Panasonic Nederland gevestigd te ’s-Hertogenbosch, aan het adres Europalaan 28E (aangeduid als 'wij', 'ons' of 'Panasonic') en bepaalde toegestane derden die inhoud, advertenties of andere functionaliteiten leveren wanneer u onze website bezoekt. Voor het gemak worden deze technologieën allemaal 'cookies' genoemd.

In dit Beleid wordt uitgelegd wat cookies zijn, welke soorten cookies wij gebruiken en wat onze rechtsgronden zijn. In het beleid vindt u ook informatie over hoe uw persoonsgegevens (indien van toepassing) worden gebruikt, wat uw rechten met betrekking tot cookies zijn onder de 'Algemene verordening gegevensbescherming' (AVG) van de EU en hoe u contact met ons kunt opnemen als u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht hebt. In dit Beleid wordt vermeld welke cookies worden geplaatst en gebruikt, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe lang deze cookies blijven bestaan. Daarnaast wordt in dit Beleid beschreven hoe u cookies kunt beheren en verwijderen.

Klik op de koppelingen hieronder voor meer informatie over hoe wij met privacy omgaan:

1. Wat zijn cookies?
2. Wat is onze rechtsgrond?
3. Hoe gebruiken wij en bepaalde toegestane derde partijen cookies en verwerken wij uw persoonsgegevens en wat zijn uw rechten?
4. Hoe kunt u cookies beheren en verwijderen?
5. Contact
6. Wijzigingen in dit beleid
7. De lijst met cookies die op onze website worden gebruikt

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies fungeren als identificatiemiddel. Met behulp van cookies kan onze website uw apparaat herkennen bij interactie met en terugkeer naar onze website, met name wanneer u dezelfde browser gebruikt als toen u onze website het laatst bezocht.
Afhankelijk van hun functie en doel worden cookies geclassificeerd als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en  reclamecookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar paragraaf 7.

Bovendien worden cookies geclassificeerd als eigen cookies en als cookies van derden. Eigen cookies worden door onszelf geplaatst, terwijl cookies van derden worden geplaatst door een website van een andere partij terwijl u onze website bezoekt. Voor meer informatie over deze relevante derden, verwijzen wij u naar paragraaf 7.

Cookies kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies zijn, afhankelijk van de duur ervan. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die alleen gelden voor de duur van uw bezoek aan onze website en die worden verwijderd zodra u uw browser sluit. Permanente cookies daarentegen worden gemaakt bij uw bezoek aan onze website en blijven op uw apparaat staan nadat u uw browser hebt gesloten of uw apparaat opnieuw hebt opgestart, tot aan het moment van de vastgestelde vervaldatum, tenzij u ze zelf vóór de vervaldatum verwijdert. Permanente cookies zijn steeds actief wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

2. Wat is onze rechtsgrond?

Wij baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld via onze eigen essentiële cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website. Hiermee kunnen wij namelijk bezoekers van onze website de door hen gevraagde diensten verlenen, met ze communiceren en voldoen aan beveiligingsverplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Alle andere niet-essentiële cookies worden alleen met uw toestemming gebruikt.

3. Hoe gebruiken wij en bepaalde toegestane derde partijen cookies en verwerken wij uw persoonsgegevens en wat zijn uw rechten?
3.1 Cookies die eigendom zijn van en worden geplaatst door Panasonic
Voor zover onze eigen cookies en de gegevens die we daarmee verzamelen kwalificeren als persoonsgegevens, bepalen wij de middelen en doeleinden van die verwerking en zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking, zoals gedefinieerd in de AVG. Dergelijke verwerking vindt plaats in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat naast dit Cookiebeleid van toepassing is. Wij raden u aan ons Privacybeleid te lezen, waarin u meer informatie vindt over bijvoorbeeld:
- hoe wij uw via cookies verzamelde persoonsgegevens gebruiken en beschermen (indien van toepassing);
- wat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn; indien u in de EU/EER bent gevestigd, zijn dit onder andere het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op een kopie ervan, het recht om correctie of wijziging van onjuiste persoonsgegevens aan te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om deze te beperken onder de in de AVG bepaalde voorwaarden en het recht om onder bepaalde voorwaarden het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen;
- als u in de EU/EER bent gevestigd, hoe u een klacht kunt indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl;
- hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren;
- aan wie en waar wij uw persoonsgegevens bekendmaken; en
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en, indien dit het geval is, nuttige informatie over de onderliggende logica en het belang en de gevolgen van de verwerking.

3.2 Cookies die eigendom zijn van en geplaatst worden door toegestane derden
Op onze website vindt u koppelingen naar websites van derden, plug-ins en toepassingen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden en om u in staat te stellen gemakkelijk content te delen via sociale-medianetwerken. Wij hebben geen controle over het gebruik van deze cookies door deze websites van derden en verwijzen u naar hun Privacybeleid voor verdere informatie over hoe zij deze cookies gebruiken. Voor meer informatie over derden, verwijzen wij u naar paragraaf 7.

4. Hoe kunt u cookies beheren en verwijderen?
4.1. Behalve voor essentiële cookies kunt u uw voorkeuren wijzigen en uw toestemming voor cookies op elk moment intrekken door naar Cookie-instellingen te gaan.
4.2. U kunt niet-essentiële cookies beheren en verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. De methoden om dit te doen, zijn van browser tot browser anders. Houd er rekening mee dat als u alle cookies blokkeert, sommige functies en diensten op onze website mogelijk niet aan u worden geleverd en dat u reclame te zien krijgt die minder op uw interesses is afgestemd.
U kunt informatie krijgen over het beheren en verwijderen van cookies voor de meest populaire browsers door deze koppelingen te volgen:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer
- Opera
- Safari

Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies, verwijzen wij u naar https://www.allaboutcookies.org/

5. Contact
Als u vragen hebt over de manier waarop wij als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (indien van toepassing) cookies gebruiken op onze website of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via
Panasonic Marketing Europe GmbH
The data protection officer
Hagenauerstrasse 43
D-65203 Wiesbaden

6. Wijzigingen in dit beleid
Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, dat voor het eerst is gepubliceerd op 12 juli 2021. Wijzigingen in dit beleid worden gepubliceerd op onze website en zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2021.
Indien de wijzigingen de manier waarop wij cookies gebruiken substantieel verandert, plaatsen wij een bericht op onze website en vragen wij opnieuw om uw toestemming om cookies te mogen gebruiken. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen zijn in ons Cookiebeleid.